Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia PL cu privire la asigurarea stabilităţii politice, a reformelor şi a accelerării procesului de integrare europeană

|versiune pentru tipar||
PL / 4 iulie 2011
Partidul Liberal

Partidul Liberal consideră că doar o agendă politică constructivă a AIE poate asigura în perioada postelectorală coeziunea partidelor de la guvernare, a întregii societăţi în jurul obiectivelor de interes major, în detrimentul abordărilor ce seamănă confuzie şi dezechilibru, o permanentă stare de incertitudine socială şi imprevizibilitate în evoluţiile politice interne. PL este pentru stabilirea, de comun acord între componentele AIE anume la reuniunile Consiliului Alianţei, şi nu în alt format, a unei asemenea agende benefice pentru Republica Moldova — Agenda stabilităţii politice, a reformelor şi a accelerării procesului de integrare europeană.

PL agreează consultările populare şi le consideră necesare şi importante în procesul de luare a deciziilor în cadrul actului de guvernare, dar în acelaşi timp subliniază faptul că acestea se produc la o etapa premergătoare şi nu pot înlocui deliberările şi adoptarea finală a hotărârilor politice în formatul AIE şi al Consilului AIE, ceea ce este o condiţie obligatorie pentru funcţionarea eficientă a Guvernării în ansamblu şi a fiecărei instituţii a statului în parte. Cuvântul de ordine al cetăţenilor Republicii Moldova este CONLUCRARE ÎN SÂNUL ALIANŢEI, deoarece ei sunt conştienţi de faptul că acolo unde există conlucrare şi înţelegere, există şi rezultate concrete.

PL consideră că anume această agendă, bazată pe prioritizarea intereselor societăţii, consfinşită în Acordul AIE şi în programul de guvernare, poate conferi eficienţă actului de guvernare şi poate conduce la rezultate bune, cu impact pozitiv pentru viaţa fiecărui cetăţean.

Abordând situaţia politică de după alegeri din această perspectivă responsabilă, PL consideră de maximă importanţă formarea rapidă a organelor puterii locale, în condiţiile asigurării guvernării democratice, şi reconfirmă poziţia sa fermă în favoarea creării alianţelor teritoriale ale partidelor componente ale AIE şi respingerea oricărei colaborări cu comuniştii.

Stabilitatea politică este condiţia primordială pentru orice proces de reformă. De aceea, alegerea preşedintelui Republicii Moldova constituie obiectivul nr. 1 al AIE pentru următoarele luni. Astfel, implementarea reformelor se poate realiza cu succes în condiţiile mandatului deplin acordat de alegători la 28 noiembrie 2010, renunţându-se totodată la “duelurile politice” ce pot duce la noi alegeri parlamentare anticipate, pe care întreaga societate le respinge.

Aceasta este agenda politică pe care o aşteaptă din partea Alianţei societatea şi partenerii externi. Considerăm că anume această agendă corespunde obiectivelor noastre generale, pe care ni le-am asumat la constituirea AIE. Doar o reformă profundă, în conformitate cu standardele europene, în toate domeniile şi în primul rând în cel al descentralizării puterii, al demonopolizării economiei, al organelor de drept, va conduce la creşterea economică, diminuarea corupţiei în organele de stat şi ridicarea nivelului de trai. Numai o astfel de politică poate asigura credibilitatea AIE în faţa partenerilor internaţionali şi în faţa cetăţenilor Republicii Moldova, care ne-au dat votul începând cu alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 şi terminând cu alegerile locale din 5 iunie 2011.

Sursa: www.pl.md

Clubul Liceenilor Liberali: Solicităm acordarea dreptului de vot tinerilor de la 16 ani Dorin Chirtoacă — cel mai influent politician al lunii iunie