Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPNL

Declaraţie-apel a Consiliului Unirii privind solidarizarea societăţii pentru obţinerea lichidării consecinţelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop

|versiune pentru tipar||
PNL / 28 iunie 2014
Partidul Naţional Liberal

S-au scurs 202 ani din ziua în care Basarabia a fost anexată de Imperiul Ţarist şi 74 de ani de când Basarabia şi nordul Bucovinei au fost invadate şi ocupate — pe 28 iunie 1940 — de trupele militare sovietice.

A fost o perioadă neagră, de genocid. Milioane de români basarabeni şi reprezentanţi ai altor etnii au fost exterminaţi, mutilaţi, deportaţi, înfometaţi. Numai între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 au fost deportaţi, în regiunile de nord ale URSS, 300 mii de oameni din Basarabia şi din nordul Bucovinei, iar între 1944 — 1948 — alţi 250 mii. În anul 1946, urmare a foametei organizate de regimul sovietic, s-au mai prăpădit peste 300 mii. Sovieticilor nu le-au fost de ajuns aceste jertfe şi, la 5 iulie 1949, au deportat, în Siberia, 11.342 de familii, iar între anii 1954 — 1964 — în Rusia şi în Kazahstan, — încă 300 mii de basarabeni.

Imperiul ţarist şi succesorul acestuia, Imperiul sovietic, au folosit cele mai feroce metode pentru exterminarea elementului românesc — de la colonizarea forţată a teritoriilor româneşti, pentru a le modifica structura etnică, până la divizarea teritorială şi naţională a românilor, ca să nu se reuneacă vreodată în acţiuni pentru revenirea la Patria-mamă.

Rapturile şi dezmembrările teritoriale ale Basarabiei şi Bucovinei, înfăptuite în scopul fracturării etnice şi pentru despărţirea românilor în diferite unităţi administrative, create şi ele artificial, nu pot fi şterse din memorie, cum nu pot fi şterse faptele de interzicere a limbii materne ori introducerea limbii ruse în şcoli şi în administraţie, demolarea bisericilor sau transformarea lor în depozite sau în grajduri pentru vite.

Ecoul acestei perioade este prezent şi astăzi. Rămăşiţele Imperiului ţarist şi al celui sovietic se păstrează în zonele separatiste, în mentalitatea unor politicieni şi a cetăţenilor ce tânjesc după acele vremuri, în activitatea unor partide parlamentare şi extraparlamentare, a unor asociaţii nonguvernamentale care vor, cu orice preţ, să întoarcă roata istoriei şi să ne lipsească de un viitor democratic şi prosper alături şi împreună cu România, în cadrul UE.

Forţele reacţionare, străine naţiunii române şi infiltrate cu anumite scopuri în societate, nu ne vor binele, ne sunt duşmănoase. Le transmitem, neprietenilor, dar şi rătăciţilor, că noi, românii/moldoveni basarabeni, nu suntem străini şi robi pe pămîntul strămoşesc, ci adevăraţii şi legitimii trăitori, de aceea le este zădarnică lupta împotriva adevărului istoric şi a cauzei naţionale.

Deşi ne-am proclamat de peste 20 de ani independenţa, vedem ceea ce ştiam — că un teritoriu amputat din trupul Patriei-mamă nu poate deveni nicidecum un stat adevărat, orcît s-ar strădui stataliştii proruşi. Guvernanţii de ieri şi de azi — în loc să creeze premizele politice, economice şi sociale ale reînfăptuirii Marii Uniri, pentru binele tuturor românilor şi al alogenilor loiali, — ei mimează reforme, programe şi concept ale aşa-zisei integrări europene a societăţii, dar fără vreun plan cu obiective concrete, urmărindu-se, de fapt, lungirea la nesfţrşit şi amăgirea populaţiei. Ei raportează indici cosmici de creştere a economiei şi de soluţionare a problemelor sociale, în timp ce, de fapt, îşi realizează scopurile egoiste, prin delimitarea oligarhică a sferelor de influenţă economică, prin acapararea şi înstrăinarea sistemului financiar-bancar, prin ruinarea şi, apoi, privatizarea întreprinderilor statului, prin însuşirea, de la ţărani, la un preţ de nimic, a sute şi mii de hectare de pămînt — TOATE cu ajutorul unui sistem judecătoresc de buzunar, captiv al intereselor politicianiste, după principiul “cine-mparte, parte-şi face”.

