Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul vicepreşedintei Fracţiunii parlamentare PL, Corina Fusu, cu ocazia începerii lucrărilor sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 16 februarie 2012
Partidul Liberal

Onorat Parlament,
Doamnelor şi domnilor,

Fracţiunea PL îşi exprimă deplina încredere că sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova va fi una productivă prin adoptarea unui cadru legal ce va continua agenda ambiţioasă pe calea reformelor asumate în faţa cetăţenilor, dar şi a structurilor internaţionale şi europene. Cu siguranţă, asta înseamnă continuarea programului de guvernare pentru Integrare Europeană — Libertate, Democraţie, Bunăstare, care va duce neîndoielnic la ridicarea simţitoare a nivelului de viaţă a cetăţenilor noştri: atragerea investiţiilor, deschiderea noilor locuri de muncă, majorarea pensiilor şi salariilor, revenirea acasă a cetăţenilor plecaţi peste hotare la muncă, dar şi a tinerilor cu studii de calitate care, bineînţeles, vor spori calitatea vieţii noastre.

Este complicat de realizat aceste lucruri? Cu siguranţă nu, dacă vom avea destul descernământ şi responsabilitate politică pentru cele promise. Majoritatea cetăţenilor şi-au exprimat în mai multe rânduri opţiunea pentru un stat modern şi civilizat, pentru un stat european, pentru democraţie şi libertate.

Este adevărat că de peste 2 ani suntem frământaţi de instabilitatea generată de imperfecţiunea mai multor articole din Constituţie şi aici PL regretă faptul că nu am putut depăşi criza constituţională, deşi noi am propus mai multe soluţii pentru modificarea articolului 78 din Constituţie şi începerea unor dezbateri publice serioase pe proiectul noii Constituţii, proiect înaintat în Parlament de către Fracţiunea PL încă în septembrie 2011. Mă refer desigur şi la tergiversarea desemnării candidaturii la funcţia de şef al statului, care n-ar fi trebuit să reprezinte un impediment major, dar care a devenit unul în timp. Avem, aşadar, siguranţa că desemnarea unui preşedinte al republicii ar impulsiona întregul proces de reformă demarat acum 2 ani, aceasta constituind şi miza centrală.

Suntem conştienţi, aşadar, că rolul nostru în calitate de aleşi ai cetăţenilor, este de a identifica soluţii care ar asigura continuitatea procesului de modernizare a statului, soluţii care se pot regăsi doar prin nişte decizii comune luate în interiorul AIE. Nu ne putem permite nici noi, dar nici societatea, să alunecăm înapoi în perioada de dinainte de 2009, când noţiuni ca drepturile omului, economie de piaţă sau democraţie nu aveau de a face cu guvernarea acestui stat.

Fracţiunea PL va vota candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, fiind identificată o personalitate care ar întruni criteriile de integritate, responsabilitate, corectitudine, onestitate, dragoste şi respect faţă de om, faţă de cetăţeanul simplu. Preşedintele Republicii Moldova trebuie să-şi asume continuitatea transpunerii în viaţă a programului de guvernare pentru Integrare Europeană, să menţină, desigur, vectorul european pentru care a optat majoritatea cetăţenilor noştri.

E complicat? NU, dacă vom fi sinceri şi consecvenţi.

Chiar şi în condiţiile dificile în care a activat şi activează Parlamentul nostru, am reuşit să înregistrăm progrese — creştere economică, achitarea la timp a pensiilor şi salariilor, dar şi majorarea lor, deschiderea mai multor întreprinderi mici şi mijlocii prin diferite programe de sprijin ale statului.

PL este pentru respectarea recomandărilor Comisiei de cooperare parlamentara UE-RM, de la reuniunea a 14-ea, care, printre altele, salută angajamentul ferm al Republicii Moldova în favoarea Europei, programul de reformă cuprinzător şi subliniază importanţa punerii în aplicare şi a consolidării reformelor iniţiate. Având în vedere că stabilitatea politică este esenţială pentru continuarea procesului de reformă, solicită conducerii Republicii Moldova să găsească o soluţie pentru a depăşi blocajul constituţional şi pentru a evita alegerile parlamentare anticipate. Aceasta este poziţia oficială a UE.

