Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind etapele şi elementele obligatorii pentru soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Având în vedere faptul că procesul de reglementare a diferendului transnistrean este în impas din cauza refuzului autorităţilor Federaţiei Ruse de a-şi onora angajamentele internaţionale privind retragerea trupelor şi armamentului de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova, angajamente luate în cadrul Summitului OSCE de la Istanbul în 1999;

Ţinând cont de faptul că starea de ocupaţie militară străină este singura cauză a separatismului şi a scindării teritoriale a ţării;

Exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu suspendarea de către Federaţia Rusă a participării sale în tratatul FACE;

Fiind conştienţi de faptul că problema restabilirii unităţii teritoriale a ţării nu poate fi soluţionată prin negocieri bilaterale cu Rusia fără susţinerea instituţiilor internaţionale;

Înţelegând necesitatea consolidării raporturilor de parteneriat cu SUA, NATO şi UE ca actori internaţionali capabili să susţină Republica Moldova în procesul dificil de negocieri cu Rusia;

Dezaprobând lipsa de transparenţă în procesul consultărilor conducerii ţării cu liderii de la Kremlin;

Reafirmându-şi ataşamentul faţă de Hotărârea nr. 117-XVI din 10 iunie 2005 şi faţă de Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria) din 22 iulie 2005, elaborate cu contribuţia reprezentanţilor societăţii civile, documente adoptate în mod unanim de către Parlamentul ţării;

Fiind pătrunşi de ideea că rezolvarea problemei transnistrene este o chestiune de ordin strategic a ţării, care trebuie să întrunească un larg consens politic,

Congresul PPCD declară următoarele:

Orice abordare a chestiunii diferendului transnistrean trebuie să se bazeze pe Declaraţia de Independenţă, Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

Dialogul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă trebuie să fie transparent şi coordonat integral şi onest cu partenerii occidentali şi regionali în baza mecanismului 5+2.

Prima precondiţie pentru restabilirea unităţii teritoriale şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în regiunea transnistreană este evacuarea trupelor Federaţiei Ruse şi a arsenalului ei militar, în acord cu angajamentele acestei ţări asumate la Summitul OSCE de la Istanbul (1999).

Procesul de soluţionare paşnică, democratică şi durabilă a diferendului trebuie să prevadă:

Pentru integrarea cetăţenilor Republicii Moldova din Transnistria în sistemul politic democratic al ţării nu este necesară modificarea sistemului electoral naţional prin crearea unei circumscripţii aparte pentru această regiune, provocarea unor alegeri parlamentare anticipate şi atribuirea regiunii respective a unei cote de locuri în Parlament. Ei pot vota liber la alegerile parlamentare şi pot fi reprezentaţi de deputaţii aleşi pe listele partidelor naţionale după modelul cetăţenilor ţării din UTAG.

Participarea la cele două cicluri electorale pentru alegerea puterii locale, la referendumurile locale, ca şi la alegerile regionale şi parlamentare în calitate de votanţi sau candidaţi este un drept care aparţine în exclusivitate cetăţenilor Republicii Moldova.

Cetăţenia ţării se acordă în conformitate cu legislaţia în vigoare solicitanţilor care întrunesc condiţiile minime legale şi îşi declară loialitatea faţă de statul nostru.

Orice plan de reglementare a diferendului transnistrean trebuie să urmărească fortificarea Republicii Moldova ca stat independent, unitar, democratic, cu economie funcţională de piaţă şi cu orientarea spre integrarea europeană. Un astfel de plan trebuie să urmărească reconstrucţia politică şi instituţională a părţii de răsărit a ţării prin integrarea ei în sistemul constituţional al Republicii Moldova, şi în nici un caz distrugerea întregului edificiu statal prin extinderea modelului deformat din această parte a ţării.

Congresul al IX-lea al PPCD

Rezoluţia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană Rezoluţia privind situaţia economică a Republicii Moldova