Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD publicate în 1990

Proclamaţia celei de-a doua Mari Adunări Naţionale
16 decembrie 1990
Întrunită la un moment de răscruce în istoria poporului nostru, cea de-a doua Mare Adunare Naţională a românilor din Basarabia, Transnistria şi nordul Bucovinei constată[]

Colaborarea internaţionalăDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omuluiPolitica externă / integrare europeană

Hotărârea Marii Adunări Naţionale despre Radioteleviziunea Naţională a Republicii Moldova
16 decembrie 1990
Marea Adunare Naţională cere renovarea structurilor conducerii Radioteleviziunii Naţionale a Moldovei în scopul asigurării pentru colaboratorii ei a adevăratei libertăţi de creaţie[]

Drepturile şi libertăţile omuluiMass-media

Hotărârea Marii Adunări Naţionale cu privire la reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova
16 decembrie 1990
Să susţină proiectul de lege prezentat Sovietului Suprem al Republicii Moldova Cu privire la reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova[]

Administraţie publicăDomeniul socio-culturalPolitici guvernamentale

Hotărârea Marii Adunări Naţionale despre schimbarea denumirii republicii
16 decembrie 1990
Marea Adunare Naţională hotărăşte a schimba actuala denumire a republicii în Republica Moldova[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentale

Marea Adunare Naţională din 16 decembrie 1990
16 decembrie 1990
În conformitate cu Hotărârea Congresului al II-lea din 30 iunie — 1 iulie 1990, la 16 decembrie acelaşi an Frontul Popular din Moldova convoacă cea de-a doua Mare Adunare Naţională[]

Drepturile şi libertăţile omului

Hotărârea Congresului al II-lea al Frontului Popular din Moldova cu privire la convocarea Marii Adunări Naţionale
1 iulie 1990
În scopul desemnării principiilor pe care reprezentanţii Republicii Moldova le vor promova la viitoarele tratative cu actualele republici unionale, Congresul al II-lea al Frontului Popular din Moldova hotărăşte[]

Drepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la schimbarea denumirii Pieţei Victoriei
1 iulie 1990
Congresul propune Parlamentului republicii să schimbe denumirea acestei Pieţe, numind-o, în cinstea actului istoric de la 27 august 1989, PIAŢA MARII ADUNĂRI NAŢIONALE[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-cultural

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la situaţia ecologică din Republica Moldova
1 iulie 1990
Congresul al II-lea al Frontului Popular din Moldova cere Guvernului republicii să întreprindă acţiuni energice în vederea[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalSecuritate naţională

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la statutul armatei sovietice pe teritoriul Republicii Moldova
1 iulie 1990
Frontul Popular din Moldova apelează la Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova să sisteze activitatea şi asigurarea materială şi financiară a comisariatelor militare ale Ministerului Apărării al URSS aflate pe teritoriul Moldovei[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la abolirea cultului personalităţii lui Lenin
1 iulie 1990
Congresul propune Parlamentului republicii să renominalizeze bulevardul Lenin din Chişinău în bulevardul Alexandru cel Bun[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la Biserica naţională
1 iulie 1990
Congresul consideră vital necesară, în interesul naţiunii române, independenţa autocefală a acelei părţi a Bisericii Ortodoxe Române, care a fost încorporată anticanonic de către Patriarhia Rusească în 1940, iar apoi şi în 1944[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la repunerea în drepturi a etnonimului “popor român” şi a glotonimului “limba română”
1 iulie 1990
Frontul Popular din Moldova cere Parlamentului Moldovei să facă amendamentele de rigoare la Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul republicii pentru a fi adusă în concordanţă cu adevătul istoric şi ştiinţific[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la denumirea republicii
1 iulie 1990
Frontul Popular din Moldova propune Parlamentului republicii să schimbe denumirea formaţiunii statale româneşti de la răsărit de Prut, numind-o oficial REPUBLICA ROMÂNĂ MOLDOVA[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la raportul dintre FPM şi puterea de stat
1 iulie 1990
În urma alegerilor din anul 1990, mulţi dintre candidaţii susţinuţi de FPM au devenit deputaţi în Parlamentul republicii şi în organele puterii locale. Reprezentanţi ai FPM au fost aleşi în organele puterii de stat, atât în cele legislative, cât şi în cele executive[]

Atitudinea faţă de guvernarePolitici guvernamentale

Congresul al II-lea al Frontului Popular din Moldova
1 iulie 1990
În zilele de 30 iunie — 1 iulie 1990, în sala Palatul “Octombrie” din Chişinău şi-a desfăşurat lucrările Congresul al II-lea al Frontului Popular din Moldova[]

Activitatea internă de partid

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990
1989 [20]
Alegeri [23]