Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Fracţiunea Partidului Liberal a înregistrat în Parlamentul RM proiectul de lege privind adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului

|versiune pentru tipar||
PL / 5 martie 2015
Partidul Liberal

Mijloacele de comunicare în masă din sectorul radiodifuziunii joacă astăzi un rol extrem de important în societate şi constituie un element esenţial pentru procesele democratice, ţinând cont de impactul lor asupra publicului. Totodată, acest sector media este într-o evoluţie rapidă ca urmare a dezvoltării serviciilor de radiodifuziune private alături de radiodifuziunile de serviciu public. De asemenea evoluţiile rapide din domeniul tehnologic ne pune în situaţia să venim cu noi reglementări judicioase şi proporţionate pentru a asigura buna funcţionare a domeniului audiovizual.

Chiar dacă experienţa statelor membre ale Consiliului Europei în materie de reglementare a sectorului audiovizual este diferită, se impune o abordare de dimensiune pan-europeană.

Practica europeană analizează si modalităţile de finanţare a autorităţilor de reglementare, precum şi procedurile de numire a membrilor acestor instituţii. Experienţa ne arată că dacă autorităţile de reglementare dispun de o reală independenţă financiară, ele vor fi mai puţin expuse unor ingerinţe si presiuni externe. Totodată, proiectul de Lege a noului Cod prevede o mai largă autonomie în ceea ce priveşte modalităţile de finanţare a radiodifuzorului public.

În Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), nr.1955 (2013), privind Onorarea obligaţiilor şi angajamentelor de către Republica Moldova, în recomandarea cu numărul 19 se spune: “ APCE îndeamnă autorităţile să creeze condiţiile necesare pentru a asigura libertatea mass-mediei şi pentru a evita interferenţa politică prin clarificarea regulamentelor privind proprietatea mass-media, de-politizarea şi de-monopolizarea sectorului mass-media, şi abordarea aspectului concentrării mijloacelor de comunicare, ceea ce reprezintă un aspect în majoritatea democraţiilor. Adunarea speră că Parlamentul va adopta în curând noul Cod al Audiovizualului, care a fost revizuit în conformitate cu recomandările Consiliului Europei”.

Prezentul proiect de Lege are ca scop asigurarea conformităţii legislaţiei RM în domeniul audiovizualului cu legislaţia UE, fiind în concordanţă cu cel mai bune practici europene şi internaţionale. Proiectul de Lege reflectă exigenţele Directivei 2010/13/CE a Parlamentului Europei şi a Consiliului European din 10 martie 2010 privind serviciile mass- media audiovizuale, Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră (CETT) la care RM este parte, Recomandarea nr. (2000) 23 a Consiliului Europei.

Proiectul de lege a beneficiat de expertiza Consiliului Europei, Uniunii Europene de Radioteleviziune, Misiunii OSCE din Republica Moldova şi dezbătut în cadrul mai multor audieri parlamentare publice.

Necesitatea adoptării acestui Cod derivă din situaţia actuală din spaţiul mediatic al RM care demonstrează mai multe lacune pe care le comportă actualul Cod al Audiovizualului.

Pornind de la cele menţionate, considerăm oportună adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului pentru:

  1. Completarea restanţelor privind asigurarea trecerii la televiziunea digitală terestră, care reiese din obligaţiile asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1.
  2. Asigurarea transparenţei proprietarului final al produsului mass-media.
  3. Urgentarea reorganizării Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului “Compania Teleradio-Radio Moldova” care continuă să folosească ineficient banii publici, din cauza unui management defectuos a resurselor umane şi a bunurilor pe care le are în gestiune.
Aflându-ne într-un an electoral, pluralismul în mass-media şi crearea condiţiilor optime pentru activitatea instituţiilor de presă sunt esenţiale pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, monitorizarea şi reflectarea evenimentelor politice echilibrat şi echidistant, astfel încât cetăţenii să aibă acces la servicii media variate şi de calitate, iar producătorii media să nu poată fi debranşaţi sau excluşi la comandă politică.

Serviciul de presă al PL
Sursa: www.pl.md

Prim-vicepreşedintele PL, Dorin Chirtoacă, raportor al Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei în Luxemburg Datorită vouă, Dragi femei, Lumea există!