Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Proiect de Hotărâre a Parlamentului cu privire la denunţarea Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente

|versiune pentru tipar||
PL / 25 martie 2014
Partidul Liberal

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE
cu privire la denunţarea Acordului de constituire a
Comunităţii Statelor Independente

Având în vedere că principiile care au stat la baza constituirii Comunităţii Statelor Independente, şi anume: recunoaşterea reciprocă şi respectarea suveranităţii naţionale a statelor-membre; egalitatea în drepturi şi neamestecul în treburile interne; renunţarea la aplicarea forţei, şi alte principii şi norme unanim recunoscute ale dreptului internaţional au fost încălcate recent de către una din părţile semnatare, precum şi ţinând cont de aspiraţiile de integrare în Uniunea Europeană ale Republicii Moldova,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se denunţă Acordul de constituire a Comunităţii Statelor Independente, ratificat prin Hotărârea Parlamentului Nr. 40 din 08.04.1994 privind ratificarea Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente.

Art. 2. — Se abrogă Hotărârea Parlamentului Nr. 40 din 08.04.1994 privind ratificarea Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente.

Art. 3. — Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarului denunţarea acordului menţionat.

Art. 4. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Hotărârea cu privire la denunţarea Acordului de constituire a
Comunităţii Statelor Independente

Comunitatea Statelor Independente a fost creată prin semnarea la 8 decembrie 1991 a Acordului de constituire a acesteia, care a fost ulterior ratificat de către Republica Moldova la 8 aprilie 1994. Un alt act de bază al Comunităţii îl reprezintă Statutul CSI, ratificat de Republica Moldova la 27 iunie 1994.

Trebuie să menţionăm că nu toate foste state membre ale URSS au aderat la CSI, o parte au ales din start integrarea în comunitatea europeană (Estonia, Letonia, Lituania), altele au părăsit rândul membrilor ca urmare a agresiunii armate din partea unui membru-fondator (Georgia, 2008).

Raţiunea oficială a constituirii Comunităţii Statelor Independente se regăseşte atât în preambul, care stabileşte aspiraţiile de construire a unor state de drept democratice, bazate pe recunoaşterea reciprocă şi respectarea suveranităţii naţionale a statelor-membre; egalitatea în drepturi şi neamestecul în treburile interne; renunţarea la aplicarea forţei; cât şi în conţinutul Acordului, care stabileşte expres obligaţia de respectare a integrităţii teritoriale şi a frontierelor (art. 5); obligaţia de a coopera pentru menţinerea păcii şi securităţii (art. 6) ş.a.m.d.

Evenimentele recente, când una din Înaltele Părţi Contractante a ocupat o parte a teritoriului suveran a altei Părţi şi, ulterior, l-a anexat, precum şi apatia manifestată de către celelalte state-membre ale acordului, au demonstrat ineficienţa şi inutilitatea acestui Acord.

Atât Acordul, în art. 10, cât şi Statutul CSI, în art. 9, prevăd posibilitatea încetării calităţii de membru al Comunităţii, sub condiţia înştiinţării cu 12 luni înainte. Legea Nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova stabileşte că denunţarea unilaterală a tratatelor internaţionale încheiate în numele Republicii Moldova constituie apanajul Parlamentului.

Având în vedere insistenţa Federaţiei Ruse de a nu respecta prevederile actelor internaţionale la care este parte, în particular a Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente, precum şi ţinând cont de aspiraţiile Republicii Moldova de integrare în spaţiul politic, economic şi valoric al Uniunii Europene, considerăm oportună denunţarea Acordului de constituire a CSI, care nu mai corespunde necesităţilor curente şi, după cum s-a demonstrat, nu poate fi impusă respectarea sa.

Relaţiile economice reciproc avantajoase vor fi promovate şi în mai departe prin continuarea acordurilor independente de calitatea de membru a CSI, cât şi prin semnarea unor noi tratate bilaterale.

Sursa: www.pl.md

Deputaţii PL au depus o sesizare la CC privind incompatibilitatea başcanului Găgăuziei cu funcţia de membru al Guvernului Mihai Ghimpu a participat la conferinţa “Republica Moldova post-Vilnius. Liberalizarea regimului de vize”