Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLD

Declaraţia cu privire la constituirea politicilor şi programelor social-economice ale partidului pe baza principiilor şi obiectivelor conceptului de Dezvoltare Durabilă

|versiune pentru tipar||
PDSEM (astăzi PLD) / 3 martie 2007
Partidul Legii şi Dreptăţii

Conceptul de Dezvoltare Durabila reprezintă o noua paradigmă a Dezvoltării. Conceptul marchează o schimbare majora în abordarea problemelor dezvoltării umanitaţii prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural si sistemele socio-economice.

“Dezvoltarea durabila răspunde necesitaţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesitaţi”. Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate, daca se regenerează resursele şi se protejează mediul.

Dezvoltarea durabila abordează conceptul calităţii vieţii în complexitate, sub aspect economic, social şi de mediu, promovând ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă şi conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă reconcilierea între procesul de dezvoltare si calitatea mediului, promovarea procesului integrat de elaborare si luare a deciziilor, atât la nivel global, cât si regional, naţional sau local. De asemenea, dezvoltarea durabila depinde de distribuirea corectă a costurilor si beneficiilor dezvoltării între generaţii si naţiuni. Conceptul dezvoltării durabile este unul fluid, care va evolua în timp.

Principiile majore ce îl caracterizează sînt următoarele:

Strategiile de dezvoltare durabilă evidenţiază interdependenta între local si global, între tarile dezvoltate si cele în curs de dezvoltare, accentuând necesitatea cooperării în cadrul si între sectoarele economic, social si de mediu.

Partidul Legii şi Dreptăţii, în ordine de pionerat, a realizat un efort intelectual major de integrare a principiilor şi obiectivelor Dezvoltării Durabile în Programul său social-politic. Pentru prima dată s-a reuşit armonizarea într-un document social-politic a două valoroase doctrine: doctrina creştin-democrată, de ţinută teoretică şi cea a Dezvoltării Durabile, caracterizată drept cadru al unui management socio-economic efectiv, de durată.

Astfel, doctrina creştin-democrată păstrîndu-şi integritatea sa valorico-teoretică a fost pusă pe linia practică a vieţii reale producătoare de valori şi mijloace, îmbinată cu obiectivele Dezvoltării Durabile, Doctrina Democrat-creştină devine o democraţie creştină activă-formulă socio-politică cu viitor.

Partidul Legii şi Dreptăţii se va îngriji consecvent şi cu inteligenţă să-şi construiască politicile şi programele social-economice pe baza obiectivelor Conceptului de Dezvoltare Durabilă, pe care s-a construit şi prosperă Europa modernă, la care sperăm cu toţii.

Nicolae Alexei, Preşedintele Partidului

Serviciul de presă al PLD
Declaraţia cu privire la confirmarea doctrinei creştin-democrate drept baza valorică şi de principii a Partidului Legii şi Dreptăţii Declaraţia cu privire la Dezvoltarea Regională a Republicii Moldova