Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Partidul Liberal solicită asigurarea dreptului de vot al cetăţenilor aflaţi peste hotare prin deschiderea secţiilor de votare suplimentare

|versiune pentru tipar||
PL / 2 iunie 2014 | 
Partidul Liberal

Astăzi, 2 iunie 2014, Conducerea Partidului Liberal a susţinut o conferinţă de presă cu tema “Limitarea dreptului la vot a cetăţenilor Republicii Moldova”. La conferinţă au participat deputaţii PL în Parlamentul RM: Gheorghe Brega, Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, Corina Fusu, Vicepreşedintă PL, Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL.

La începutul conferinţei, Mihai Ghimpu a pus accent pe două probleme stringente: importanţa asigurării dreptului la vot a cetăţenilor noştri, cu preponderenţă a celor aflaţi peste hotare şi continuitatea cursului european. Asigurarea dreptului la vot a fiecărui cetăţean al RM însemnând respectarea Constituţiei, iar continuitatea cursului european reprezentând viitorul nostru.

“Subiectul cu privire la dreptul de vot al cetăţenilor este unul foarte important atât pentru prezentul, cât şi pentru viitorul nostru, viitorul fiecăruia dintre noi, în condiţiile în care fiecare vot este important în vederea continuării politicii interne şi externe a republicii, şi anume cursul european, ceea ce de fapt înseamnă prioritatea legii, diminuarea corupţiei şi bunăstarea cetăţenilor.

Este cunoscut faptul că săptămâna trecută Parlamentul RM a numit data alegerilor parlamentare — 30 noiembrie 2014. De asemenea cunoaştem că avem foarte mulţi cetăţeni ai RM plecaţi peste hotare, sute de mii. În acest sens, Art. 38 al Constituţiei prevede: «Cetăţenii RM au dreptul de vot de la vârsta de 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv…»

Aşadar, PL, fiind partidul care pledă pentru cursul european, pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, consideră necesară asumarea de către coaliţia de guvernare actuală a două obiective foarte importante pentru prezentul şi viitorul nostru, primul fiind asigurarea dreptului de vot a tuturor cetăţenilor noştri, inclusiv şi a celor aflaţi peste hotare, confrom prevederilor art. 38 din Constituţia RM, şi al doilea fiind asigurarea continuităţii cursului european, prin alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Modul de realizare al acestor două obiective nu este complicat, nu este în afara puterii celor de la guvernare, şi anume, este posibil prin deschiderea secţiilor de votare peste hotare. Cei aflaţi în afara republicii tot sunt cetăţenii noştri, mai mult decât atât, conform datelor de care dispunem de la alegerile precedente, anume cetăţenii de peste hotare sunt cei ce au salvat democraţia, ajutând astfel la debarcarea guvernării comuniste şi la instaurarea unei guvernări democratice, care a implimentat obiectivul nostru principal — integrarea europeană, început prin Libera Circulaţie şi semnarea Acordului de Asociere cu UE la 27 iunie 2014.

Vă amintim că în 2009, guvernarea comunistă, după 8 ani de guvernare, a venit cu 60 de mandate, în iulie 2009 au obţinut 48 de mandate. Micşorarea numărului de mandate ale comuniştilor s-a produs datorită faptului că peste hotare au participat la votare, în aprilie 2009 — 16000, iar în iulie 2009 — 17500, ceea ce însemna un mandat, tocmai ceea ce le-a lipsit comuniştilor în aprilie 2009. Iar în 2010, cetăţenii de peste hotare au adus deja 4 sau 5 mandate. Aceasta ţine de cursul european şi este cel mai important pentru o guvernare democratică.

Cunoaştem cu toţii că, în noiembrie 2010, mulţi cetăţeni ai RM aflaţi peste hotare, nu au putut să-şi exprime dreptul la vot, fapt demonstrat prin gălăgia din Paris, de la secţiile de votare din Italia. Dacă facem o analiză retrospectivă a datelor prezentate de către Comisia Electorală Centrală, în Padova au participat la votare 3000 de persoane, în Parma — 3000, Roma — 3000, Bologna — 2700, Mestre — 2700, Bucureşti — 2400, Atena — 2360, Milano — 2260, Verona — 2150, Torino — 2100, Iaşi — 2000, Paris — 2000, iar alte 10 secţii de votare de peste hotare au avut între 1000 şi 2000 de alegători, ceea ce demonstrează necesitatea deschiderii secţiilor de votare suplimentare peste hotare.

În acest context, PL solicită deschiderea secţiilor de votare suplimentare peste hotare, deoarece cele 75 de secţii de votare deschise în 2010 nu acoperă numărul participanţilor la vot, 75 de secţii fiind foarte puţin. De aceea, considerăm că numărul secţiilor de votare trebuie sa fie dublat sau cel puţin să fie deschise încă 30–40 de secţii, aşa încât toţi cetăţenii să-şi poată exercita dreptul la vot garantat de Constituţie, pentru formarea puterii în RM.

