Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD la tema “Problema Transnistreană”

Rezoluţia privind etapele şi elementele obligatorii pentru soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean
25 noiembrie 2007
Orice abordare a chestiunii diferendului transnistrean trebuie să se bazeze pe Declaraţia de Independenţă, Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova[]
Declaraţia preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, în legătură cu poziţia exprimată de preşedintele SUA George W. Bush la Praga
7 iunie 2007
Declaraţia preşedintelui SUA privind necesitatea retragerii trupelor ruse din Republica Moldova şi înlocuirea lor cu un contingent multinaţional de pacificare reconfirmă sprijinul consecvent al partenerilor noştri americani pentru independenţa şi unitatea teritorială a ţării noastre[]
Apel al Partidului Popular Creştin Democrat către Summitul NATO de la Istanbul din 28–29 iunie 2004
9 iunie 2004
Partidul Popular Creştin Democrat, ca exponent al Opoziţiei prooccidentale din Republica Moldova, face apel către ţările-membre ale NATO, reprezentanţii cărora se vor întruni la 28–29 iunie în cadrul unui Summit la Istanbul, să adopte o poziţie clară faţă de starea de ocupaţie militară căreia este supusă ţara noastră[]
Rezoluţia cu privire la necesitatea restabilirii unităţii teritoriale a ţării
16 mai 2004
Congresul VIII al PPCD constată că din momentul declarării independenţei sale şi până în prezent Republica Moldova s-a aflat într-o continuă stare de ocupaţie militară a URSS şi a succesoarei acesteia, Federaţia Rusă[]
Declaraţia Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova cu privire la noile încercări de lichidare a statului Republica Moldova
25 februarie 2004
Recentele propuneri şi recomandări ale OSCE şi ale mediatorilor — Rusia şi Ucraina — privind reglementarea conflictului transnistrean, difuzate la 13 februarie 2004, sînt o consecinţă a politicii de lichidare a statului Republica Moldova, promovate de Partidul Comuniştilor, aflat la putere[]
Rezolutia mitingului de protest al PPCD
25 ianuarie 2004
Noi, participantii la mitingul de protest al PPCD, reuniti astazi, 25 ianuarie 2004, Protestam impotriva prezentei militare a Rusiei pe teritoriul R. Moldova si cerem retragerea imediata, completa si neconditionata a trupelor si a arsenalului rusesc din Transnistria[]
Declaraţie privind rezultatele Reuniunii de la Maastricht şi obiectivele Opoziţiei democratice
4 decembrie 2003
Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova, format la 24 noiembrie curent, a întrunit, în cadrul Adunării Naţionale a Cetăţenilor, desfăşurate în Piaţa Marii Adunări Naţionale în ziua de 30 noiembrie[]
Apelul Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova către participanţii la Reuniunea de la Maastricht a Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe din ţările membre ale OSCE
30 noiembrie 2003
Noi, participanţii la Adunarea Naţională a Cetăţenilor Republicii Moldova, solicităm Înaltului for al OSCE să ia în considerare voinţa noastră de a trăi într-un stat independent, liber şi democratic şi de a ne asigura un viitor european[]
Rezoluţia Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei
30 noiembrie 2003
Noi, cetăţenii Republicii Moldova, reuniţi astăzi, 30 noiembrie 2003, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău pentru a protesta împotriva tentativelor Memorandumului de federalizare propus de Federaţia Rusă, constatăm următoarele[]
Apelul Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova către Misiunile diplomatice acreditate la Chişinău
28 noiembrie 2003
Ultimele evoluţii din Republica Moldova denotă o evidentă divizare a forţelor politice în legătură cu atitudinea faţă de Memorandumul privind soluţionarea crizei transnistrene, propus de diplomaţia rusă pe 15 noiembrie a.c.[]
Declaratia Partidului Popular Crestin Democrat cu privire la planul Rusiei de lichidare a Republicii Moldova
24 noiembrie 2003
Partidul Popular Crestin Democrat a luat act cu ingrijorare de Memorandumul Kozak din 15 noiembrie 2003. Acest plan al administratiei de la Kremlin constituie un amestec brutal in treburile interne ale Statului nostru si un atentat direct la regimul constitutional, la independenta si suveranitatea Republicii Moldova[]
Apelul Comitetului pentru Apararea Independentei si Constitutiei Republicii Moldova
24 noiembrie 2003
Noi, reprezentantii partidelor politice si ai societatii civile, exprimandu-ne atasamentul fata de independenta tarii si regimul ei constitutional, fiind ghidati de dorinta de a rezolva conflictul transnistrean in baza legislatiei in vigoare si a Constitutiei[]
Apel al participantilor la mitingul de protest al PPCD catre tarile membre ale OSCE
