Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Corina Fusu — realeasă de Conferinţa Republicană OFL în funcţia de Preşedintă a Organizaţiei Femeilor Liberale

|versiune pentru tipar||
PL / 8 iunie 2014 | 
Partidul Liberal

Duminică, 8 iunie 2014, s-a desfăşurat cea de-a II-a Conferinţă Republicană a Organizaţiei Femeilor Liberale a Partidului Liberal.

La Conferinţă au participat, în calitate de invitaţi, Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte PL, Primar General al mun. Chişinău, Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL, Veaceslav Untilă, Vicepreşedinte PL, Gheorghe Brega, Deputat PL, precum şi mai mulţi preşedinţi ai Organizaţiilor Teritoriale ale Partidului Liberal.

În cuvântul de salut adresat femeilor liberale, Mihai Ghimpu a menţionat că este foarte mulţumit de activitatea OFL şi că Partidul Liberal are cea mai puternică Organizaţie de Femei.

“Vă mulţumesc, stimate doamne şi domnişoare, pentru faptul ca aţi îmbraţişat valorile liberale şi le promovaţi. Nimic din viaţa aceasta dată de Dumnezeu nu s-ar mişca, n-ar sufla, dacă n-ar fi existat femeia. Femeia este tot! Şi chin, şi dragoste, şi mişcare, dar cel mai important — femeia este viaţa! Dumneavoastră sunteţi forţa. Eu sunt foarte mulţumit de activitatea OFL şi mă bucur că partidul nostru are cea mai puternică organizaţie de femei. Femei care-şi iubesc patria, neamul, omul. Femei puternice care luptă consecvent pentru idealul naţional şi care critică vehement tot ceea ce este rău pentru societate, pentru om. Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de dumneavoastră. Ne aflăm la răscruce de drumuri. Încotro ne vom îndrepta? Spre fericire, valoare, civilizaţie? Sau înapoi, de unde încă nu ne-am rupt, la trecutul sângeros, dureros, tragic, când ne-a fost luat tot ceea ce aveam mai scump: limba, istoria, identitatea, libertatea. Iată de ce anul acesta dumneavoastră trebuie să fiţi cele mai active. Fiindcă femeile sunt mai convingătoare şi nimeni nu va putea înlocui în această viaţă inima femeii, căci fericirea pe acest pamânt vine de la dumenavoastră. Va multumesc şi vă urez mult succes!”

În cadrul Conferinţei Republicane, Corina Fusu, Vicepreşedintă a PL, a prezentat raportul de activitate al Organizaţiei şi a enumerat principalele realizări ale Organizaţiei de Femei a Partidului Liberal. Printre care realizarea parteneriatelor cu Organizaţii naţionale şi internaţionale ce au drept scop promovarea egalităţii de gen şi a democraţiei: “Clubul Politic al Femeilor 50/50, care a format traineri naţionali OFL, în cadrul Programului Naţional «Femeile pot Reuşi». Alţi parteneri din RM sunt «Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare», «Centrul Internaţional LaStrada», UN WOMEN Moldova. Cu partenerii noştri am elaborat un plan pe doi ani pentru promovarea femeilor în Alegerile Parlamentare şi Locale, am participat la Forumul Public: «Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă şi Prosperă: Femeile Contează!». La nivel Internaţional OFL colaborează cu:

 1. Fundaţia Friedrich Naumann (FNF) este fundaţia pentru politici liberale din Germania care are drept scop promovarea libertăţii, drepturilor omului, statul de drept şi democraţia, activând în mai mult de 60 de ţări. În colaborare cu FNF noi am desfăşurat mai multe acţiuni:

  • în noiembrie 2013 a avut loc Conferinţa Internaţională privind abilitarea economică a femeilor;
  • în mai şi iulie 2013 — seminarul de instruire în «Liderism şi participare comunitară»;
  • în noiembrie 2012 — «Conferinţa Internaţională privind obstacolele şi oportunităţile femeilor în Politică»;
  • în anul 2011 — instruiri pentru «Fortificarea capacităţilor de management a OFL» şi «Identificarea metodelor de promovare a mesajelor liberale de către femeile liberale».

  Pentru anul 2014 urmează să semnăm un Memorandum de cooperare, în care vom trasa noile direcţii de colaborare.

