Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Liberal reformatorii Ana Guţu şi Ion Hadârcă participă la summit-ul de la Vilnius

|versiune pentru tipar||
PLR / 28 noiembrie 2013
Partidul Liberal Reformator

Preşedintele fracţiunii liberal reformatoare din Parlament şi Preşedinta Comisiei Politică Externă şi Integrare Europeană se află la Vilnius şi participă la întrevederea preşedinţilor comisiilor afacerilor externe şi la lucrările Forumului Democraţiilor Parlamentare “Parlamentele pentru democraţie: O cooperare globală mai ambiţioasă”, care se desfăşoară în cadrul summitului de la Vilnius.

Alături de colegii de Coaliţie, liderii liberali reformatori reprezintă Republica Moldova în capitala Lituaniană la summitului Parteneriatului Estic. Anterior, Ion Hadârcă a apreciat acest eveniment drept unul “istoric” pentru Republica Moldova. Iar Ana Guţu a accentuat că “ Parafarea şi ulterior semnarea Acordului de Asociere, care în proporţie de 90% este constituit din Acordul privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, va permite integrarea economica a R. Moldova în UE, va face posibil accesul producţiei moldoveneşti pe pieţele europene, va aduce standardele calităţii în Moldova.”

Cel de-al treilea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius are loc în perioada 28–29 noiembrie 2013. Lideri şi reprezentanţii instituţiilor UE de nivel înalt, ai celor 28 de ţări membre şi ai celor 6 ţări ale Parteneriatului Estic participă la evenimentul găzduit de Preşedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaitė şi condus de Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.

Summit-ul Parteneriatului Estic are loc la fiecare doi ani. Primul a avut loc la Praga, Cehia, iar al doilea, la Varşovia, Polonia. În cadrul acestor întîlniri, sînt discutate reformele implementate şi rezultatele ţărilor PaE, sînt stabilite obiectivele şi trasate perspectivele pentru următorii doi ani. Următorul Summit este preconizat pentru 2015, la Riga, Letonia.

Departamentul Comunicare PLR

Alocuţiunea Preşedintelui Comisiei pentru Politica Externă şi Integrare Europeană a Republicii Moldova, doamna Ana Guţu, pentru reuniunea şefilor Comisiilor pentru Politică Externă a statelor membre Uniunii Europene şi Forumului Parlamentar pentru Democraţie

27–28 Noiembrie 2013
Seimul Republicii Lituania, Vilnius

Domnule Preşedinte al Seimului,
Doamnelor şi Domnilor preşedinţi ai comisiilor pentru politică externă,
Excelenţele Voastre Doamnelor şi Domnilor miniştri,
Stimaţi participanţi,

Am onoarea şi plăcerea să vă salut în cadrul acestei reuniuni importante, care are loc în ajunul unui eveniment istoric pentru Republica Moldova, Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, ce va pune o bază solidă pentru continuarea proceselor democratice din Moldova şi va crea premizele necesare pentru atribuirea unui caracter de ireversibilitate traiectoriei europene a ţării noastre. Reuniunea de astăzi oferă o oportunitate unică pentru Parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi Parlamentele statelor participante în cadrul Parteneriatului Estic să îmbunătăţească cooperarea în vederea asigurării legitimităţii acestui eveniment de importanţă majoră, precum şi să consolideze dimensiunea parlamentară eforturilor de promovare a dezvoltării democratice.

Acordul de Asociere, care va fi parafat cu Uniunea Europeană în cadrul acestui Summit, va stabili un cadru juridic adecvat pentru avansarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi integrării economice cu UE. Aspiraţiile europene ale ţării noastre derivă, în primul rând, din istoria noastră, adânc înrădăcinate în spaţiul european. Fiind din punct de vedere istoric parte integrantă a civilizaţiei române, împărtăşim aceeaşi limbă, aceleaşi tradiţii, am trăit acelaşi trecut totalitar comunist, Republica Moldova, alături de România, a fost dintotdeauna o ţară cu vocaţie europeană. Marele personalităţi ale culturii române, poetul Mihai Eminescu, sculptorul Constantin Brâncuşi, inginerul Henri Coanda, cântăreaţa Maria Cibotari şi lingvistul Eugene Coşeriu, originari din Basarabia, vechea denumire a Republicii Moldova, au contribuit din plin la îmbogăţirea patrimoniului cultural european. Prin dezastrul istoric, Republica Moldova a suferit teribil din cauza ocupaţiei sovietice: exproprieri, deportări şi genocid, foamete organizată. Procesul de denaţionalizare cumplit, de dezrădăcinare identitară, provocată de autorităţile sovietice, a marcat în mod iremediabil mentalităţile sociale. A fost nevoie de aproape 18 ani pentru ca primele seminţe ale unei noi clase politice să apară în Republica Moldova. Şi asta s-a întâmplat în anul 2009, când după 8 ani de guvernare neo — comunistă, o coaliţie pro-europeană a venit la putere în Republica Moldova.

