Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputaţii PL au depus o altă sesizare la Curtea Constituţională

|versiune pentru tipar||
PL / 12 martie 2014
Partidul Liberal

Astăzi, 12 martie 2014, Deputaţii Partidului Liberal au depus o nouă sesizare la Curtea Constituţională prin care au contestat prevederile alin. (8) art. 40¹ şi alin. (4) art. 48 din Legea învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 şi Decretul Preşedintelui nr. 975-VII din 24.01.2014, privind eliberarea domnului Vasile Marina din funcţia de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Sesizarea depusă de către Deputaţii PL are ca obiect de reglementare interpretare prevederilor alin. (6) din art. 35 din Constituţie, exercitarea controlul constituţionalităţii prevederilor alin. (8) art. 40¹ şi alin. (4) art. 48 sintagmele “cu excepţia rectorului instituţiei de învăţământ de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, rectorilor instituţiilor de învăţământ superior subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, care sunt numiţi în funcţie de către autorităţile respective … cu excepţia rectorului instituţiei de învăţământ de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, care este numit în funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.” din Legea învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 şi exercitarea controlului constituţionalităţii Decretului Preşedintelui nr. 975-VII din 24.01.2014 privind eliberarea domnului Vasile Marina din funcţia de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Deputaţii PL susţin că excepţia prevăzută de Lege la alin. (4) art. 48, care prevede că rectorul instituţiei de învăţământ de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, este numit în funcţie de către instituţia respectivă, contravine dreptului de autonomie de care beneficiază instituţiile de învăţământ superior conform Constituţiei, iar interpretarea prevederilor alin. (6) din art. 35 al Constituţiei este necesară pentru a deduce clar ce presupune dreptul la autonomie al instituţiilor de învăţământ superior în raport cu excepţiile prevăzute la alin. (8) art. 40¹ şi alin. (4) art. 48 din Legea învăţământului şi dacă numirea rectorului Academiei de către Preşedintele Republicii, precum şi faptul că decide asupra propunerilor Guvernului privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţământ superior universitar, precum şi a instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi a instituţiilor de perfecţionare a cadrelor nu contravine prevederilor alin. (6) art. 35 din Constituţie.

Deputaţii PL au argumentat că nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică şi sunt neconstituţionale. În acelaşi context, este necesar a fi supus controlului constituţionalităţii Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 957 din 24.01. 2014 privind eliberarea domnului Vasile Marina din funcţia de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, care a fost demis înainte de termen, la 24.01.2014. Mandatul acestuia urma să expire la 3 mai 2014.

“În scopul îndeplinirii cu bună-credinţă a funcţiilor publice şi exercitării depline a mandatului pentru care au fost alese sau numite, în cazul în care apare un litigiu de muncă, aceste persoane trebuie să se bucure de garanţiile unui proces echitabil. Astfel, judecătorii Curţii Constituţionale, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General, membrii CEC şi alte persoane nu pot fi supuse aceluiaşi tratament precum persoanele politice. Aceste persoane nu pot fi demise până la expirarea mandatului pentru lipsă de loialitate sau pierderea încrederii din partea grupurilor politice care le-au propus sau le-au numit. Dimpotrivă, de la aceste persoane se cere maximă independenţă şi respectarea tuturor rigorilor legalităţii şi imparţialităţii în exercitarea atribuţiilor. Termenul mandatului exercitat de ei nu poate fi redus pentru motivele subiective menţionate.

În acest context, menţionăm că eliberarea din funcţie a domnului Vasile Marina a fost dispusă înainte de expirarea termenului de exercitare a mandatului, pentru care a fost numit” — se precizează în sesizarea depusă.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Liberalii din Paris au participat la un miting de susţinere a poporului ucrainean Întrevederea Preşedintelui PL, Mihai Ghimpu, cu ES Artur Michalski, Ambasadorul Republicii Polone în R. Moldova