 2. Fundaţia Westminster for Democracy, din Marea Britanie lucrează cu ţările în curs de tranziţie spre democraţie. Fundatia oferă expertiză parlamentelor în curs de dezvoltare, structurilor partidelor politice şi organizaţiilor societăţii civile. Am beneficiat de instruire şi sprijin în vederea încurajării femeilor să candideze la Alegerile Parlamentare şi Locale în baza strategiei oferite de Liberal Democraţii din Marea Britanie.

 3. International Republican Institute — organizaţie non-profit, nepartizana, ce promovează libertatea şi democraţia la nivel mondial prin sprijinirea partidelor politice să devină mai eficiente şi mai prompte în interacţiunea cu electoratul, asistă cetăţenii să participe la exerciţiul de guvernare, lucrează asupra sporirii rolului grupurilor marginalizate în procesul politic — inclusiv femei şi tineri. OFL a primit un suport valoros din partea IRI în perioada 2008–2012: un număr considerabil de femei au fost instruite în cea ce priveşte legislaţia gender, violenţa în familie, leadership feminin şi politic” — a menţionat Corina Fusu.

De asemenea la nivel internaţional OFL face parte din:

Dânsa a mai precizat că există mai mulţi factori care contribuie la prezenţa redusă a femeilor în politică. Unul din cel mai important factor ar fi amprenta deceniilor trecute, care s-au pronunţat pentru limitarea drepturilor femeilor.

Cristina Boaghi, Secretarul coordonator al OFL, a prezentat structura OFL la nivel republican şi a accentuat că tot mai multe femei aderă la Organizaţiile OFL din republică, acestea devenind mai consolidate şi mai organizate şi datorită conferinţelor şi atelierelor de lucru pe care OFL le desfăşoară pentru membrele OFL întru perfecţionarea abilităţilor de lider.

Alocuţiuni au mai avut Elena PRUS, Vicepreşedintă OFL, Zoia JALBĂ, Vicepreşedintă OFL, Viorica MARINA, Preşedinta OFL, Sect. Râşcani, mun. Chişinău, Maria BURUIANĂ, Preşedinta OFL Ungheni, Nina JOCOT, Preşedinta OFL Briceni şi Maria MIHALCENCO, Primar s. Pistruieni, Teleneşti.

Primarul General al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă, prezent la eveniment, a felicitat femeile liberale şi le-a mulţumit pentru responsabilitatea şi conştiinciozitatea de care dau dovadă în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor PL, dar şi pentru ambiţia şi dăruirea cu care promovează valorile liberale, naţionale şi europene — “DVS sunteţi catalozatorul societăţii şi asiguraţi progresul acesteia. Vă doresc mult curaj, susţinere din partea bărbaţilor şi putere pentru a vă realiza obiectivele. Doar împreună cu DVS, Partidul Liberal va reuşi să construiască un prezent şi un viitor mai bun pentru fiecare cetăţean al republicii. Vă mulţumesc şi vă doresc succes în tot ceea ce faceţi!”

Delegatele la Conferinţă au ales conducerea Organizaţiei de Femei, astfel, în unanimitate, în funcţia de Preşedintă OFL a fost realeasă Corina Fusu. Vicepreşedinte ale Organizaţiei Femeilor Liberale au fost alese: Elena Prus, Zoia Jalbă, Nina Jocot, Galina Saşcov, Maria Buruiana, Violeta Mehryar şi Mihaela Iacob. În calitate de secretar coordonator OFL a fost aleasă Cristina Boaghi. De asemenea, Conferinţa a ales membrii Biroului Permanent al OFL, Consiliului OFL şi Comisiei de Etică şi Disciplină.

La a II-a Conferinţă Republicană a Organizaţiei Femeilor Liberale a Partidului Liberal au fost adoptate 3 rezoluţii:

Menţionăm că OFL s-a constituit în 2009 ca o structură specifică în cadrul Partidului Liberal din Republica Moldova şi exprimă atât pe plan intern, cât şi internaţional, voinţa femeilor liberale de a considera egalitatea de şanse ca un principiu fundamental garantat de constituţiile societăţilor care pun în centrul politicii de afirmare drepturile omului.

Misiunea OFL este sprijinirea, elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor privind egalitatea de gen în cadrul Partidului Liberal, Parlamentului şi Guvernului RM; atragerea mai multor femei pentru a fi membre active în cadrul Partidului Liberal şi în sfera publică, încurajarea acestora să-şi valorifice pe deplin potenţialul pe care îl au.