Datorită strădaniilor acestei coaliţii pro-europene, o strategie nouă, fermă şi clară de dezvoltare a ţării, a fost instituită. Această viziune strategică constă în modernizarea profundă a ţării prin intermediul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Am zis corect “proces”, căci schimbarea nu survine peste noapte. Republica Moldova este o ţară post — totalitară, care învaţă ce înseamnă democraţia, care nu demult a scăpat de tot ce a însemnat autoritarism şi verticală a puterii.

Clasa politică care este la putere în Republica Moldova are convingerea profundă că noi aparţinem spaţiului civilizator al valorilor europene, cât şi din perspectiva progresului, realizabil doar pe calea cooperării între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, obiectivul major fiind integrarea politică şi economică cu Uniunea Europeană.

În viziunea noastră, Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, reprezintă o oportunitate unică pentru dezvoltarea statului, care are un potenţial necesar pentru consolidarea credibilităţii politicilor de reformă, impulsionarea investiţiilor, schimbarea paradigmei de creştere economică de la consum la export, consolidarea eforturilor susţinute de luptă contra corupţiei şi asigurarea unei justiţii transparente şi echitabile. Continuarea luptei acerbe contra corupţiei, intensificate substanţial după instituirea noului Guvern, va conduce la diminuarea ponderii economiei subterane, va facilita crearea unui climat investiţional favorabil, va spori gradul de stabilitate a cadrului regulator, precum şi va elimina piedici pentru activitatea investitorilor străini.

Pentru Parlamentul Republicii Moldova Acordul de Asociere reprezintă o oportunitate imensă, dar şi o provocare din cauza creşterii considerabile a volumului şi gradului de armonizare a legislaţiei naţionale la cadrul legal european. În linii mari, Parlamentul Republicii Moldova şi Comisia pentru Politica Externă şi Integrare Europeană, exercită un rol important în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, care este reflectat preponderent în asigurarea controlului politic asupra activităţii Guvernului, ministerelor de linie, agenţiilor independente de reglementare în implementarea angajamentelor cu relevanţă europeană. Astfel, a fost instituită practică de coordonare, comunicare şi asigurare a unui schimb de informaţii între Parlament şi Guvern în ceea ce priveşte priorităţile de politici şi creaţie legislativă. Aceasta practică a permis îmbunătăţirea procesului de elaborare şi adoptare a proiectelor de legi prioritare, necesare pentru realizarea reformelor democratice în Republica Moldova şi apropierea de Uniunea Europeană.

Astfel, în mod special activitatea legislativă a vizat consolidarea capacităţilor naţionale pentru a face faţă cu succes presiunilor concurenţiale în urma liberalizării comerciale, precum şi îndeplinirea angajamentelor în dialogul privind liberalizarea regimului de vize cu UE. Au fost întreprinse eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurării inofensivităţii alimentare, îmbunătăţirea reglementărilor tehnice specifice şi infrastructurii calităţii, perfecţionarea cadrului, ce ţine de protecţia concurenţei şi ajutorului de stat pentru a facilita accederea graduală la Piaţa Unică europeană şi obţinerea beneficiilor majore de pe urma semnării Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Pentru Comisia Politică Externă şi Integrarea Europeană activitatea legislativă, de asemenea, a vizat asigurarea compatibilităţii necesare cu regulile de origine ale Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte dialogul privind liberalizarea regimului de vize, Republica Moldova s-a concentrat asupra implementării condiţionalităţii Planului de Acţiuni RM-UE prin realizarea reformelor curajoase în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, fiind prima ţară din Parteneriatul Estic, care a început implementarea fazei a doua. Aşteptările noastre se referă la liberalizarea în continuare a circulaţiei, obiectivul final fiind călătorii fără vize în spaţiul european.