Din cauza guvernărilor nedemocratice, constatăm, după 20 de ani de libertate şi democraţie, că năluca revanşismului sovietic şi rusesc mai planează asupra Basarabiei. Din cauza clasei politice fără demnitate şi verticalitate, hapsâne şi corupte, indiferente faţă de viaţa oamenilor, astăzi e repusă pe tapet integritatea teritorială a statului. Cei ce se visează în uniunea vamală, vor, de fapt, ruperea, din nou, a unor teritorii din trupul Basarabiei, promovând moldovenismul stalinist şi interesele geopolitice ale Rusiei, în detrimentul intereselor naţionale. Ei sunt urmaşii celor ce au adus basarabenilor tot răul de-a lungul istoriei. Trebuie să rămânem vigilenţi şi pregătiţi pentru o ripostă cuvenită, ca să să nu fim luaţi prin surprindere, ceea ce se şi urmăreşte.

În contextul celor menţionate şi urmare a evenimentelor produse în plan european şi regional, NOI:

 1. Deplângem milioanele de basarabeni masacraţi în timpul dominaţiei Imperiului Ţarist şi a celei sovietice în Basarabia. Regretăm că guvernanţii nu au tras învăţăminte din trecutul nostru tragic şi nu fac nimic pentru ca marile puteri învingătoare în războiul al doilea mondial să anuleze Tratatul de neagresiune şi Protocolul secret adiţional, încheiat între Germania şi URSS la 23 august 1939, precum şi consecinţele acestora asupra integrităţii teritoriale a României, inclusiv a Basarabiei, pentru a reduce influenţa Rusiei asupra noastră după dispariţia URSS.

 2. Salutăm liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii basarabeni, semnarea Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu UE, apreciem eforturile Bucureştiului şi ale Chişinăului, ale europarlamentarilor români pentru aceste rezultate.

 3. Condamnăm politica rusă de acaparare a teritoriilor străine, expansiunea politică, militară şi informaţională a Rusiei în Ucraina. Suntem solidari cu poporul ucrainean în lupta împotriva teroriştilor şi a separatiştilor ruşi şi cerem, totodată, ca fraţii noştri de sânge români/moldoveni din teritoriile istorice româneşti, aflate în componenţa Ucrainei (Nordul Bucovinei, Herţa şi Bugeacul), să se bucure de toate drepturile lingvistice şi culturale, conform standardelor europene şi ca poporul vecin să nu mai persiste în separarea artificială, de sorginte stalinistă, a românilor autohtoni din aceste teritorii între români şi moldoveni.

 4. În baza Convenţiei IV de la Geneva cu privire la teritoriile ocupate militar, declarăm zona nistreană ca teritoriu ocupat militar de Rusia din 1991 de către forţe terorist-criminale, mafiote, nostagice staliniste şi comuniste. De aceea, cerem Federaţiei Ruse retragerea imediată şi necondiţionată din Transnistria a trupelor sale militare şi para-militare, împreună cu întreg arsenalul şi echipamentul militar din dotare.

 5. Solicităm Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova:

  • să fie declarată oficial — printr-o hotărîre a Parlamentului — zona nistreană drept zonă de ocupaţie administrativă şi militară rusă;
  • să se întreprindă măsuri pentru recunoaşterea şi atribuirea, de către organismele internaţionale, a statutului de teritoriu aflat sub ocupaţie şi să fie depus la Tribunalul militar de la Haga acest dosar împotriva Federaţiei Ruse, cu solicitarea despăgubirilor pentru perioada de ocupaţie unui stat declarat “agresor” de către CEDO, pentru că a declanşat şi s-a angajat în acţiuni de luptă împotriva R.Moldova;
  • să se adopte şi să se aplice prevederile legislative privind definirea şi pedepsirea penală severă a manifestărilor de separatism inclusiv demnitarilor-complici;
  • să se ceară organismelor abilitate declanşarea acţiunilor penale împotriva liderilor separatişti pentru naţionalizarea patrimoniului economic al statului, înstrăinat ilegal, şi pentru restaurarea cât mai grabnică a suveranităţii depline asupra unităţilor administrative din estul statului.
 6. Ne exprimăm dispreţul faţă de politicienii ce conduc partide parlamentare şi extraparlamentare care au călcat în picioare Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, apărând fundamentalismul moldovenist stalinist şi antiromânesc, făcând jocul Moscovei prin politica antinaţională promovată.