Scopul OFL este promovarea valorilor liberale, a programului, activităţilor şi preocupărilor PL în rândul femeilor din Republica Moldova, de atragere şi susţinere a femeilor în structurile PL pe baza competenţei şi a competiţiei deschise.

Rezoluţie cu privire la politicile de conciliere a vieţii profesionale cu viaţa personală şi de familie

Democratizarea vieţii publice nu este posibilă fără democratizarea prealabilă a vieţii private. Lipsa concilierii dintre muncă şi viaţa de familie este un factor de discriminare indirectă a femeilor pe piaţa muncii. Presiunile vieţii private afectează implicarea femeilor în sfera profesională şi reduce participarea femeilor la toate componentele vieţii sociale, culturale, economice şi politice. Totodată conduce la menţinerea stereotipurilor şi asimetriilor de gen în privinţa distribuirii resurselor şi a puterii, a exercitării rolurilor de gen în spaţiul public şi privat.

Abordarea problemei cu privire la asumarea şi valorizarea inegală a muncii remunerate şi a muncii neremunerate, au deschis o nouă etapă în evoluţia drepturilor femeilor şi a egalităţii de gen, marcând translaţia de la egalitatea de iure la egalitatea de facto.

Dificultăţile cu care se confruntă femeile, mai ales mamele, în căutarea şi păstrarea unui loc de muncă plătit, stereotipurile prin care se perpetuează ideea că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum şi aşteptările culturale faţă de bărbat pentru a fi unicul întreţinător de familie, sunt aspecte care agravează inegalitatea între femei şi bărbaţi. Implicarea bărbaţilor în echilibrarea raporturilor dintre viaţa de familie şi cea profesională reprezintă o problematică esenţială, dar şi dificilă.

Dezechilibrul între viaţa profesională şi viaţa de familie afectează angajatul/angajata, organizaţia în care lucrează, familia precum şi întreaga societate. Dificultăţile în armonizarea timpului acordat serviciului şi cel destinat familiei au consecinţe negative asupra îndeplinirii obligaţiilor de muncă formale, provocând întârzieri la serviciu, plecări înainte de terminarea programului de lucru, absenteism, etc. Familiile monoparentale se confruntă cu probleme mai grave în împletirea rigorilor profesiei cu viaţa familială şi cea privată. Problemele depind de vârsta copiilor, sunt mai acute cu cât copii sunt mai mici şi nu dispar odată cu încadrarea acestora în sistemul de învăţământ.

Chiar dacă există o anumită percepţie asupra faptului că responsabilităţile familiale trebuie să fie împărţite, asta nu înseamnă că se pune efectiv în practică. Există mari discrepanţe între valorizările pe care le dau cei doi parteneri implicării în realizarea sarcinilor domestice şi în îngrijirea copiilor. Noile generaţii sunt purtătoare de modele de roluri de gen caracterizate printr-o mai mare valorizare a egalităţii de gen, decât cei mai în vârstă. Acest fapt depinde şi de nivelul educaţional nu numai al bărbaţilor, dar şi al femeilor. Schimbarea rolurilor de gen din interiorul familiei nu trebuie să fie doar un rezultat al procesului de negociere explicită între parteneri, ci şi un efect al transformărilor sociale profunde şi multiple care să redefinească şi să condiţioneze contextul de negociere al rolurilor de gen.

Introducerea politicilor publice de conciliere pot ameliora cadrul general pentru un echilibru între viaţa profesională şi viaţa familială. Studii şi evaluări au scos în evidenţă că în state care au introdus politici publice de conciliere beneficiază de o populaţie activă mai numeroasă, constituită atât din femei cât şi din bărbaţi, precum şi de rate ale natalităţii relativ durabile.

Rolurile masculine şi feminine influenţează în continuare deciziile individuale esenţiale cu privire la educaţie, carieră, condiţiile de lucru, familie şi fertilitate. Aceste decizii au la rândul lor un impact asupra economiei şi societăţii. Prin urmare, este în interesul tuturor să li se ofere în mod egal atât femeilor cât şi bărbaţilor posibilitatea reală de a alege în diversele etape din viaţa lor.

