Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Hotărârea Congresului al II-lea al Frontului Popular din Moldova cu privire la convocarea Marii Adunări Naţionale

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 1 iulie 1990
Partidul Popular Creştin Democrat

În scopul desemnării principiilor pe care reprezentanţii Republicii Moldova le vor promova la viitoarele tratative cu actualele republici unionale, Congresul al II-lea al Frontului Popular din Moldova hotărăşte:

  1. A convoca în intervalul august-septembrie 1990 Marea Adunare Naţională (data urmează a fi precizată ulterior).
  2. A împuternici Sfatul Frontului Popular din Moldova să desemneze un comitet de organizare a acestui înalt for cetăţenesc.
  3. A organiza Marea Adunare Naţională în baza unui sistem reprezentativ care urmează a fi determinat de comitetul de organizare.
  4. A adresa prezenta hotărâre Preşedintelui şi Primului-ministru al Republicii Moldova.

Congresul al II-lea al PPCD

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la schimbarea denumirii Pieţei Victoriei Marea Adunare Naţională din 16 decembrie 1990