Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

În urma sesizării Deputaţilor Fracţiunii PL, Legea privind redirecţionarea a 2% din impozite a fost declarată neconstituţională

|versiune pentru tipar||
PL / 14 februarie 2014
Partidul Liberal

Magistraţii Curţii Constituţionale au declarat neconstituţională modificarea Codului Fiscal prin care s-a permis redirecţionarea către organizaţiile necomerciale de utilitate publică şi instituţiile religioase a până la 2% din impozitul pe venit reţinut de la persoanele fizice.

Deputaţii Fracţiunii PL au depus o sesizare la Curtea Constituţională, prin care au solicitat Înaltei Curţi suspendarea, până la soluţionarea în fond a cauzei, a acţiunii dispoziţiilor pct. 34 al Art. IX din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173–176, art. 586) prin care art. 88 din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997 a fost completat cu alin. (7); Fixarea examinării sesizării într-un termen cât mai restrâns posibil; Exercitarea controlului constituţionalităţii şi declararea neconstituţională a dispoziţiilor pct. 34 al Art. IX din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173–176, art. 586) prin care art. 88 din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997 a fost completat cu alin. (7) cu următorul conţinut: “Persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pot dispune asupra destinaţiei unei sume de până la 2% din suma calculată la buget a impozitului pe venit din salariu pentru susţinerea organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase. Mecanismul de repartizare procentuală şi lista organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase care beneficiază de direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit achitat pe parcursul unui an se stabilesc de Guvern”.

Instanţa s-a pronunţat ieri, 13 februarie 2014, iar Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă şi fără căi de atac.

Deputaţii PL au argumentat că amendamentul la politica bugetar-fiscală prin care a fost introdusă contribuţia de 2% nu a avut avizul Guvernului şi nici nu au fost identificate surse financiare pentru a compensa pierderile pe care le-ar putea suporta administraţia publică locală. proporţional din impozitul pe salariu, ar fi fost adunaţi 40 de milioane de lei care ar fi putut fi distribuiţi la buna discreţie a Ministerului Justiţiei. Respectiv, PLDM ar fi hotărît la care ONG-uri vor merge aceşti bani. La 23 noiembrie 2013, Guvernul a avizat negativ acest proiect de lege din cauza mecanismului care nu corespunde standardelor europene şi a lipsei de finanţe pentru a compensa această sumă.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Liceenii Liberali au marcat 79 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru CC a dat dreptate Deputaţilor PL: Micşorarea accizelor la maşinile de lux — neconstituţională!