Există un regulament adoptat de către CEC, conform căruia cetăţenii aflaţi peste hotare trebuie sa se înregistreze online, în prealabil, pentru a completa cu datele necesare participării la vot.

Cunoaştem cu toţii, în cadrul cancelariei de stat există biroul pentru diasporă, şi ei deţin toate cifrele şi datele despre cei plecaţi peste hotare. Astfel cunoscând, spre exemplu, că în Padova sunt 20 000 de cetăţeni ai RM cu drept de vot, însă la vot au participat doar 3 000 de cetăţeni, atunci CEC împreună cu guvernul ar trebui să ia măsuri în vederea deschiderii a încă cel puţin 5 secţii de votare în acest oraş. Conform parametrilor din republică, o secţie de votare este deschisă pentru un număr de 3000 de cetăţeni, iar birourile electorale informează, în prealabil, despre locul şi modul de participare la vot.

Revenind la Constituţie, amintesc, de acest drept dispun toţi cetăţenii republicii, indiferent unde se află, fie în Irlanda, Spania sau Canada.

Dreptul de vot şi cursul european sunt lucruri foarte importante atât pentru cetăţenii aflaţi în republică, cât şi pentru cei de peste hotare. Nu mai rezistă RM dacă la fiecare patru ani de zile, «copacul» sădit este tăiat şi sădit din nou. Acesta este şi motivul sărăciei din RM.

Exemplul elocvent este situaţia politică începând cu anii 90, când lumea a pledat pentru schimbarea sistemului totalitar cu unul democratic. A fost sădit un «pom democratic», care poate da roade în 3–4 ani de zile, atunci când a început să dea roade, acesta a fost tăiat de către alegători şi sădit «un alt pom comunist», la putere venind Partidul Democrat Agrar cu secretarii generali de partid, promiţând sarea şi marea, dar nerealizând întrun final nimic. De aceea în 98 cetăţenii optează din nou pentru partidele democratice, astfel fiind înlocuit «copacul comunist cu cel democratic», iar în 2001 lumea fiind nemulţumită, iarăşi votează comuniştii. Astfel, din 90 încoace nu există o continuitate politică la nivel de guvernare, fiind înlocuit «copacul» la fiecare 4 ani, iată de ce roadă nu are de unde fi.

Este foarte important ca actuala coaliţie de guvernare să facă tot posibilul ca acest «copac» sădit de cetăţenii noştri în 2009, apărat în 2010, să fie păstrat aşa încât noi să putem în curând să culegem roada în fiecare an.

Sunt convins că acest «copac» va da roade bune, dar totul depinde de guvernarea actuală, dacă ei vor deschide secţii de votare peste hotare, deoarece salvarea cursului european este în cetăţenii noştri de peste hotare.

De aceea, PL consideră necesară deschiderea a cel puţin 30–40 de secţii de votare suplimentare peste hotare. Astfel RM ar avea asigurată, din nou, o guvernare democratică, precum şi continuitatea cursului european, şi cel mai important lucru este că aceasta va genera bunăstarea cetăţenilor RM”, a mai precizat Mihai Ghimpu.

Vicepreşedinta PL, Corina Fusu, a menţionat faptul că aspectele ce ţin de integrarea europeană, dorinţa de a trăi după norme europene, legale, dorinţa de a trăi în civilizaţie, întrun stat modern, unde legea este una pentru toţi, le-au înţeles, în primul rând, cetăţenii noştri, care, din condiţii complicate de viaţă aici, au decis să-şi rezolve problemele departe de casă, în Italia, Franţa şi în alte ţări europene.

Aceştia sunt cei, care, fiind plecaţi de ani de zile peste hotare, au reuşit să-ţi creeze acolo o situaţie, o mică afacere chiar, şi în aceste condiţii au început să gândească în mod european şi nu mai acceptă situaţia din RM, nu percep o guvernare coruptă, care nu se gândeşte la cum să readucă cetăţenii acasă, cum să ofere locuri de muncă, nu se gândeşte la redresarea economiei şi dezvoltarea republicii.

“Întâlnindu-ne cu aceşti cetăţeni şi având ocazia să discutăm cu ei, ne-au spus că, deşi au un salariu bun şi trăiesc întro ţară europeană, unde au siguranţa zilei de mâine, dorul de casă şi dorinţa de a face bine aici acasă, rămâne o speranţă vie şi durută pentru ei. Iată de ce, PL a decis să vină cu politici concrete în vederea readucerii acasă a cetăţenilor RM, care vizează întreprinderea unor paşi concreţi în această privinţă. Şi anume, în primul rând asigurarea exercitării dreptului constituţional pentru fiecare cetăţean de a-şi exprima voinţa politică. Domnul Preşedinte Ghimpu, a remarcat deja faptul că deja în 2009 şi 2010, cetăţenii noştri aflaţi peste hotare au salvat parcursul european al RM. Aici, acasă sunt foarte mulţi decepţionaţi şi dezamăgiţi, circa 30% conform sondajelor, însă, cu certitudine şi cei plecaţi au acelaşi gust amar al dezamăgirii pentru faptul că nu au fost create încă condiţiile necesare pentru a reveni acasă.