 7. Împuternicim PNL şi pe alte componente ale Consiliului Unirii să elaboreze Strategia şi Planul acţiunilor de reîntregire a neamului, prin reunirea Basarabiei, până în anul 2018, cu Patria-mamă România, documente ce vor fi adoptate de Forumul Unioniştilor din luna septembrie 2014.

 8. Adresăm Uniunilor Scriitorilor din ambele state româneşti, intelectualităţii de creaţie şi tehnice, tuturor categoriilor sociale avansate ale societăţii următorul mesaj: “Istoria ne cheamă la fapte. Românii basarabeni, despărţiţi fără voia lor, vor să trăiască împreună cu poporul român. Astăzi majoritatea covârşitoare a românilor basarabeni sunt pentru Unirea cu România. Doar clasa politică moldovenească, de mână cu o coloană a cincea agresivă a Rusiei, rămân în sumbrul trecut, ocrotind, din interese oneroase, statul Republica Moldova, aflat în putrefacţie. Nu fiţi indiferenţi şi aderaţi la măreaţa operă de integrare reală, imediată şi necondiţionată în Uniunea Europeană prin înfăptuirea Unirii cu România. E necesar ca fiecare cetăţean să contribuie la această lucrare, deoarece integrarea şi reUnirea cu Patria-Mamă România se fac pentru toţi şi e unica soluţie contra nedreptăţii istorice, contra sărăciei, a ocupaţiei şi a agresiunilor armate străine”.

 9. Îndemnăm Mitropolia Moldovei şi Mitropolia Basarabiei să se unească, adunându-i pe toţi credincioşi, de orice naţionalitate, în una singură, supusă canonic Patriarhiei neamului — cea Română. Îi îndemnăm pe preoţi să sprijine eforturile societăţii spre progres şi prosperitate, să se includă activ în luminarea enoriaşilor, să contribuie la propagarea adevărului istoric şi la reînfăptuirea Marii Uniri.

 10. Apelăm la tineretul studenţesc basarabean să se implice în efortul colectiv şi solidar de apropiere şi realizare a idealului de unire a românilor şi să respingă ideologiile staliniste şi comuniste, vechile mentalităţi de abordare a prezentului, care ne frânează progresul şi viitorul. Vom putea beneficia cu adevărat de ofertele secolului XXI numai în cadrul unei Europe unite şi într-o Românie a tuturor românilor.

Viitorul ne aparţine. Să ne unim în jurul dezideratului Unirii şi ni se vor realiza visurile!

Scrisoare deschisă a Consiliului Unirii către Preşedintele Federaţiei Ruse Vladimir Putin

Domnule Preşedinte,

Ştim că Dumneavoastră, conducând ani la rând Federaţia Rusă, vă iubiţi mult ţara şi poporul, vorbiţi cu mândrie de Rusia şi de cetăţenii ei, contribuiţi la dezvoltarea social-economică a statului şi îi apăraţi cu fermitate interesele pe arena internaţională.

Şi noi, cetăţenii Republicii Moldova, ne iubim statul şi căutăm metodele prin care să dezvoltăm cât mai bine — sub aspect social-economic — societatea, să îi garantăm securitatea reală şi să asigurăm drepturi democratice şi bunăstare fiecărui cetăţean, indiferent de apartenenţa etnică.

Istoria a dispus astfel încât Basarabia — cea mai mare parte a căreia constituie astăzi Republica Moldova — să fie anexată, în anul 1812, la Imperiul Rus. Pe 28 iunie 1940, Basarabia a fost reocupată de Uniunea Sovietică. Regimurile imperial, stalinist şi comunist au dezmembrat Basarabia, au exterminat şi deportat sute de mii de oameni. Noi, basarabenii români, am fost lipsiţi de limba maternă, dorindu-se marginalizarea sau chiar exterminarea noastră etnică pentru totdeauna. În aceste tragedii, rolul principal l-au jucat politicile guvernelor de la St.Petersburg ori de la Moscova. Însă, în pofida tuturor grozăviilor, prin care au trecut generaţii de români basarabeni, noi am supravieţuit, în aceşti peste 200 de ani.

Anii scurşi după căderea URSS au adus Republicii Moldova suveranitate şi independenţă, insă şi noi tragedii şi probleme, provocate şi înfăptuite deja de Rusia modernă.