În scopul înregistrării unor progrese palpabile în ceea ce priveşte ameliorarea cadrului general pentru un echilibru real între viaţa profesională şi viaţa privată, Organizaţia Femeilor Liberale se angajează să depună eforturi constante, acordând o atenţie deosebită creării de servicii de îngrijire accesibile şi de înaltă calitate.

În perspectivă, Organizaţia Femeilor Liberale îşi propune implementarea următoarelor măsuri în vederea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională:

Rezoluţie cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor

Violenţa domestică şi violenţa împotriva femeilor este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul Republicii Moldova. Acest tip de violenţă reprezintă atât o încălcare a Drepturilor Omului, cât şi o formă de discriminare bazată pe identitatea sexuală. Ea reprezintă un obstacol major în calea egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Violenţa pe motive de gen aduce de asemenea, o gravă atingere democraţiei, pornind de la premisa că femeile supuse violenţelor reprezintă o categorie ale cărei şanse de a participa la viaţa socială şi profesională sunt semnificativ reduse, iar viaţa de familie îşi pierde funcţia de a oferi membrilor acesteia securitatea de care ei au nevoie.

Din păcate, datele recente arată că societatea noastră contemporană, pe fundalul unui proces de migraţie, scăderii nivelului de trai, nivelului de educaţie, tranziţiei interminabile, tinde să păstreze modelul patriarhal al familiei. În condiţiile actuale denunţarea actelor de violenţă rămân a fi un subiect strict personal, ruşinos de a-l face public. Conform Raportului pentru 2013, efectuat de către asociaţia “OPRIŢI VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEILOR”, femeile în Republica Moldova în marea majoritate sunt jenate să vorbească despre abuzul în familie. Acest lucru se întâmplă din cauza unor percepţii general acceptate despre faptul că violenţa este permisă pentru a le arăta femeilor locul sau se consideră că, de fapt femeile sunt cele care provoacă violenţa. Însăşi victimele au o percepţie tolerantă faţă de acest fenomen. Douăzeci la sută dintre femei şi bărbaţi consideră acceptabilă bătaia soţiei de către soţ, în cazul în care aceasta a ars bucatele, îşi neglijează copii, refuză relaţii intime, se ceartă sau pleacă de acasă fără voie.

Estimările existente sunt alarmante. Violenţa are consecinţe grave imediate şi pe termen lung asupra sănătăţii fizice şi mentale a femeilor victime. În plus, ea poate avea consecinţe negative asupra copiilor care pot fi martorii violenţei din familie. Pe lângă suferinţa umană şi impactul negativ asupra sănătăţii, violenţa împotriva femeilor produce efecte economice negative, cum ar fi acordarea asistenţei medicale, costurile legate de intervenţia poliţiei şi cele legate de intervenţia judecătorească, de pierderea productivităţii muncii. Un studiu demonstrează faptul că violenţa domestică din statele membre ale UE determină costuri de 16 miliarde de euro pe an. Ne întrebăm oare ce costuri produce violenţa domestică în RM?

Va prezentăm alte date îngrijorătoare: în anul 2013 violenţa domestică a constituit, la nivel mondial, principala cauză de mortalitate a femeilor între 19–44 de ani, înaintea conflictelor armate, a cancerului sau a accidentelor rutiere. În Republica Moldova, doar pe parcursul anului 2013, conform datelor MAI au fost raportate 22 omoruri, 5 determinări la sinucidere, 93 vătămări corporale grave, dintre care în 36 de cazuri a survenit decesul victimei, 118 vătămări corporale medii, 193 acte de violenţă comise împotriva mai multor membri de familie şi 938 vătămări intenţionate uşoare a integrităţi corporale. Violenţa nu ţine cont de vârstă, mediul de reşedinţă şi statutul socio-economic, totuşi cele mai vulnerabile rămân femeile din mediul rural, femeile cu nivel scăzut de studii, şomerele sau cele angajate pe cont propriu sau în activităţi agricole.

În perspectivă, Organizaţia Femeilor Liberale îşi propune implementarea următoarelor măsuri în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi violenţei împotriva femeilor:

Rezoluţie cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

Criza economică globală, procesul continuu de tranziţie din Republica Moldova şi nivelul foarte ridicat al corupţiei au subminat considerabil încrederea populaţiei faţă de instituţiile statului. Toate acestea au redus şi din atractivitatea integrării europene şi creşterea euroscepticismului în rândul cetăţenilor.