Îndemnul nostru este ca, în pofida acestei dezamăgiri, fiecare cetăţean să-şi exercite dreptul la vot, aşa încât cursul nostru european să devină ireversibil.

În acest sens, PL solicită Consulatelor RM din ţările unde se află cetăţenii noştri, să îi informeze pe aceştia că a început deja perioada de înregistrare, în vederea participării la vot, la consulate şi ambasade.

De asemenea CEC, MAEIE, precum şi guvernul trebuie să întreprindă măsurile necesare în vederea deschiderii a unui număr suficient de secţii de votare, pentru ca fiecare cetăţean aflat peste hotare să-şi poată exercita dreptul la vot. Această obligaţiune ţine de ambele instituţii, şi în condiţiile unei epoci tehnologice avansate, avem destule pârghii informaţionale pentru ca toţi cetăţenii să fie informaţi în timp util”, a reiterat Corina Fusu.

Deputatul Gheorghe Brega a evidenţiat: “Conform regulamentului CEC, privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor RM cu drept de vot aflaţi în străinătate, în art. 12 este stipulat: «Perioada prealabilă de înregistrare a cetăţenilor RM cu drept de vot, aflaţi în străinătate, se începe nu mai devreme de 6 luni înainte de expirarea mandatului Parlamentului şi se va încheia cu cel târziu 40 de zile înainte de ziua alegerilor». În aceste condiţii solicităm CEC-ului, MAEIE şi Biroului pentru Diasporă să înceapă cu 6 luni înainte de alegeri, campania de informare cu privire la exercitarea dreptului de vot a cetăţenilor aflaţi peste hotare.

Un alt lucru important este asigurarea secţiilor de votare cu buletine de vot suplimentare, conform legislaţiei în vigoare — 5% din numărul buletinelor de vot din numărul total al buletinelor pentru secţia de votare, pentru a evita cazuri precum în anul 2010, când oamenii au votat pe foi A4, care, ulterior, nu au fost validate.”

În acest context, Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL, a ţinut să accentueze faptul că la alegerile din 2009, guvernarea comunistă a deschis foarte puţine secţii de votare în străinătate, în jur de 30 la număr, din cauza fricii evidente faţă de votul proeuropean al cetăţenilor aflaţi peste hotare. În timp ce guvernarea democratică, a majorat numărul secţiilor de votare deschise în străinătate până la 75, astfel oferind posibilitatea unui număr mai mare de cetăţeni, care în mod proporţional cu numărul secţiilor de votare, şi-au exprimat la alegerile următoare opţiunea politică.

“Însă, luând doar exemplul Italiei, demonstrăm cu prisosinţă, că nici acest număr nu a fost îndeajuns, astfel din cele 16 secţii de votare deschise, în 12 dintre ele, precum Mestre, Roma, Bologna, Parma, Torino, ş.a., doar un număr mic, câte 3 000 de cetăţeni au avut posibilitatea să-şi exercite dreptul de a vota. Deoarece, în contextul în care secţia de votare este prevăzută pentru 3000 de persoane, în ziua alegerilor se formează cozi interminabile,şi este imposibil ca toţi să reuşească să ajungă la urna de vot.

Astfel, este imperială necesitatea dublării sau majorării numărului secţiilor de votare cu 4 sau chiar 5 secţii, în funcţie de oraş, pentru a oferi posibilitatea reală fiecărui cetăţean de a-şi execita dreptul la vot. Acelaşi lucru este valabil şi recomandat nu doar pentru Italia, ci şi pentru România, Grecia, Canada, Spania, Paris şi alte ţări unde se află cetăţenii noştri. Dacă în anul 2010 au participat la scrutin 64 000 de alegători de peste hotare, în condiţiile majorării numărului secţiilor de votare cu 40–45, prevedem o participare de 100–120 mii de persoane, fapt ce ar asigura respectarea Constituţiei, precum şi continuitatea cursului european al republicii” — a mai adăugat Valeriu Munteanu.

În final, Preşedintele Mihai Ghimpu a conchis faptul că, fiecare dintre noi dispune de dreptul de vot, dar, totodată, are şi obligaţia de a-l exercita în vederea participării la realizarea unui viitor prosper european, care să asigure Libertatea, Adevărul, Bunăstarea în societate, precum şi revenirea cetăţenilor de peste hotare acasă, care reprezintă parte integrantă a societăţii şi care dispun de un potenţial incomensurabil în vederea dezvoltării unui stat european.

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

“Caravana Copilăriei” a ajuns la copii La mulţi ani, Nicolae Glib!