Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Declaraţia finală a Congresului III Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar||
PLDM / 19 decembrie 2009
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Noi, delegaţii la Congresul III Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova, fiind conştienţi de responsabilitatea ce ne revine în contextul misiunii pe care ne-am asumat-o de afirmare a valorilor democratice, a principiilor de demnitate civică, obiectivelor de bunăstare, prosperitate şi integrare în comunitatea naţiunilor civilizate;

Înţelegînd faptul că Republica Moldova a trecut prin evenimente dramatice, provocate de convulsiile ultimului regim comunist din Europa, care pentru a se menţine cu orice preţ la putere a folosit tot instrumentarul caracteristic regimurilor totalitare: segregarea societăţii pe criterii politice, cenzura, exproprierile, dosarele fabricate la comandă, hărţiurea şi intimidarea oponenţilor politici, teroarea psihică şi fizică, ideologizarea procesului educaţional, îngrădirea dreptului la libera circulaţie, culminînd cu fraudarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie şi cu valul de teroare din zilele ce au urmat protestelor din 7 aprilie:

Exprimăm recunoştinţa noastră zecilor de mii de tineri care au înfruntat fără frică regimul dictatorial.

Salutăm curajul jurnaliştilor din presa independentă care şi-au făcut cinstit meseria şi nu s-au lăsat intimidaţi sau înregimentaţi în aparatul de propagandă al regimului.

Suntem solidari cu toţi cei care au manifestat devotament faţă de principiile şi valorile democatice, rezistînd cu demnitate campaniilor de harţiure şi intimidare.

Exprimăm sentimentul nostru de gratitudine Consiliului Europei, Parlamentului European, misiunilor diplomatice străine şi tuturor organismelor şi instituţiilor internaţionale pentru implicarea lor în vederea descurajării ofensivei antidemocratice a fostei guvernări şi restabilirii ordinii de drept şi bunei funcţionări a instituţiilor democratice în Republica Moldova.

Cu toţii împreună am pus capăt unei perioade ruşinoase din istoria recentă a Republicii Moldova.

Astăzi, reafirmăm cu tărie ataşamentul nostru faţă de principiile şi obiectivele asumate din prima zi de existenţă a partidului. Respectarea lor neabătută a făcut posibil rezultatul electoral din 29 iulie 2009 şi instaurarea ulterioară a unei guvernări liberal-democrate.

Salutăm crearea Alianţei pentru Integrarea Europeană şi menţionăm că desemnarea în fruntea Guvernului a liderului Partidului Liberal Democrat din Moldova se datorează profesionalismului şi capacităţilor manageriale ale echipei şi recunoaşterii ponderii partidului ca forţă politică de primă importanţă din ţară.

Declarăm cu toată responsabilitatea că reprezentanţii PLDM din Guvern, din Parlament şi din toate structurile de stat, centrale sau locale, îşi vor onora cu demnitate şi competenţă obligaţiunile ce le revin. În acelaşi timp, considerăm că prin asumarea actului de guvernare, Partidul Liberal Democrat din Moldova este îndreptăţit din punct de vedere moral să împartă cu partenerii săi de coaliţie atît succesele, cît şi riscurile iminente unei guvernări pe timp de criză. Actul de guvernare este unul colectiv, dar responsabilitatea pentru rezultatele guvernării pe domenii distincte trebuie să fie asumată de fiecare componentă a Alianţei în parte.

Ne exprimăm acordul deplin cu primele acţiuni ale Guvernului îndreptate spre deblocarea finanţării externe şi diminuarea efectelor crizei financiare, onorarea plăţilor sociale, asigurarea dreptului la libera circulaţie, restabilirea bunelor relaţii cu ţările vecine, scoaterea ţării din izolare şi afirmarea ei pe plan internaţional.

Ne exprimăm siguranţa că Guvernul şi coaliţia majoritară din Parlament vor purcede cu hotărîre la reformele necesare pentru modernizarea ţării, iar plăţile sociale către populaţie vor fi onorate integral.

Avem toată încrederea că Alianţa pentru Integrarea Europeană va continua cu eforturi sporite extinderea, la toate nivelurile, a procesului de înnoire a personalului administrativ cu funcţionari competenţi şi necompromişi. Renaşterea şi modernizarea ţării se poate face doar cu oameni integri sub aspect moral, pregătiţi din punct de vedere profesional şi cu viziuni moderne asupra actului de guvernare.

Doar împreună, prin eforturile întregii societăţi vom reuşi înfăptuirea obiectivului nostru major de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Împreună pentru Moldova!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Serviciul de presă al PLDM

Comunicat de presă cu privire la Congresul III Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova Raportul de activitate a Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentat de preşedintele partidului, Vlad Filat, la Congresul III Extraordinar al PLDM