26 octombrie 2003
Intruniti in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, noi, participantii la mitingul de protest organizat de Partidul Popular Crestin Democrat, constatam cu ingrijorare ca Federatia Rusa urmareste permanentizarea starii de ocupatie a Republicii Moldova[]
Declaratia mitingului de protest al PPCD “Cu privire la incercarile de mentinere a starii de ocupatie”
28 septembrie 2003
Noi, participantii la mitingul organizat de PPCD in Piata Marii Adunari Nationale, protestam impotriva politicii expansioniste a Federatiei Ruse, care se face vinovata de exercitarea unor presiuni neintrerupte[]
Rezolutia Conferintei Municipale Chisinau a Partidului Popular Crestin Democrat “Cu privire la diferendul moldo-rus din Transnistria”
20 septembrie 2003
Analizand situatia creata in ultimul timp in problema diferendului moldo-rus din Transnisrtia, luand in consideratie faptul ca planul de asa-numita federalizare ascunde intentiile Federatiei Ruse de a-si mentine dominatia politico-militara prin permanentizarea prezentei sale militare pe teritorilul tarii noastre[]
Declaraţia PPCD cu privire la reglementarea paşnică şi echitabilă a conflictului moldo-rus
21 februarie 2003
Partidul Popular Creştin Democrat apreciază că la baza reglementării paşnice şi echitabile a conflictului moldo-rus trebuie să stea următoarele principii[]
Rezoluţie cu privire la depăşirea crizei transnistrene
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor, convocată de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, apreciază că la baza reglementarii paşnice şi echitabile a crizei transnistrene trebuie să stea următoarele principii[]
Rezoluţie cu privire la retragerea trupelor militare ruse de ocupaţie
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegatorilor constată că după unsprezece ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, Federaţia Rusă continuă să-şi menţină trupe militare de ocupaţie pe teritoriul ţării noastre, contrar prevederilor Constituţiei Republicii Moldova[]
Rezoluţie cu privire la deţinuţii politici de la Tiraspol
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor constată cu profundă îngrijorare faptul că trei cetăţeni ai Republicii Moldova — Alexandru Lescu, Tudor Petrov-Popa şi Andrei Ivantoc — continuă să fie deţinuţi în mod ilegal, timp de 10 ani, de regimul criminal şi terorist de la Tiraspol[]
Proclamaţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent
24 iulie 2002
Noi, subsemnaţii, proclamăm consensul nostru deplin asupra următoarelor principii şi acţiuni de reglementare paşnică şi echitabilă a crizei transnistrene[]
Apelul Marii Adunări Naţionale de la Chişinău către autorităţile Federaţiei Ruse
31 martie 2002
Facem apel către conducerea Federaţiei Ruse să-şi onoreze angajamentele asumate în cadrul Summitului OSCE de la Istanbul şi să-şi retragă complet, necondiţionat, ordonat şi în termenii stabiliţi trupele şi arsenalul militar de pe teritoriul ţării noastre[]
Rezoluţia Congresului al VII-lea al PPCD cu privire la deţinuţii politici de la Tiraspol
20 mai 2001
Congresul face apel către Preşedintele Vladimir Voronin, OSCE, Consiliul Europei şi conducerea Federaţiei Ruse să-şi unească eforturile pentru eliberarea deţinuţilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa[]
Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la deţinuţii politici
9 iunie 1996
Congresul FPCD cere conducerii Republicii Moldova să ia toate măsurile necesare pentru eliberarea neîntârziată şi necondiţionată a deţinuţilor politici de la Tiraspol[]
Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la tendinţele de federalizare a Republicii Moldova
24 aprilie 1994
Congresul FPCD califică discuţiile politice despre o eventuală federalizare, făţişă sau mascată sub denumirea de “statute speciale”, drept o diversiune menită să ştirbească integritatea teritorială a Republicii Moldova în scopul menţinerii acesteia în sfera de influienţă a Rusiei[]
Declaraţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la soarta deţinuţilor politici de la Tiraspol
24 aprilie 1994
Congresul FPCD declară că toată responsabilitatea pentru soarta deţinuţilor politici de la Tiraspol o poartă preşedintele statului Mircea Snegur, garant al respectării drepturilor omului şi a Consituţiei[]
Rezoluţia Congresului al III-lea al FPCD cu privire la situaţia din Tighina şi din localităţile de peste Nistru
16 februarie 1992
În oraşul Tighina şi în localităţile de peste Nistru forţele militaro-comuniste ale fostului imperiu sovietic au declanşat o adevărată agresiune armată împotriva populaţiei băştinaşe[]

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989 [20]
Alegeri [23]
Problema Transnistreană