Cu siguranţă, Acordul de Asociere va contribui şi la creşterea semnificativă a capacităţilor administrative şi instituţionale naţionale de absorbţie eficientă şi transparentă a asistenţei europene. Cu acest prilej, ţin să exprim gratitudine partenerilor europeni pentru sprijinul acordat pe întreg parcursul de modernizare şi integrare europeană a ţării noastre. Suntem extrem de recunoscători Parlamentului European, Comisiei Europene, statelor membre ale Uniunii Europene pentru suportul continuu al eforturilor noastre în ceea ce priveşte dezvoltarea socială, consolidarea democraţiei şi realizarea economiei de piaţă funcţionale în Moldova.

În opinia noastră, programele extinse de Consolidare Instituţională Cuprinzătoare, un acces facilitat la piaţa internă a Uniunii Europene, finanţarea substanţială sub formă de investiţii, inclusiv credite şi granturi bugetare sunt foarte binevenite, şi cu siguranţă, vor contribui la consolidarea performanţelor ţării noastre în parcursul nostru european. În acest context, vreau să atrag atenţia asupra necesităţii de a crea cât mai multe oportunităţi pentru facilitarea contactelor între Republica Moldova şi ţările membre ale UE pentru o mai bună înţelegere a situaţiei interne din Republica Moldova. Abordarea continuă a statelor membre ale Uniunii Europene, bazată pe identificarea criteriilor specifice de evaluare a performanţei RM şi aplicarea formulei “mai mult pentru mai mult”, în permanenţă ne mobilizează să depăşim cu succes provocările interne şi externe, fie de ordin politic sau economic. Nu este deloc un secret că presiunile majore vin din partea Rusiei, care recent a reintrodus embargoul pentru vinurile şi produsele agricole moldave. Mesajele care vin din partea unor oficiali ruşi contrastează în mod proeminent cu normele diplomaţiei de bune relaţii de parteneriat, care trebuie să se bazeze pe respectul mutual şi principiul de egalitate în drepturi a partenerilor. Epoca “fratelui mai mare” a evoluat de mult. Republica Moldova este un stat suveran, care este liber să definească vectorul politicii sale externe, care va dezvolta relaţiile sale de cooperare cu alte ţări conform normelor dreptului internaţional, respectând valorile supreme — democraţia, statul de drept, pacea şi toleranţa.

Distinşi colegi, Doamnelor şi Domnilor,

Salutăm intenţia de lansare de către Uniunea Europeană a unui nou program de asistenţă, denumit “Integrare şi Cooperare în Parteneriatul Estic”, care va contribui la creşterea substanţială a asistenţei acordate şi va viza promovarea transformărilor democratice, consolidarea instituţională, creşterea economică sustenabilă şi incluzivă, precum şi promovarea măsurilor de consolidare a încrederii. Aceasta asistenţă, precum şi rolul de mediator al Uniunii Europene sunt foarte importante în contextul eforturilor de reintegrare a ţării, pe care le promovăm în cadrul formatului 5+2 sub auspiciile Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europă (OSCE), deseori în pofida circumstanţelor nefavorabile şi presiunilor politice şi economice externe.

Apreciem eforturile Uniunii Europene de a facilita participarea Moldovei în cadrul activităţii agenţiilor şi programelor UE. RM a devenit ţara asociată la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică din ianuarie, 2012. Exprimăm dorinţa noastră de a negocia protocolurile de participare în continuare a RM în programele UE, precum şi salutăm disponibilitatea Uniunii Europene de acoperire parţială a costurilor asociate, cât şi consolidarea cooperării cu statele partenere în programele, ce ţin de domeniul academic Erasmus Mundus şi Tempus.

Este important de dezvoltat şi în continuare relaţii bune de cooperare într-o perioadă crucială pentru viitorul Moldovei, este foarte importantă atât în ajunul Summit-ului, cât şi ulterior. Imediat după parafarea Acordului, Republica Moldova va întreprinde eforturi susţinute în vederea implementării provizorii a prevederilor acestuia. Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere va fi Agenda de Asociere, care va înlocui actualul Plan de Acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Parlamentul Moldovei împreună cu Guvernul vor întreprinde eforturi susţinute în implementarea Agendei Europene, care va fi integrată în Programul de activitate al Guvernului. Comisia pentru Politica Externă şi Integrare Europeană a Parlamentului va monitoriza regulat performanţele înregistrate de Executiv în implementarea Agendei.

