Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Femeile liberale luptă împotriva violenţei în familie

|versiune pentru tipar||
PL / 18 martie 2014
Partidul Liberal

Duminică, 16 martie 2014, la Primăria Municipiului Chişinău, OFL a petrecut Masa Rotundă cu alesele locale din partea PL: “Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (convenţia de la Istanbul) şi importanţa ratificării ei de către Republica Moldova”.

În cuvântul de salut, Corina Fusu, Vicepreşedinta PL, Preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL), a vorbit despre problema violenţei domestice şi necesitatea deschiderii unui dialog la această tema care ne va ajută să combatem acest fenomen vicios care există în Republica Moldova. Statul nostru fiind membru al Consiliului Europei, dar şi stat care şi-a asumat parcursul integrării în Uniunea Europeană, are obligaţia să urmeze şi să ratifice Convenţiile ce ţin de drepturile omului.

Această Masă Rotundă se înscrie în inţiativa lansată de Reţeua ALDE GEN, Reţea din care face parte şi OFL privind încurajarea Partidelor membre ale Partidului ALDE să contribuie la accelerarea semnării Convenţiei de către Guverne.

În acest context Preşedinta Reţelei ALDE Gen, Flo Clucas a trimis următorul mesaj către OFL: “Către dragele mele colege din OFL şi Partidul Liberal din R. Moldova. Vă rog să acceptaţi felicitările mele cu privire la organizarea evenimentului de astăzi. Evenimentul este o dovadă a angajamentului atât al OFL, cât şi al Partidului Liberal din R. Moldova în ceea ce priveşte abordarea problemelor ce ţin de violenţa şi discriminarea care afectează femeile, şi prin intermediul lor, copiii şi comunităţile. Vă doresc tuturor mult succes în deliberările de astăzi, deoarece discuţiile dumneavoastră vor avea multe de spus pentru Partidul ALDE din toate ţările Europei, sper că un raport al întâlnirii voastre va fi trimis pentru Reţeaua ALDE GEN, astfel încât să putem atrage atenţia Liberalilor de pe întreg continentul despre buna activitate pe care o realizaţi. Doamnă Preşedintă a OFL, Dle Preşedinte al Partidului Liberal din R. Moldova, vă rog să acceptaţi urările mele de bine pentru succesul conferinţei şi fiţi siguri de sprijinul meu şi al Reţelei ALDE GEN pentru tot ceea ce faceţi”.

Aliona Grossu, Directoarea Centrului Internaţional “La Strada” a venit cu un cuvânt de salut şi a prezentat date despre violenţa femeii din Republica Moldova şi asistenţa care o oferă Centrul în acest sens. Totodată, a menţionat că nu este prima dată când OFL organziează evenimente de o importanţa majoră pentru femeile din Republica Moldova, amintind ultimul eveniment OFL la care a participat — Conferinţa Internaţională: “Abilitarea economică a femeilor pentru o societate durabilă”, organizat la 2 noiembrie 2013.

Eugenia Iurco, coordonatoarea de Programe OFL, a menţionat că fenomenul violenţei domestice în RM afectează un număr mare de femei, fără a ţine cont de varstă, mediu de reşedinţă şi statut socio-economic, cele mai vulnerabile rămanand, totuşi, femeile din mediul rural, cu mediu scăzut de studii, şomere sau cele angajate în munci agricole sau pe cont propriu. Convenţia de la Istanbul se bazează pe trei piloni- prevenirea violenţei domestice, protecţia victimei, pedepsirea agresorului.

Viorelia Rusu, Vicepreşedinta Centrului Internaţional La Strada, a venit cu date cu privire la realităţile si perspectivele în realizarea drepturilor victimelor violenţei în familie în sistemul de asistenţă si protecţie din Republica Moldova.

