Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPLR

Partidul Liberal Reformator a convocat Consiliul Politic Naţional

|versiune pentru tipar||
PLR / 15 iulie 2015
Partidul Liberal Reformator

La 15 iulie 2015, la Chişinău a fost convocat Consiliul Politic Naţional al Partidului Liberal Reformator, care a făcut bilanţul campaniei electorale a alegerilor locale din iunie 2015 şi a examinat perspectivele activităţii partidului în condiţiile crizei politice din ce în ce mai pronunţate.

În alocuţiunea sa pe marginea problemelor incluse în ordinea de zi, Preşedintele PLR, dl Ion Hadârcă a menţionat că toată clasa politică responsabilă, întreaga societate din Republica Moldova, dar şi partenerii externi s-au convins în 2015 de adevărul pe care l-a spus cu tărie Partidul Liberal Reformator în campania electorală din 2014 şi mai înainte, că cea mai gravă problemă a Republicii Moldova este corupţia generată de stăpânirea din ce în ce mai nesăbuită a oligarhilor scăpătaţi la putere. Sloganul “Pentru Moldova, fără oligarhi” rămâne şi astăzi de cea mai stringentă actualitate pentru partid, pentru forţele politice autentic pro-europene şi pentru societatea civilă activă.

Referindu-se la cooperarea PLR în cadrul Blocului electoral Platforma Populară Europeană — Iurie Leancă, dl Hadârcă a evocat în plan pozitiv încercarea PLR de a constitui un pol electoral al unei alternative europene în alegerile locale şi a subliniat că participarea PLR în cadrul Blocului a adus, în general, un plus de valoare atât partidului, cât şi Platformei în întregime.

Dl Oleg Bodrug, co-preşedintele PLR a prezentat Consiliului Politic Naţional un bilanţ statistic al participării PLR la Blocul Electoral PPE şi a rezumat că rezultatele sunt contradictorii şi din punct de vedere statistic, dar şi politic. Dacă în Chişinău, echipa PLR condusă de consilierul municipal Veaceslav Bulat, preşedintele organizaţiei municipale, le apreciază pozitiv, apoi în multe alte organizaţii teritoriale, ele sunt diametral opuse.

Liderii organizaţiilor teritoriale Soroca, Orhei, Drochia, Căuşeni, Ştefan Vodă, Sângerei, Făleşti au adus dovezi că PLR a pierdut puncte importante în alegeri din cauza comportamentului necolegial al unor reprezentanţi ai Partidului Popular European.

Părerea mai multor vorbitori a fost că dacă în Blocul Electoral constituit din trei partide — două cu acte în regulă şi unul în constituire — ar fi existat mai mult spirit european de cooperare din partea Partidului Popular European în constituire, rezultatele ar fi fost mult mai bune.

În ciuda animozităţilor, PLR a păstrat integritatea Blocului Electoral, oferind alegătorilor posibilitatea unei opţiuni distincte de cea a partidelor oligarhice de la putere, din opoziţie şi din partida coloanei a cincea promoscovite.

În felul acesta PLR a demonstrat o dată în plus că este un partid care nu doar declară, ci care funcţionează aplicând realmente instrumentele democratice ale vieţii interne de partid şi că, în luarea unor decizii importante, prioritatea numărul unu revine interesului naţional. Iar la momentul respectiv, ruperea Blocului Electoral ar fi adus prejudicii imaginii Republicii Moldova care este în aşteptarea unor forţe care să constituie un pol politic de alternativă actualelor partide oligarhice şi antinaţionale din arcul parlamentar existent.

Referitor la perspectiva politică a Republicii Moldova şi rolul PLR în contextul ei a vorbit vice-preşedintele PLR, Tatiana Potîng.

În acest sens participanţii la şedinţa Consiliului au fost de acord că Republica Moldova se află în faţa unei realităţi extrem de nefaste pentru viitorul ei european. O alternativă politică

credibilă, care să aibă sprijinul popular masiv, este un imperativ de importanţă vitală pentru Republica Moldova.

PLR conştientizează actualitatea exclusivă a acestui deziderat şi în acest sens, reprezentanţi împuterniciţi ai PLR au purtat şi vor purta discuţii cu partidele din compartimentul de dreapta şi de centru-dreapta al eşichierului politic, între care în primul rând cu Partidul Naţional Liberal. În procesul devenirii de jure a PPE, PLR va purta discuţii şi cu acest partid pentru constituirea unui pol politic puternic extraparlamentar.

PLR se află în discuţii avansate cu societatea civilă, în special cu reprezentanţii Platformei Civice “Demnitate şi Adevăr” în vederea materializării spiritului protestatar împotriva oligarhilor care conduc statul, într-o voinţă politică reală care să pună capăt dezmăţului politic, hoţiilor interminabile, a corupţiei şi fărădelegilor.

Eliberarea statului Republica Moldova de sub dominaţia oligarhilor corupţi, punerea faptelor acestora pe cântarul Legii, continuarea şi demararea altor reforme în interesul cetăţenilor, repunerea Republicii Moldova pe drumul european de la care a fost abătută — aceasta este sarcina politică imediată şi de perspectivă a Partidului Liberal Reformator pe planul creării şi consolidării unei Alternaive Politice Democratice Pro-Europene.

Consiliul Politic Naţional al PLR a concluzionat că trebuie să se acţioneze cu fermitate pe direcţiile schiţate pentru ca acest obiectiv de interes naţional să-şi găsească finalitate la următorul congres al formaţiunii, preconizat statutar să aibă loc în toamna anului 2015.

Sursa: www.plr.md

Declaraţie de solidarizare cu Mişcarea protestatară din Republica Moldova Evenimentul din 6 septembrie 2015 al Platformei DA şi poziţia PLR