Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Partidul Liberal Reformator solicită unele modificări în Codul Audiovizualului

|versiune pentru tipar||
PLR / 27 februarie 2014
Partidul Liberal Reformator

PLR propune completări ale articolelor 19 şi 28 din Codul Audiovizualului. Astfel, Partidul Liberal Reformator solicită ca publicitatea şi teleshopping-ul să fie difuzate în limba română în proporţie de 80% din timpul total rezervat acestor produse, iar 20% — să fie difuzate în alte limbi, cu subtitrare obligatorie în limba română.

În acelaşi timp, Partidul Liberal Reformator optează ca numărul canalelor de radio/televiziune retransmise pe teritoriul Republicii Moldova în limba română în baza unei autorizaţii de retrasmisie să constituie 80% din numărul total de canale retransmise în aceleaşi condiţii. Totodată, canalele retransmise în altă limbă să fie asigurate cu subtitrare în limba română.

PLR menţionează că spaţiul informaţional al unui stat constituie un element al securităţii naţionale.

Astfel, din punct de vedere a naţiunii majoritare, Republica Moldova este un stat naţional uniform, cu 80% de populaţie autohtonă vorbitoare de limbă română. În aceste condiţii de structură demografică, ponderea serviciilor de televiziune şi radio în altă limbă decât cea română este disproporţionată. Prestatorii de servicii TV şi radio, în marea majoritate agenţi economici privaţi, oferă serviciile respective în altă limbă decât limba oficială a Republicii Moldova, situaţie neîntâlnită în alte state naţionale, unde aceste servicii sunt prestate până la 100% în limba oficială a statului.

PLR insistă asupra iniţiativei, cu atât mai mult cu cât posturile TV şi radio, redifuzate în limba rusă sunt deseori un mijloc făţiş de propagandă pro-estică.

În acelaşi timp, numărul exagerat de mare al canalelor TV şi radio de limbă rusă a dus şi duce la infectarea corectitudinii limbii române vorbite de populaţie. În lipsa unor politici coerente de promovare şi salvgardare a limbii române într-un spaţiu informaţional aservit unei alte limbi, canalele TV şi radio nu doar pot, ci şi trebuie să contribuie la marea operă de cultivare lingvistică a populaţiei.

Drept alternativă, prestatorii de servicii TV şi radio vor fi încurajaţi să încheie acorduri de retransmisie cu agenţii şi corespondenţi din România, unde oferta TV şi radio este bogată şi diversificată, iar limba serviciilor TV şi radio este aceeaşi -româna. Faptul că România este o ţară membă a UE va contribui la promovarea discuţiilor şi dezbaterilor legate de spaţiul valoric european, la informarea corectă a populaţiei din perspectiva pluralismului de opinii.

Departamentul de Comunicare al PLR
Sursa: www.plr.md

Partidul Liberal Reformator propune modificări la Legea privind asigurările sociale de stat PLR salută votul din Parlamentul European pentru abolirea vizelor pentru Republica Moldova