Potrivit studiului Barometrului Global al Corupţiei 6 din 10 respondenţi cred că corupţia a crescut în ultimii trei ani; 54% cred că grupurile parlamentare acţionează doar în interese personale şi nu în interesul cetăţenilor, iar 8 din 10 consideră că partidele politice sunt corupte.

Asistăm astăzi nu doar la o apatie politică, dar şi la un sentiment de trădare pe care îl simte cetăţeanul faţă de liderii politici şi instituţiile pe care le reprezintă.

Puterea executivă şi legislativă, urmate de puterea judecătorească şi instituţiile mass-media, sunt în general percepute ca fiind cele mai pasibile corupţiei. Se pare că anume politicienii şi judecătorii îşi adjudecă titlul de cei mai corupţi. Nivelul scăzut de încredere al cetăţenilor se datorează perceperii de impunitate, tolerării abuzului de putere, cumetrismului, corupţiei, lipsei de transparenţă, de responsabilitate şi integritate, care sunt acceptate atunci când vorbim despre guvernanţi.

Acceptarea corupţiei în cadrul acestor patru puteri, puteri care sunt considerate pilonii unei bune guvernări, pilonii unei democraţii autentice, înseamnă de fapt subminarea dezvoltării statului în sine, negarea principiilor şi valorilor democratice europene.

Un Parlament puternic, în dialog permanent cu Guvernul, o justiţie independentă, o presă liberă şi responsabilă ar readuce încrederea cetăţenilor în instituţiile statului şi în buna lor guvernare.

Atunci când vorbim despre responsabilitate şi acţiuni în interesul cetăţeanului, integritatea personală a înalţilor funcţionari este primordială. Guvernanţii prin activitatea şi comportamentul lor trebuie să proiecteze un exemplu de incoruptibilitate, auto-disciplină şi bună credinţă. Lucru care nu a fost înfăptuit până în prezent.

De un an Partidul Liberal nu se mai află la guvernare. A fost o decizie salvatoare atât pentru partid, cât şi pentru păstrarea cursului european al Republicii Moldova. Cetăţenii noştri au înţeles că nu toţi politicienii şi toate partidele ajung la putere doar de dragul propriei bunăstări. Partidul Liberal a preferat să cedeze funcţiile în numele democraţiei şi statului de drept.

Republica Moldova fiind membră a Consiliului Europei din 1995 şi-a asumat reformele în domeniul justiţiei şi procuraturii. Toate Rezoluţiile Consiliului Europei, cât şi Recomandările Comitetului de Cooperare UE — RM atenţionează asupra acestei probleme nerezolvate încă, care sporeşte gradul de corupţie.

Rezoluţia nr. 1943 din 2013 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) subliniază: “Corupţia din sectorul public îmbracă o mulţime de forme: copiii cărora li s-a luat dreptul de a primi educaţie de calitate, urmat de unele cazuri de corupere a votului, spălarea de bani, abuzul de putere, promovarea intereselor financiare prin intermediul proiectelor de lege pe agenda Parlamentului, etc.

Mita şi înţelegerile de pe sub masă nu doar fură resursele de la cei mai săraci, acestea subminează justiţia şi dezvoltarea economică şi distruge încrederea cetăţenilor în clasa politică.”

În timp ce consecinţele corupţiei par a fi clare, amploarea reală a problemei este mai greu de stabilit. Corupţia, prin esenţă este tenebroasă şi camuflată.

Conform indicelui de percepţie a corupţiei din 2013, Republica Moldova se află pe locul 102 din 177, alături de alte 39 ţări, precum: Nepal, Ethiopia, Niger, Mexico, Trinidad şi Tobago, Sierra Leone, Mozambique, etc.

“Corupţia pune în pericol buna funcţionare a instituţiilor publice şi redirecţionează serviciul public de la scopul său. Corupţia perturbează procesul legislativ, afectează principiile legalităţii şi securităţii juridice, introduce un grad de arbitrarietate în procesul de luare a deciziilor şi are un efect devastator asupra drepturilor omului”. — se mai arată în Rezoluţia APCE.

Propunem:

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

La Mulţi Ani, D-le Mihai MOLDOVANU! La mulţi ani, D-le Ion Casian!