O prezentare succintă a Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice şi prezentarea raportului de compatibilitatea a legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei Consiliului Europei, rezultatele principale şi concluzii, a făcut Angelina Zaporojan, Centrul de Drept al Femeilor. Dumeneaei a menţionat că odată ce statul semnează Convenţia trebuie să modifice legislaţia, să introducă măsuri practice coordonate prin politici cuprinzătoare şi alocare resurselor suficiente pentru prevenirea şi combatera violenţei. Important este ca la etapa iniţială să se semneze Convenţia şi apoi să amendăm legislaţia, şi nu viceversa.

Viorica Marina, Preşedinta OFL, sect. Rîşcani, mun. Chişinău a vorbit despre importanţa rezolvării problemelor esenţiale la nivel economic, juridic, educaţional, înainte de ratificarea Convenţiei, iar nivelul PIB-ului determină poziţionarea femeii pe scara emancipării.

Veronica Buzu, Preşedinta OFL, sect. Ciocana, mun. Chişinău a menţionat că odată ce 6 din 10 femei în Republica Moldova au fost supuse măcar odata în viaţă cu violenţa demonstrează necesitatae semnării acestei Convenţii. Violenţa în baza de gen este o încălcare a drepturilor omului, şi organizarea acestui eveniment demonstreaza angajamnetul OFL şi al PL în combatrea acetui fenomen.

Consilierele au prezentat studii de caz din experienţa proprie în lupta cu violenţa domestică, în comunitatea sau în instituţia pe care o reprezintă şi au povestit multiple cazuri când copii au devenit atât victime ale acestor incidente, cât şi mediatori ai conflictului dintre părinţi. Consilierele care sunt şi profesoare în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal şi preşcolar au reiterat importanţa şi rolul profesorilor în educaţia corectă a tinerii generaţii şi prevenirea agresiunii prin informare despre consecinţele şi pericolele violenţei. Cazurile au fost comentate de către expertele Centrului “La Strada”, care au recomandat sfaturi concrete pentru fiecare caz în parte.

În cadrul discuţiei privind oportunitatea elaborării Proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei de la Istanbul de către Parlamentul RM, Cristina Boaghi, Secretar general OFL, a făcut concluziile discuţiilor şi a subliniat necesitatea urgentă a modificării legislaţiei în vigoare, în scopul implementării unor instrumente legislative mai riguroase şi excluderea tuturor lacunelor legislative care permit iertarea sau eliberare de răspundere a agresorului în cazul violenţei domestice.

În acest context, Organizaţia Femeilor Liberale şi-a asumat următoarele angajamente:

  1. Diseminarea informaţiei în teritoriu cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice şi rezultatele discuţiilor din cadrul mesei rotunde;
  2. Crearea unui grup de lucru cu asistenţii parlamentari ai PL în scopul elaborării unui proiect de lege care să modifice legislaţia în vigoare, luând în considerare modificările propuse în raportul de compatibilitate prezentat de Centrul de Drept al Femeilor şi propunerile enunţate în cadrul discuţiilor; Totodată modificarea Legii nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
  3. Transmiterea unui Demers din partea fracţiunii parlamentare a PL către Preşedintele Parlamentului cu privire la importanţa ratificării şi necesitatea iniţierii neîntârziate a negocierilor în vederea ratificării de către Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

La eveniment a participat şi Dorin Chirtoacă, Primarul General al mun. Chişinău, Prim-vicepreşedintele PL, care a reiterat în discursul său că nu este adeptul violenţei şi susţine implementarea unor soluţii drastice pentru soluţionarea acestor probleme. Totodată, a menţionat că constituirea statului Republicii Moldova în sine, a fost constituită prin acte de violenţă, şi că este necesar să scăpăm de această moştenire.

La eveniment au participat aproximativ 80 alese locale şi raionale. În calitate de experţi la masa rotundă au participat Aliona Grossu, Directoarea Centrului Internaţional “La Strada”, Viorelia Rusu, vicepreşedinte Centrul Internaţional La Strada, Angelina Zaporojan, Preşedinta Centrului de Drept al Femeilor şi Corneliu Eftodi reprezentantul UN Women Moldova.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Deputaţii PL au depus o sesizare la CC privind afacerea cu ţigări a Coaliţiei de guvernare Veaceslav Untilă: Până unde poate merge Rusia?