Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Raport de activitate al Primarului general al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă pentru perioada 2013–2014

|versiune pentru tipar||
PL / 26 octombrie 2014
Partidul Liberal

Stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău!

Suntem de 7 ani împreună, perioada în care am readus Chişinăul pe calea dezvoltării durabile.

A fost evitat falimentul, au fost achitate datorii (create fără sursă de acoperire până în anul 2007) în valoare de 800 milioane lei, a fost stabilizată situaţia economico-financiară şi au fost efectuate reforme. Anual au fost acumulate rezultate, demarate proiecte importante, rămânând însă în acelaşi timp şi probleme nerezolvate încă.

Primăria municipiului Chişinău şi Consiliul municipal Chişinău (CMC) îşi desfăşoară activitatea împreună cu următorii parteneri: Uniunea Europeană (UE), Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadele ţărilor UE în Republica Moldova, Ambasada Republicii Belaruşi, Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CoR), Conferinţă Autorităţilor Regionale şi Locale din cadrul Parteneriatului Estic (CORLEAP), Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CLRPE), Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI), Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), Belkommunmash S.A. (Belaruşi) şi Carpat-Belaz Service SRL, ICLD (Suedia), Primăria Borlange şi “Borlange-Energie” (Suedia), Primăria Mannheim (Germania), Primăria Bucureşti, Primăria Iaşi, Primăria Alba Iulia, CORINT S.A. (Alba Iulia), Primăria Grenoble (Franţa), Seureca (Franţa), Primăria Viena (Austria), Primăria Praga (Cehia), Regiunea Reggio Emilia (Italia), UNICEF Moldova, băncile comerciale din Chişinău, în special: Banca Comercială Română (BCR), Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank (MAIB) etc, Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., precum şi cu numeroşi alţi parteneri.

Atât Primăria, cât şi Consiliul Municipal Chişinău (CMC), avem datoria de a promova împreună în continuare reforme pentru a tinde spre standarde europene în toate domeniile.

Rezultate de activitate în perioada 2013–2014:
Priorităţi 2014–2015:
“Agenda XXI pentru Chişinău”
(obiective de atins pe parcursul secolului XXI pentru creşterea calităţii vieţii)

Ţin să mulţumim tuturor locuitorilor municipiului Chişinău pentru încredinţarea celor două mandate la 17 iunie 2007 şi la 19 iunie 2011. Proiectele de păstrare a identităţii municipiului Chişinău, de conservare a patrimoniului sau, dar şi de modernizare şi dezvoltare a capitalei vor fi puse în aplicare în continuare, conform standardelor europene, în beneficiul locuitorilor săi.

Adresez mulţumiri în mod special tuturor colegilor din echipa: colegilor viceprimari şi pretori, angajaţilor din direcţii, întreprinderi şi regii municipale, colegilor primari şi consilieri locali din localităţile din componentă municipiului, tuturor, pentru contribuţia adusă la consolidarea municipiului Chişinău. Mulţumiri de asemenea consilierilor municipali din Consiliul municipal Chişinău care au sprijinit eforturile primăriei.

Procesul de modernizare a municipiului este unul continuu, de aceea insist să muncim în continuare, să respectăm standardele europene, să asigurăm transparenţă, pentru a apropia ziua când locuitorii capitalei vor avea o calitate a vieţii mai înalta, un trăi liniştit, decent şi prosper la ei acasă.

Mulţumim presei, libertăţii presei, dar şi în mod special celor care reflectă obiectiv activitatea noastră şi contribuie la formarea unei percepţii corecte a comunităţii asupra realităţii din jur.

Exprim recunoştinţă societăţii civile şi organismelor internaţionale pentru contribuţia adusă dezvoltării şi consolidării democraţiei şi legalităţii în Republica Moldova. În acelaşi timp, îmi exprim regretul însă că se loveşte în continuare în municipiul Chişinău şi locuitorii săi, cu toate că anume Chişinăul a contribuit esenţial la aducerea schimbării în anul 2007 şi respectiv în anul 2009.

Va mulţumesc, stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău, pentru încredere, pentru menţinerea unui curs democratic stabil al municipiului Chişinău şi al Republicii Moldova, pentru opţiunea fermă în favoarea viitorului nostru european. Putem afirmă că municipuiul Chişinău a intrat pe drumul cu sens unic duce spre Uniunea Europeană şi care va face din Chişinău o capitală europeană cu adevărat.

Va chem să muncim mai departe umăr la umăr, pentru a avea dezvoltare economică, stabilitate socială, armonie interetnică, pentru a crea o soarta mai bună cetăţenilor noştri şi pentru că municipiul Chişinău să devină o capitală europeană şi Republica Moldova să revină definiv şi ireversibil în familia europeană, în calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene!

Sursa: www.pl.md

Partidul Liberal cere ajutor Comisiei Europene pentru producătorii autohtoni afectaţi de embargoul rusesc Echipa PL din sectorul Centru, Chişinău, susţine copiii din familii social vulnerabile