Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Partidul Liberal a participat la Forumul Public: “Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă şi Prosperă: Femeile Contează!”

|versiune pentru tipar||
PL / 29 martie 2014
Partidul Liberal

Luni, 24 martie 2014, Partidul Liberal a participat la Forumul Public: “Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă şi Prosperă: Femeile Contează!”

În cadrul forumului reprezentanţii partidului au discutat cu 8 grupuri de femei: Femei şi fete rome; Femei în etate; Femei — victime ale violenţei în familie; Femei afectate şi infectate HIV; Femei migrante; Femei cu abilităţi speciale; Femei în liderism şi grupul Societăţii civile. În cadrul acestor dialoguri au fost expuse problemele şi situaţia de ansamblu a fiecărui grup, s-a discutat despre cadrul legislativ în vigoare şi necesitatea modificării acestuia în funcţie de necesităţile specifice şi propunerile fiecărui grup, partidul identificând posibile soluţii. De asemenea, s-a discutat despre elaborarea politicilor publice şi modificării legilor din perspectiva egalităţii de gen şi nediscriminării.

În urma discuţiilor, echipa partidului prezentă la eveniment a avut o sesiune de lucru asupra problemelor identificate în scopul identificării acţiunilor prioritare şi asumării unor angajamente, care vor fi incluse pe agenda politică.

Partidul Liberal şi-a asumat următoarele priorităţi:

  1. Modificarea cadrului legal cu privire la violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică, în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului. Promovarea iniţierii neîntârziate a negocierilor în vederea semnării şi ratificării de către Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestic (Convenţia de la Istanbul);
  2. Asigurarea accesibilităţii infrastructurii persoanelor cu nevoi speciale prin respectarea normativelor în construcţii şi sensibilizarea opiniei angajaţilor instituţiilor medicale în scopul eliminării tuturor formelor de discriminare în acordarea serviciilor medicale;
  3. Asigurarea şi promovarea drepturilor etniilor, încurajarea învăţământului şi eliminarea analfabetismului în rândurile femeilor şi fetelor rome precum şi încurajarea lor pentru implicare în viaţa publică;
  4. Lupta cu corupţia în scopul creşterii nivelului economic care va duce nemijlocit la ridicarea salariilor şi majorarea pensiilor;
  5. Instituirea cotei de gen în Statutul partidului şi prin lege.

Echipa PL care a participat la Forumul Public a fost formată din vicepreşedintele PL Mihai Moldovanu, deputaţii Corina Fusu, Gheorghe Brega şi Valeriu Munteanu, Iurie Cuculescu, consilierul Primarului General pentru probleme de ordine publică şi securitate, Ion Cebanu, preşedintele TL, Cristina Boaghi, Secretar general OFL, Eugenia Iurco, preşedinta OFL sect. Centru, Viorica Marina, preşedinta OFL sect. Râşcani, Silvia Savca, preşedinta OFL or. Codru şi Diana Raileanu, membru TL.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Preşedintele PL a avut o întâlnire de lucru cu Preşedinţii Organizaţiilor Teritoriale 9 mai — Ziua Victoriei asupra fascismului şi Ziua Europei