Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Iniţiativa deputaţilor PL: Rezultatul examinării petiţiilor vor fi comunicate în limba română

|versiune pentru tipar||
PL / 2 aprilie 2012
Partidul Liberal

Rezultatul examinării petiţiilor adresate structurilor administraţiei de stat vor fi aduse la cunoştinţa petiţionarilor în limba de stat, în scris sau în forma electronică. Totodată, în localităţile unde majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucraineană, rusă sau bulgară, rezultatul examinării se va aduce la cunoştinţă petiţionarului în limba de stat sau în limba rusă, iar în localităţile unde majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate găgăuză — în limba de stat, în limba găgăuză sau în limba rusă. Aceste prevederi se conţin într-o iniţiativă legislativă a deputaţilor liberali Ion Hadârcă şi Valeriu Munteanu de modificare a art.14 din Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994.

Potrivit deputaţilor liberali, legea cu privire la petiţionare reglementează insuficient aspectul procedural ce ţine de limba în care urmează a fi întocmit răspunsul la petiţie. “Modificarea propusă este în conformitate cu legea privind accesul la informaţie şi nu limitează, în niciun fel, dreptul cetăţenilor la petiţionare, contribuind la standardizarea procedurilor administrative aferente, sporind calitatea procesului de examinare a petiţiilor şi de executare a deciziilor adoptate în urma examinării lor. Astfel, credem că este oportună racordarea legislaţiei naţionale a cadrului lingvistic existent în societate şi extinderea spectrului de servicii acordate petiţionarilor, având în vedere aspiraţiile europene ale Republicii Moldova”, se menţionează în nota informativă la proiectul de lege propus de deputaţii liberali.

În context, deputaţii Ion Hadârcă şi Valeriu Munteanu precizează că, în condiţiile actuale, se impune folosirea limbilor străine în circuitul informaţional de stat, garantând totodată dreptul petiţionarului la informare. În acelaşi timp, nu trebuie admisă o presiune suplimentară asupra bugetelor autonome ale organelor competente, transferând această sarcină petiţionarului, care poate avea nevoie de materiale şi în alte limbi, decât cele în care au fost întocmite răspunsurile la petiţiii.

Totodată, autorii iniţiativei legislative constată că mii de funcţionari publici, care sunt obligaţi să cunoască doar limba română, în exerciţiul funcţiei, trebuie să întocmească răspunsuri la petiţii şi în altă limbă, de regulă în limba rusă. “Corpul de funcţionari publici ai Republicii Moldova a întinerit considerabil, tinerii de 25–30 de ani, nu cunosc suficient limba rusă, pentru că nici nu sunt obligaţi de legislaţia în vigoare. De cele mai multe ori, suferă calitatea răspunsului la petiţii, funcţionarii publici, din lipsă de timp şi întru evitarea comiterii unor greşeli la scrierea răspunsurilor în limba rusă, dau petiţionarilor răspunsuri superficiale, iar traducerile profesioniste din limba română în limba rusă nu pot fi făcute în toate instituţiile, din lipsă unităţilor de traducători, ori astăzi tinerii funcţionari preferă traducerea unor texte în limba engleză şi nu în limba rusă”, consideră deputaţii PL Ion Hadârcă şi Valeriu Munteanu.

Potrivit prevederilor actuale ale legislaţiei în vigoare, rezultatele examinării petiţiilor urmează a fi prezentate petiţionarului în limba în care a fost scrisă petiţia.

Departamentul Comunicare şi Imagine al PL
Sursa: www.pl.md

Clubul Liberal Paris a comemorat Unirea Basarabiei cu România şi 2 ani de la fondare Ana Guţu către Preşedintele APCE: Nicolae Timofti ar urma să participe la viitoarele sesiuni APCE pentru a spori vizibilitatea Republicii Moldova pe plan european