Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Fracţiunea Partidului Liberal propune un proiect de Lege pentru îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 13 martie 2015
Partidul Liberal

La data de 05 aprilie 2012, prin Hotărârea Parlamentului nr. 69/2012, a fost constituită Comisia Parlamentară de Anchetă pentru Examinarea Situaţiei pe Piaţa Farmaceutică. Pe baza concluziilor şi recomandărilor din raport, după o serie de audieri şi consultări cu organizaţii, instituţii şi alţi factori implicaţi în sistemul farmaceutic, Comisia Parlamentară de Anchetă a redactat o propunere de proiect de lege. Acest proiect a fost dezbătut cu reprezentanţii Asociaţiei Farmaciştilor, Asociaţiei Farmacologilor, Asociaţiei Producătorilor Autohtoni de Medicamente, rezultând actualul proiect de act legislativ, care propune o nouă perspectivă asupra organizării şi funcţionării sistemului de producere, înregistrare, punere pe piaţă a medicamentelor şi, totodată, de asigurare a instituţiilor medicale continuu cu produse farmaceutice şi parafarmaceutice.

Principalele aspecte cărora trebuie să le facă faţă sistemul farmaceutic din Republica Moldova sunt cele legate de calitatea medicamentelor şi asigurarea continuă cu medicamente a populaţiei.

Proiectul de lege conţine reglementări specifice referitoare la autorizare, punere pe piaţă a medicamentelor, fabricaţie, import, etichetare şi prospect, distribuţia medicamentelor, publicitate, supraveghere şi sancţiuni.

Scopul proiectului de lege este înlăturarea lacunelor existente în legislaţia din domeniu farmaceutic întru asigurarea la nivel naţional accesului populaţiei la medicamente de bună calitate, eficiente şi inofensive, prin crearea unui sistem sănătos de fabricare, import, distribuţie şi supraveghere a medicamentelor, la toate etapele de existenţă, de la materie primă până la consum.

Schimbările preconizate prin implementarea modificărilor şi completărilor propuse asigură şi garantează sporirea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor; precizează condiţiile şi metodologia de înregistrare a medicamentelor de uz uman; precizează regulile privind importul de medicamente în Republica Moldova; interzice fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportarea, procurarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia ilegală a substanţelor dopante cu grad mare de risc şi stabileşte sancţiuni, atât contravenţionale, cât şi penale pentru nerespectarea legislaţiei.

Serviciul de presă al PL
Sursa: www.pl.md

Datorită vouă, Dragi femei, Lumea există! Fracţiunea PL va cere Parlamentului interzicerea utilizării simbolului “Panglica Sfîntului Gheorghe”