Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Peste un milion de cetăţeni ai Republicii Moldova vor beneficia în urma a două proiecte de legi înaintate de PLR

|versiune pentru tipar||
PLR / 22 iulie 2014
Partidul Liberal Reformator

Aproximativ un milion de cetăţeni ai Republicii Moldova vor avea de beneficiat în urma intrării în vigoare a două proiecte de legi: proiectul nr. 69 privind amendarea Codului Electoral (art. 8) care permite votarea diasporei timp de două zile consecutive şi proiectul nr. 291 privind amendarea Codului funciar (art. 40) ce ţine de soluţionarea problemelor întovărăşirilor pomicole. La iniţiativa Partidului Liberal Reformator, Parlamentul a votat luni, 21 iunie, în prima lectură ambele proiecte.

Proiectul de lege privind votarea în diasporă timp de două zile consecutive are ca scop accesul la procesul electoral al cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare.

Conform unui studiu, 600–900 mii cetăţeni sunt plecaţi peste hotarele ţării. Din cauza distanţelor mari a oraşelor în care locuiesc faţă de misiunile diplomatice ale R.Moldova, numărului insuficient a secţiilor de votare, costurilor enorme pentru călătoriile care urmează să le parcurgă, programului de lucru inflexibil, mulţi cetăţeni sunt lipsiţi de dreptul de a participa la scrutinele electorale, ceea ce este o încălcare a drepturilor constituţionale a acestora, dar şi o sfidare directă la un proces electoral democratic, veritabil şi corect.

Partidul Liberal Reformator consideră că acest proiect este în beneficiul cetăţenilor din diasporă şi va facilita procesul de vot în afara ţării.

Prin proiectul de lege, propus de deputaţii Partidului Liberal Reformator, cu privire la întovărăşirile pomicole se urmăreşte soluţionarea problemelor de ordin legal administrativ, social şi economic al membrilor întovărăşirilor pomicole.

La ziua de azi, peste 100 mii de cetăţeni-membrii ai întovărăşirilor pomicole nu pot utiliza loturile de pământ conform destinaţiei lor, sunt în imposibilitate de a legaliza construcţiile cu destinaţie de locuinţe, nu pot participa la scrutinele electorale în lipsă de viză de reşedinţă, sunt lipsiţi de accesului la serviciile publice şi de infrastructură — drumuri, apă, canalizare, evacuarea deşeurilor, energie electrică, iluminarea stradală, lipsa accesului la servicii medicale, sociale etc.

Prin proiectul dat, se propune includerea întovărăşirilor pomicole în intravilanul localităţilor pe teritoriul cărora au fost create, iar odată cu includerea acestora în perimetrul localităţilor, terenurile din întovărăşiri vor fi considerate terenuri de construcţii.

Odată cu intrarea în vigoare a legii, în termen de 24 luni, Guvernul, consiliile locale şi deţinătorii de loturi pomicole vor întreprinde măsuri pentru a intra în legalitatea actelor, iar în cele din urmă, la expirarea acestui termen, hotărârea Parlamentului cu privire la întovărăşirile pomicole din 1991 va fi abrogată. Totodată vor fi asigurate drepturile constituţionale ale cetăţenilor prin posibilitatea de a privatiza loturile neprivatizate, iar cei ce nu vor reuşi sau nu vor dori să privatizeze loturile deţinute, li se vor elibera titluri de folosinţă.

Departamentul de Comunicare al PLR
Sursa: www.plr.md

Deputaţii PLR au înregistrat în Parlament două iniţiative legislative privind Aeroportul şi Banca de Economii Tineretul Liberal Reformator susţine cota de participare a tinerilor pe listele electorale