Cele mai vădite sunt:

Prin aceste şi alte acţiuni Rusia încearcă să folosească problema transnistreană şi învrăjbirea interetnică pentru realizarea în Moldova şi în zonă a planurlor sale politice şi militaro-strategice. Da, domnule Preşedinte, apăraţi-vă interesele, însă nu pe seama statului şi a poporului nostru. Nu ne impuneţi voinţa Dumneavoastră, pentru că nu veţi reuşi să ne abateţi de pe calea aleasă, de integrare europeană şi de unificare cu poporul român, — este dreptul nostru suveran de a ne decide soarta.

Spre cunoştinţa Dumneavoastră, domnule Preşedinte, cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv cei de etnie rusă, nu sunt supuşi niciunei discriminări ori opresiuni, ci au — fără excepţie — drepturi politice egale cu toţi. Nu veţi găsi în Republica Moldova un moldovean/român care să nu cunoască limba rusă. Din păcate, însă, nu putem spune despre cetăţenii rusolingvi că ar cunoaşte cu toţii limba română. Iar unii dintre ei promovează aici o politică separatistă.

Cum aţi fi reacţionat Dumneavoastră, domnule Preşedinte, dacă numeroase formaţiuni teritorial-administrative din Rusia (de exemplu, Tatarstan, Daghestan sau cum a fost în cazul Ceceniei) s-ar proclama, brusc, suverane şi independente?

Ce aţi spune dacă una sau mai multe minorităţi ar cere în Rusia statut de limbă de stat pe întreg teritoriul Federaţiei Ruse pentru limbile pe care le vorbesc acestea?

Sau cum aţi reacţiona în situaţia în care aţi afla că în Rusia sunt deputaţi, miniştri, conducători, funcţionari ai organelor centrale şi locale ale puterii care nu cunosc limba rusă?

Suntem convinşi că aţi avea un singur răspuns: că aşa ceva este inadmisibil, că este lipsit de logică şi că nu poate fi, pentru că ar însemna lipsă de respect faţă de populaţia băştinaşă şi de statul ai căror cetăţeni aceştia sunt. Din aceleasi considerente, atare lucruri nu trebuie să se întâmple nici în Republica Moldova.

Vă asigurăm, Domnule Preşedinte Putin, că nu avem nimic împotriva poporului rus. Avem pretenţii şi cerinţe faţă de conducătorii şi instituţiile de stat din Federaţia Rusă. De aceea:

 1. VĂ CEREM INSISTENT să încetaţi promovarea politicii de pe poziţii de forţă faţă de Republica Moldova, ca metodă de presiune în legătură cu integrarea europeană, şi să renunţaţi la practicile care sumbinează relaţiile politice, economice şi culturale dintre statele şi popoarele noastre.
 2. VĂ CEREM INSISTENT — conform Acordului ruso-moldovenesc din 1994, precum şi conform obligaţiilor asumate de Federaţia Rusă în cadrul Sumitt-ului Ministerial OSCE de la Istanbul, din anul 1999, conform altor decizii, rezoluţii, înţelegeri, acte naţionale şi internaţionale, — să retrageţi trupele ruse din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu dizolvarea concomitentă a armatei transnistrene şi a altor formaţiuni militare şi paramilitare ilegale, constituite cu ajutorul Rusiei.
 3. VĂ CEREM INSISTENT să încetaţi sprijinul politic, militar, financiar şi material, acordat regimului separatist de la Tiraspol.

Domnule Preşedinte Putin, dând curs cerinţelor noastre, noi, unionistii, ne-am atinge obiectivul de unificare a naţiunii române conform dreptului consfinţit în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din anul 1991 şi, astfel, aţi obţine, pe veacuri, prietenia şi recunoştinţa românilor, în general, şi a cetăţenilor Republicii Moldova, în special. Aceste solicitări nu sunt în doar interesul cetăţenilor noştri, care includ şi minoritatea rusă, ci şi în interesul ţării Dumneavoastră. Rusia are nevoie să fie înconjurată de state-prietene, cu care ar trăi în pace şi în bună înţelegere. Noi asta o dorim şi asta o cerem.

Unification Council’s Open Letter to Vladimir Putin, President of the Russian Federation

Mr. President,

We know that you, as head of the Russian Federation for many years, love your country and its people, you proudly speak about Russia and its citizens, contribute to its economic and social development, and vigorously defend the interests of your state on the international arena.

