Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Consiliul Republican a aprobat modificări la Statutul şi Programul PL

|versiune pentru tipar||
PL / 26 martie 2017
Partidul Liberal

Consiliul Republican al Partidului Liberal au decis azi dezvoltarea unor articole din Statutul şi Programul PL. Mai exact, membrii au decis să prevadă expres în Statut şi Program şi pe înţelesul tuturor viziunile unioniste ale partidului din totdeauna. Astfel dacă până acum era prevăzut că formaţiunea pledează pentru unitate naţională a poporului român, începând de azi în actele statutare ale formaţiunii se va indica “unitatea naţională a poporului român prin Unirea Republicii Moldova cu România”.

Mai jos vedeţi proiectul de Hotărâre aprobat de Consiliul republican:

Cu privire la modificarea statutului şi programului Partidului Liberal

Raportor: Mihai Ghimpu, Preşedintele PL

În conformitate cu art. 53, litera (v) din statutul Partidului Liberal adoptat la Congresul nr. IV din data de 14 septembrie 2014, Consiliul Republican, HOTĂRĂŞTE:

 1. Articolul 7 al statutului, după sintagma “… aderarea la NATO” se completează cu sintagma “şi unirea Republicii Moldova cu România”.

  Articolul 8 al statutului, după sintagma “… în NATO” se completează cu sintagma “şi unirea Republicii Moldova cu România”.

  Articolul 9 litera (b) al statutului, după sintagma “…unităţii naţionale” se completează cu sintagma “a poporului român, prin unirea Republicii Moldova cu România”.

 2. În preambulul Programului PL la capitolul “Obiectivele politice generale ale PL”:

  • la aliniatul (1) după sintagma “… unităţii naţionale” se completează cu sintagma “a poporului român, prin unirea Republicii Moldova cu România”.
  • la aliniatul (2) după sintagma “şi la Alianţa Nord-Atlantică” se completează cu sintagma “prin unirea cu România”.
  • aliniatul (4) se adoptă în redacţie nouă şi va avea următorul conţinut:
   “continuarea luptei pentru afirmarea deplină a adevărului ştiinţific şi istoric privind identitatea naţională. Unitatea de neam, comunitatea de istorie, limba, cultura, spiritualitatea şi destinul viitor pot fi păstrate şi apărate doar prin Unirea Republicii Moldova cu România, care ne va oferi securitate, bunăstare a românilor moldoveni din Republica Moldova”.
 3. Prezenta Hotărâre se prezintă la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Sursa: www.pl.md

Proiect în Parlamentul de la Chişinău privind declararea zilei de 27 martie sărbătoare naţională, la fel ca în România Manifestul Partidului Liberal