Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Reprezentanţi ai sistemului educaţional au aderat la PLDM

|versiune pentru tipar||
PLDM / 30 septembrie 2010
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Un numeros grup de specialişti din sistemul educaţional din Republica Moldova şi-au anunţat astăzi aderarea la Organizaţia extrateritorială a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Circa 40 de lectori, profesori, conferenţiari universitari de la cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Chişinău, pedagogi şi directori de şcoli, licee şi colegii din republică, reprezentanţi ai diasporei din domeniu şi-au expimat adeziunea faţă de valorile şi principiile PLDM.

În cadrul unei conferinţe de presă, noii membri ai familiei liberal democrate au menţionat că, graţie profesiei lor, au promovat întotdeauna adevărul, au educat generaţii dornice de libertate şi democraţie. Dar evoluţia evenimentelor social-politice din Republica Moldova demonstrează că societatea încă n-a conştientizat pe deplin pericolul revenirii la putere a forţelor de extremă stângă. De aceea, cadrele didactice au decis să se implice plenar în procesul politic, or ţara noastră merită un viitor mai bun, iar poporul o viaţă decentă şi prosperă.

În acest context, Igor Racu, prorector la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, a specificat că PLDM dispune de resurse umane şi intelectuale, capabile să rezolve problemele cu care se confruntă Republica Moldova şi să asigure ireversibilitatea parcursului european al ţării noastre.

La rîndul său, Eduard Hârbu, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, a ţinut să menţioneze că intelectualii nu mai doresc să fie simpli spectatori ai procesului politic. “Vrem să fim actori activi, să ne implicăm, alături de PLDM, în relansarea economică a ţării noastre, în promovarea reformelor, în edificarea unui stat de drept şi a unei democraţii veritabile”.

În Declaraţia de aderare la PLDM, dată citirii la conferinţa de presă, se spune că “PLDM este unica formaţiune care, prin consecvenţă şi competenţă, prin spiritul de echipă şi atitudine civică, va asigura continuarea procesului de democratizare a ţării, de eradicare a sărăciei, de promovare a unei educaţii de calitate şi integrare a Republicii Moldova în spaţiul european”.

La finele declaraţiei, cadrele didactice au adresat un apel către colegii de breaslă de a le urma exemplul, exprimându-şi certitudinea că “oamenii de bună credinţă se vor regăsi în PLDM”.

Serviciul de presă al PLDM

Mecanismul de susţinere materială din partea statului a anumitor categorii de cetăţeni a fost perfecţionat Precizarea Partidului Liberal Democrat din Moldova