Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Au început lucrările Congresului de Constituire a Partidului Liberal Reformator

|versiune pentru tipar||
PLR / 15 decembrie 2013 | 
Partidul Liberal Reformator

La Congresul de Constituire al Partidului Liberal Reforator au fost înregistraţi 1689 de delegaţi, congresul fost declarat delberativ. În sală sunt şi peste 100 de invitaţi de onoare dintre reprezentanţii de vază a societăţii civile, instituţiilor de presă, oameni de creaţie, savanţi, diplomaţi, oaspeţi de peste hotarele ţării.

Ion Hadârcă a fost ales preşedinte al PLR

Domnul Ion Hadârcă a fost ales preşedinte al Partidul Liberal Reformator cu 969 de voturi. Pentru domul Vitalie Marinuţă au votat 305 delegaţi. Voturile delegaţilor au fost exprimate în mod democratic, procesul de votare a fost secret. Pentru exercitarea dreptului de vot în baza mandatului de delegat la Congresul de Constituire al Partidului Liberal Reformator, fiecare participant a primit câte un buletin de vot pentru alegerea preşedintelui şi copreşedinţilor formaţiunii. În hollul Palatului Naţional “Nicolae Sulac” au fost instalate special pentru procesul de vot opt cabine netransparente şi opt urne pentru buletine. În total la vot au participat 1696 de delegaţi.

Preşedintele nou ales a rostit un discurs de mulţumire şi a trasat priorităţile Partidului Liberal Reformator în următoarea perioadă, punctând că programul electoral pentru alegerile parlamentare ar putea fi aprobat în cadrul unui nou Congres extraordinar. Generalul Vitalie Marinuţă a mulţumit organizaţiilor teritoriale care l-au înaintat la funcţia de preşedinte şi tuturor celor care l-au susţinut prin vot. Ministrul Apărării a punctat că urmează o muncă grea în comun, indiferent de cine şi ce funcţie ocupă.

Au fost aleşi doi copreşedinţi şi vicepreşedinţii Partidului Liberal Reformator

În funcţiile de copreşedinte a Partidului Liberal Reformator au fost aleşi doamna Ana Guţu cu 1113 voturi şi domnul Oleg Bodrug cu 892 voturi. Doamna Tatiana Potâng a acumulat 286 voturi.

În funcţii de vicepreşedinţi au fost aleşi: Boris Gherasim, Tatiana Potîng, Vitalie Marinuţa, Ştefan Chitoroagă, Dorin Duşciac, Gheorghe Şalaru şi Vasile Grama. Trei candidaturi au fost înaintate de către preşedintele — Ion Hadârcă, câte doi de către copreşedinţii Partidului Liberal Reformator. În funcţia de secretar general al partidului a fost ales domnul Roman Clima. Liderii organizaţiilor de tineret şi a celei de femei, care urmează a fi constituite în baza statutului, vor deveni din oficiu vicepreşedinţi ai Partidului.

PLR a asigurat democraţia de partid prin votul secret

Conform Art. 47, lit. c) din Statutul Partidului Liberal Reformator, Preşedintele şi cei doi Copreşedinţi ai partidului, se aleg prin vot secret, pe un termen de doi ani, la propunerea delegaţilor din cel puţin o organizaţie teritorială, prin moţiune scrisă.

În cadrul Congresului de Constituire al Partidului Liberal Reformator au fost depuse 31 moţiuni.

La scrutinul prin vot secret din 15 decembrie 2013 au participat 1399 delegaţi.

S-au tipărit 1696 buletine de vot, dintre care 297 buletine de vot neutilizate au fost anulate, iar 125 au fost completate greşit.

În urma desfăşurării alegerilor, au fost obţinute următoarele rezultate:

La funcţia de preşedinte al partidului:

La funcţiile de Copreşedinţi ai partidului

Astfel, cu numărul cel mai mare de voturi acumulate, preşedinte al Partidului Liberal Reformator a fost ales dl Ion Hadârcă şi în calitate de Copreşedinţi au fost aleşi dl Oleg Bodrug şi dna Ana Guţu.

Codul de Etică al membrului Partidului Liberal Reformator

După Legea luptătorului liberal — Nihil Sine Deo (Nimic fără Dumnezeu) scris la 1923

Liberalul-reformator este om liber şi generos. El luptă împotriva oricărei asupriri şi se jertfeşte pentru întărirea credinţei strămoşeşti, consolidarea şi fericirea Patriei sale.

Liberalul-reformator este om de onoare şi de cuvant. El judecă orice situaţie în lumina adevărului, iar convingerile sale le împărtăşeşte tuturor, fără ascunzişuri.

Liberalul-reformator este omul faptelor şi al gândurilor curate. El preţuieşte deopotrivă sănătatea trupească şi sănătatea sufletească.

Liberalul-reformator se împotriveşte oricăror acte de risipă, de abuz, de favoare, de cruzime sau de distrugere.

Liberalul-reformator nu face nici o deosebire de rasă, de avere, de clasă socială. El este cuviincios şi îngăduitor faţă de toată lumea, respectând credinţa, munca, experienţa şi avutul altuia.

Liberalul-reformator este patruns de spiritul de echipă. Ca să poată să comande, el învaţă mai întai să asculte.

Liberalul-reformator este luptător politic plin de avânt şi sincer democrat. El dispreţuieşte minciuna, reaua credinţă, invidia, patima, dezordinea şi ura.

Liberalul-reformator este îndrazneţ în cele bine chibzuite. El nu fuge niciodată de răspundere.

Liberalul-reformator este bun român şi cetăţean. El îndeplineşte cu conştiinciozitate îndatoririle cetăţeneşti în ajutorul semenilor aflaţi în nevoie şi primejdie.

Liberalul-reformator este plin de însufleţire în orice muncă, urmându-şi cu dârzenie ţelul: libertate, dreptate şi — prin proprietate — bunăstare pentru toţi.

Congresul de Constituire al PLR a votat în unanimitate Codul de Etică al membrului Partidului Liberal Reformator, la 15 decembrie 2013.

Sursa: www.plr.md

Partidul Liberal Reformator a anunţat data Congresului de Constituire Conducerea PLR a avut o întâlnire de lucru cu Vice-preşedintele ALDE, Ramona Mănescu