Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputaţii PL au înaintat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind deşeurile de producţie şi menajere şi Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

|versiune pentru tipar||
PL / 6 martie 2014
Partidul Liberal

Deputaţii Partidului Liberal au înaintat la data de 28 februarie a.c. un proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere nr.1347 din 09.10.97 şi Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).

Proiectul legii în cauză a fost elaborat în scopul realizării obiectivului de guvernare privind demonopolizarea activităţilor de comercializare şi de export ale resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi în vederea racordării legislaţiei din domeniul colectării şi comercializării acestora la principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător stabilite(prin Legea nr.235-XVI din 20.07.2006).

Deputaţii PL au argumentat că calorificarea şi reciclarea deşeurilor de metale constituie o ramură importantă şi specifică a economiei statului, care implică necesitatea folosirii raţionale a resurselor limitate, respectarea cerinţelor securităţii industriale şi energetice, şi pe acest motiv, asigurarea unui control de stat este un imperativ de securitate economică şi tehnică

Luând în considerare faptul, că o eventuală liberalizare a activităţilor de comercializare şi export a deşeurilor, ar putea provoca un val de furturi şi sustrageri de utilaje şi obiecte feroase de pe teritoriul Republicii Moldova, situaţie cu care ţara noastră s-a confruntat la sfârşitul anilor nouăzeci ai secolului trecut, ar fi logic, ca statul, odată cu promovarea ideii de demonopolizare a activităţii în cauză să prevadă şi unele condiţii de selectare rezonabile şi transparente faţă de toţi agenţii economici din domeniu, dictate de specificul activităţii şi de interesele de securitate industrială şi energetică.

“Propunerile de a introduce unele restricţii nu contravin legislaţiei, şi anume Constituţiei Republicii Moldova. Obligaţia Guvernului, expusă în art.129 alin.(2) din Constituţie, este de a asigura protejarea intereselor naţionale în activitatea economică externă.

[…]Astfel, promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea ambelor legi va asigura accesul la piaţa de comercializare şi de export ale deşeurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi va contribui la dezvoltarea concurenţei loiale în domeniul dat, ceea ce va corespunde prevederilor art.4 alin.(4) al Legii nr.1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, şi anume că, statul asigură protecţia drepturilor şi intereselor agentului economic şi ale cetăţeanului (consumatorului) contra activităţii monopoliste şi concurenţei neloiale” — menţionează Deputaţii PL în nota informativă a proiectului.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Valeriu Munteanu: Moromeţii de dincolo de Nistru Deputaţii PL au înaintat un nou proiect de Lege pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova