Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLD

Declaraţia cu privire la confirmarea doctrinei creştin-democrate drept baza valorică şi de principii a Partidului Legii şi Dreptăţii

|versiune pentru tipar||
PDSEM (astăzi PLD) / 3 martie 2007
Partidul Legii şi Dreptăţii

Creştin-democraţia centrată pe fiinţa umană şi pe comunitate, oferă un răspuns tuturor acelora care aspiră la o societate bazată pe valori morale, fiind doctrina care ia în consideraţie componenta spirituală a fiinţei umane. Considerăm că existenţa umană nu poate fi restrînsă la satisfacerea nevoilor materiale, desăvîrşirea persoanei poate fi atinsă numai în legătură cu comunitatea şi societatea în care trăieşte.

Omul este subiect de drepturi şi îndatoriri, angajîndu-se în mod deliberat în viaţa socială care se împlineşte numai în orizontul binelui comun.

Baza şi orientarea acţiunii noastre politice sunt concepţia creştină despre natura umană şi valorile fundamentale care derivă din aceasta: Libertatea, Solidaritatea şi Dreptatea. Aceste valori se susţin şi se condiţionează reciproc. Partidul Dreptăţii Social-Economic şi-a realizat consecvent activităţile sale politice şi programatice în cadrul acestor valori creştin-democratice, fortificate din punct de vedere social de principiile subsidiarităţii şi economiei de piaţă social orientate. Schimbarea denumirii Partidului Dreptăţii Social-Economice în Partidul Legii şi Dreptăţii păstrează în continuare integritatea doctrinară creştin-democrată a Partidului, dîndu-i vigoare şi eficienţă prin integrare cu principiile şi obiectivele conceptului de dezvoltare durabilă. Partidul legii şi Dreptăţii rămîne consecvent o formaţiune social-politică de centru-dreapta şi va promova hotărît noua formulă doctrinară creştin-democratia autentică, sau altfel zis, creştin -democraţia activă.

Nicolae Alexei, Preşedintele Partidului

Serviciul de presă al PLD
  Declaraţia cu privire la constituirea politicilor şi programelor social-economice ale partidului pe baza principiilor şi obiectivelor conceptului de Dezvoltare Durabilă