Recent, Comisia Europeană a făcut public cel de-al II-lea Raport de Progres privind implementarea de către Republica Moldova a Planului de Acţiuni RM-UE în liberalizarea regimului de vize. Raportul constată, în general, un progres foarte bun în realizarea primei etape privind ajustarea cadrului legislativ a Planului de Acţiuni RM-UE în ceea ce ţine de liberalizarea regimului de vize. Remarcăm că Raportul Comisiei Europene confirmă ca fiind adoptat cadrul legislativ necesar pentru Blocul I privind securitatea documentelor şi Blocul II privind gestionarea frontierelor şi migraţiei, inclusiv readmisia.

În ceea ce priveşte Blocul III privind ordinea publică şi securitate se constată un nivel avansat al cadrului legislativ şi de politici în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, prevenirii şi combaterii corupţiei, spălării banilor şi finanţării acţiunilor de terorism. Comisia evaluează drept foarte bun progresul în domeniul consolidării cadrului legislativ şi instituţional privind protecţia datelor cu caracter personal. Totodată, Raportul precizează că e necesară sporirea eforturilor în reformarea structurilor din domeniul afacerilor interne.

De asemenea, au fost realizate progrese suplimentare în ajustarea cadrului legislativ la standardele UE în domeniul drepturilor omului.

Dar mai avem încă multe de făcut până la data când vom putea semna Acordul de Asociere, asumându-ne adoptarea pachetelor de legi ce ţin de liberalizarea regimului de vize, dar şi legilor ce vizează crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

Fracţiunea PL este pentru punerea în aplicare a reformelor pe plan intern, îmbunătăţind prin aceasta climatul afacerilor şi al investiţiilor, aspect important pentru creşterea economică durabilă. Vrem să ne concentrăm eforturile în domeniile consolidării statului de drept şi al bunei guvernări, al reformei judiciare, al poliţiei şi al combaterii corupţiei.

Noi insistăm asupra unei anchete complete, transparente şi imparţiale asupra evenimentelor din aprilie 2009, vrem ca viitoarele rezultate să fie făcute publice, iar instituţiile competente să aducă în faţa justiţiei autorii infracţiunilor şi ai încălcărilor grave ale drepturilor omului din timpul revoltelor şi protestelor de stradă care au urmat alegerilor din 5 aprilie 2009.

Considerăm că trebuie să ne concentrăm asupra dezbaterii şi adoptării următoarelor legi:

Republica Moldova este membră cu drepturi depline a Francofoniei, statut pe care şi l-a consolidat de-a lungul timpului ca una dintre cele mai active ţări francofone. Drept dovadă este propunerea care a venit din partea Secretarului general al Adunării Parlamentare a Francofoniei, Jacques Legendre, senator francez, care a propus ca Adunarea Anuală a APF să aibă loc, în acest an, la Chişinău. Şefa delegaţiei Parlamentultui Republicii Moldova, deputata Ana Guţu a venit cu o solicitare către conducerea Parlamentului de a da curs acestei invitaţii. Fracţiunea PL pledează pentru sprijinirea acestei propuneri, care este un prilej în plus pentru crearea unei imagini pozitive în lume.

Şi nu în ultimul rând Fracţiunea PL va promova în continuare adevărul istoric, a valorilor naţionale şi general-umane. Cu fermitate credem că asumarea trecutului oferă perspective clare viitorului.

PL aşteaptă decizia comună a AIE de condamnare a crimelor regimului comunist de ocupaţie. Ar fi un semnal că ne-am maturizat şi acceptăm sincer valorile ţărilor europene.

Vă asigur în numele Fracţiunii PL că vom depune toate eforturile pentru realizarea promisiunilor noastre pentru un trai mai bun pentru fiecare cetăţean.

În numele Fracţiunii PL vă asigur că putem reuşi doar împreună.

Vă mulţumesc.

Sursa: www.pl.md

Corina Fusu la şedinţa Parteneriatului Estic pentru participarea femeilor în viaţa publică Veaceslav Untilă, vicepreşedintele PL despre responsabilitatea cu care vor aborda partidele parlamentare şansa oferită de Partidul Liberal