Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLDM

Informaţie privind activitatea Departamentului PLDM de instruire şi promovare a cadrelor

|versiune pentru tipar||
PLDM / 9 aprilie 2012
Partidul Liberal Democrat din Moldova

(Perioada de referinţă: octombrie 2011 — martie 2012)

Departamentul de instruire şi promovare a cadrelor a fost constituit în scopul realizării proiectelor ridicare a gradului de calificare a membrilor Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Departamentul este constituit ca unitate lucrativă, fără personalitate juridică, non-profit şi este parte integrantă din structura PLDM.

Misiunea Departamentului este să coordoneze toate activităţile de instruire continuă la nivel de partid, pentru formarea competenţelor politice şi de administrare a membrilor antrenaţi în activitatea de partid.

În acest context, Departamentul desfăşoară proiecte de formare/perfecţionare profesională, care reies din cerinţele situaţiei social-politice:

  1. Promovarea şi dezvoltarea de programe în domeniul formării continue pentru corespunderea cu statutul de membru al partidului;
  2. Dezvoltarea leadership-ului reprezentanţilor partidului;
  3. Promovarea stagiilor personalizate în vederea ameliorării pregătirii candidaţilor la funcţiile administrative de partid sau publice;
  4. Formarea planului de dezvoltare strategică a partidului.

Principalele forme de realizare a obiectivelor sunt seminarele, conferinţele, mesele rotunde şi atelierele.

Beneficiari ai Departamentului sunt membrii partidului implicaţi în campaniile electorale, candidaţii la funcţiile publice, funcţionarii publici reprezentanţi ai PLDM, precum şi alte categorii de membri de partid.

Bazându-ne pe cele menţionate mai sus, în perioada decembrie — martie 2012, formatorii locali, sub egida formatorilor naţionali, au instruit fracţiunile consilierilor locali ai PLDM din unităţile administrativ-teritoriale atît de nivelul I cît şi de nivelul II, la începutul lunii martie au fost instruiţi 1050 de funcţionari publici ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Rezultatul acestor seminare a constat în formarea deprinderilor, aptitudinilor şi furnizarea cunoştinţelor de bază pentru consilierii locali, care vor capabili să:

  1. Identifice rolul consilierului local
  2. Să delimiteze tipurile de probleme sociale
  3. Să asimileze mecanismul de comunicare cu locuitorii
  4. Să poată utiliza instrumentele de activitate
  5. Să rezolve cât mai multe probleme ale oamenilor, ale comunităţii
  6. Să fie eficienţi în activitatea lor.

Partidul Liberal Democrat din Moldova îşi concentrează eforturile în vederea perfecţionării profesionale a reprezentanţilor săi în autorităţile administraţiei publice pentru a fi cei mai productivi aleşi ai poporului.

Sursa: www.pldm.md

Declaraţia fracţiunii parlamentare a PLDM la a treia aniversare de la evenimentele din 7 aprilie 2009 A început curăţenia de Paşte