În acelaşi timp, Parlamentul Republicii Moldova prin excelenţă reprezintă organul legislativ suprem, care, în pofida multiplelor divergenţe de opinii şi provocărilor de ordin politic, are menirea să consolideze diverse interese sociale, inclusiv şi opinii care nu pot fi reconciliate la prima vedere, precum şi să asigure un consens naţional şi legitimitatea democratică pentru dezvoltarea statului pe termen lung. Ţin să menţionez că la aceasta etapă extrem de importantă pentru RM, noi am reuşit să facem faţă numeroaselor provocări şi să ne consolidăm în aspiraţiile noastre de accedere în marea familie europeană. Astfel, în calea noastră spre Vilnius am depăşit instabilitatea politică prin renunţarea la divergenţe de opinii sau viziuni şi am asigurat o continuare a parcursului nostru european — este vorba despre criza politică din luna mai 2013 care a fost depăşită.

În continuare, avem convingerea că vectorul european poate consolida legitimitatea democratică a statului prin prevenirea conflictelor, coagularea societăţii pe baza unui sentiment de apartenenţă axiologică la comunitatea europeană. Comisia pe care o reprezint întreprinde eforturi susţinute pentru a informa şi convinge cetăţenii că numai prin eforturile conjugate ale tuturor membrilor societăţii va fi posibil de a obţine beneficii de pe urma semnării Acordului de Asociere, beneficii precum un proces judiciar corect, transparent şi echitabil, mai multe şanse pentru mobilitatea forţei de muncă, şi mai multe posibilităţi de a obţine o calitate a vieţii mai bună.

Ţin să menţionez că Parteneriatul Estic reprezintă nu numai o platformă de coagulare internă a Republicii Moldova şi reintegrare a ţării, dar şi un fundament pentru o cooperare parlamentară mai ambiţioasă la nivel pan-european, ceea ce se înscrie în specificul tematicii reuniunii de astăzi. Există actualmente la nivelul parlamentului moldav o adunare parlamentară între Republica Moldova şi Polonia, o Comisie comună pentru integrarea europeană între parlamentul moldav şi cel al României. La baza participării noastre continue în cadrul Parteneriatului Estic se află un angajament ferm al respectului faţă de dreptul internaţional şi valori universale, inclusiv democraţia, supremaţia legii şi respectul pentru drepturile omului şi libertăţi fundamentale, precum şi economia de piaţă, dezvoltarea durabilă şi bună guvernare.

Evident, RM a înregistrat realizări importante în consolidarea valorilor statului de drept într-o democraţie tânără. Pe de o parte, există şi multiplele probleme şi constrângeri, dar pentru ele există voinţa politică de a fi depăşite. În acest context, vom solicita în continuare susţinerea şi înţelegerea partenerilor europeni de a sprijini ţara noastră în avansarea realizării destinului său european. Avem convingerea că Summit-ul de la Vilnius va fi un succes, care va accelera reformele interne. Ambiţia noastră după parafarea Acordului de Asociere constă în semnarea şi ratificarea Acordului cât mai curând posibil, până la expirarea mandatului actual al Comisiei Europene, Parlamentului şi Guvernului RM, ceea ce va permite atribuirea unui caracter ireversibil parcursului nostru european.

Doamnelor şi Domnilor,

Republica Moldova din punct de vedere geografic face parte din Europa. Europa unită, aşa cum au conceput-o Robert Schuman şi Konrad Adenauer, aşa cum o vedem noi astăzi — spaţiu de valori şi de oportunităţi, diverse şi puternice — cu siguranţă va primi în următorii ani, ani de muncă asiduă şi entuziasm concertat, mica noastră ţară — Republica Moldova, căci locul său e cu siguranţă în familia statelor membre a Uniunii Europene.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: reformapl.md

Declaraţia Partidului Liberal Reformator cu privire la imixtiunea Guvernului Federaţiei Ruse în afacerile interne ale Republicii Moldova Tinerii liberal reformatori au organizat o coloană de automobile pentru a sărbători evenimentele de la Vilnius