We, the citizens of the Republic of Moldova, love our country too and search for ways to improve social and economic life in our society, as well as guarantee true security and democratic rights and well-being to all our citizens, despite of their ethnic background.

Bessarabia — today, the largest part of it is the Republic of Moldova — has a painful history starting with the 1812 annexation by the Russian Empire. On 20 June 1940, Bessarabia has been occupied again by the Soviet Union. The imperial, Stalinist-communist regimes dismembered Bessarabia, and exterminated and deported hundreds of thousands people.

We, Bessarabian Romanians, were deprived of speaking in our native language, with the goal of marginalizing us or even ethnically destroying us forever. In all these tragedies, the main role has been played by policies of governments either in St. Petersburg or Moscow. Despite all horrors suffered by entire generations of Bessarabian Romanians in over 200 years, we have survived.

The collapse of the USSR contributed to the creation of the Republic of Moldova as a sovereign and independent state, but also to new tragedies and problems, provoked and implemented by modern Russia this time.

Here are some of the most evident facts:

Through these and other actions, Russia tries to use the Transnistrian conflict and ethnic hatred to implement its political and strategic military plans in Moldova and in the region. Yes, Mr. President, defend your interest, but not at the expense of our state and people. Do not impose your will because you will not succeed in derailing us from chosen path of European integration and unification with the Romanian people — this is our sovereign right to decide our own fate.

We would like to inform you, Mr. President, that the citizens of the Republic of Moldova, including those of Russian ethnicity, are not subject to any discrimination or oppression, but all have equal political rights, without exception. You will not find a Moldovan / Romanian who does not speak Russian. Unfortunately, however, we cannot say that all Russian-speaking citizens speak Romanian. And some of them promote separatism here.

How would you have reacted, Mr. President, if several administrative-territorial formations in Russia (eg, Tatarstan, Dagestan or as it was the case of Chechnya) would proclaim suddenly their sovereignty and independence?

What would you have said if one or more minorities in Russia would require that their native language to be given the status of official language on the entire Russian Federation’s territory?

Or what would you have reacted if you find out that there are deputies, ministers, leaders, officials of central and local governmental bodies in Russia who do not speak Russian?

We are sure you have one answer: that this is unacceptable, it is illogical and cannot be true, because that would mean disrespect for the majority population and for the state whose citizens they are. For the same reasons, such things should not happen in the Republic of Moldova either.

Rest assured, Mr. President Putin, we have nothing against Russian people. Instead, we have claims and demands from leaders and state institutions of the Russian Federation. Therefore:

 1. WE URGE YOU to stop promoting policies against Moldova from the position of force as a method of pressure in relation to its European integration and to quit such practices that undermine political, economic and cultural ties between our countries and peoples.
 2. WE URGE YOU — in accordance with the 1994 Russian-Moldovan agreement, as well as in compliance with the obligations assumed by the Russian Federation at the OSCE Ministerial Summit in Istanbul in 1999, and in accordance with other national and international decisions, resolutions, and agreements — to withdraw Russian troops from Moldova’s eastern districts, with concomitant dissolution of the Transnistrian army and other military or paramilitary illegal formations, created with the help of Russia.
 3. WE URGE YOU to immediately stop political, military, financial, and material assistance to the separatist regime in Tiraspol.

Mr. President Putin, by satisfying our requirements, we, the unionists, would achieve our goal of unification of the Romanian nation in conformity with the rights stipulated in the Declaration of Independence of the Republic of Moldova, and, therefore, you would get friendship and gratitude for centuries to come of all Romanians, in general, and of the Moldovan citizens, in particular. These requests are not only in the interest of our citizens, including the Russian-ethnic minority, but also in the interest of your country. Russia needs to be surrounded by friendly countries with which to live in peace and understanding. This is what we want and this is what we ask from you.

Открытое письмо Cовета Обьединения Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Господин Президент!

Мы знаем, господин Президент, что Вы, будучи много лет подряд руководителем Российской Федерации, очень любите свою страну и свой народ, с гордостью говорите о России и о ее гражданах, содействуете экономическому и социальному развитию государства, твердо защищаете его интересы на международной арене.

Мы, граждане Республики Молдова, тоже любим свое государство, думаем, как социально и экономически лучше его развивать, как гарантировать реальную безопасность нашему обществу и обеспечивать демократические права и благосостояние каждому гражданину, независимо от его этнической принадлежности.

История распорядилась так, что Бессарабия — большая ее часть составляя нынешнюю Республику Молдова — силой, в 1812 году, была присоединена к Российской Империи, а 28 июня 1940 года, уже Советский Союз вновь ее оккупировал. Имперский, сталинский и коммунистический режимы расчленили Бессарабию, а миллионы людей были уничтожены и депортированы. Нас, бессарабских румын, лишили родного языка, культурно и этнически хотели навсегда растворить и уничтожить. И в этих трагедиях главную роль сыграла политика правительства Санкт-Петербурга либо Москвы. Нo, несмотря на все ужасы и трагедии, через которых прошли эти более 200 лет целые поколения румын, мы выдержали и выстояли.

Годы, прошедшие после распада СССР, принесли суверенной и независимой Республике Молдова новые трагедии и проблемы, спровоцированные и совершенные уже современной Россией.

Наиболее очевидными из них являются:

Этими и другими действиями, Россия стремится использовать приднестровскую проблему и межэтническую рознь для реализации в Молдове и в самом регионе собственных политических и военно-стратегических планов. Да, господин Президент, защищайте свои интересы — но не за счет нашего государства и нашего народа. Хватит навязывать нам вашу волю, ибо не сoбьете с избранного нами пути европейской интеграции и воссоединения с румынским народом — это наше суверенное право решать свою судьбу.

К Вашему сведению, господин Президент, граждане Республики Молдова, в т. ч. русские, не подвергаются никакой дискриминации и угнетению, имеют — все без исключения — равные политические права. Сегодня не найдете в Молдове румына/молдаванина, который не владел бы русским языком. К сожалению, не можем сказать о русскоязычных граждан, что они все владеют румынским языком. Некоторые русскоязычные граждане проповедуют сепаратистскую политику.

Как бы Вы среагировали, господин Президент, если, вдруг, многочисленные административно-территориальные формирования России (к примеру, Татарстан, Дагестан или как в случае Чечни) неожиданно объявили бы себя суверенными и независимыми?

Что бы Вы сказали, если одно или несколько национальных меньшинств потребовали бы в России придать своим языкам статус государственного?

Интересно, что бы Вы ответили на то что отдельные депутаты Российской Федерации, министры, руководители и чиновники центральных и местных органов власти не владеют русским языком?

Думаем, ответ был бы один — это недопустимо, это лишено логики, это является неуважением к коренному населению и к стране, гражданами которой они являются. По тем же причинам, такие вещи не должны происходить и в Молдове.

Заверяем Вас, господин Президент Путин, что мы не имеем ничего против русского народа. У нас есть претензии и требования к руководителям и государственным учреждениям Российской Федерации. И поэтому:

 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить проводить политику “с позиции силы” в отношении Республики Молдова, в связи с европейской интеграцией, и отказаться от подобной практики, подрывающей политические, экономические и культурные связи между нашими государствами и народами.
 2. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ — в соответствии c русско-молдавским Соглашением 1994 года, а также c обязательствами взятые Российской Федерациeй на Саммите министров ОБСE в Стамбуле в 1999 году, в соответствии c решениями, резолюциями, договорeнностями, национальными и международными документами — вывести российские войска из восточных районов Республики Молдова, с одновременным роспуском приднестровской армии и других незаконных военных формирований созданных с помощью России.
 3. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить политическую, военную и финансово-материальную поддержку сепаратистского Тираспольского режима.

Господин Президент Путин, удовлетворив наши требования, мы, унионисты, достигли бы своей цели объединения румынской нации в соответствии с закрепленным правом, провозглашенным в 1991 году в Декларации Независимости Республики Молдова, а вы бы обрели навеки дружбу и признательность румын, в целом, и граждан Республики Молдова, в частности. Эти требования являются не только интересом наших граждан, которые включают и русскоязычное меньшинство, но и интересом Вашей страны. России необходимо быть окруженной дружественными странами, с которыми она бы жила в мире и согласии. Мы этого хотим, этого мы требуем от Вас.

Sursa: www.pnl.md

Apelul Consiliului Unirii către structurile de ordine în legătură cu Marşul de la 28 iunie Filiala PNL Teleneşti, şi-a ales conducerea la conferinţa de duminică