Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Ataşamentul necondiţionat al Republicii Moldova faţă de valorile şi principiile democratice împărtăşite de statele membre ale Uniunii Europene constituie condiţia esenţială pentru integrarea în Comunitatea Europeană a celui mai inie şi mai uşor integrabil dintre vecinii săi, Republica Moldova reprezentând ca populaţie mai puţin de 1% în raport cu UE şi ca economie mai puţin de 0,3%. Un avantaj pe care îl are Republica Moldova în procesul de integrare europeană este prezenţa sutelor de mii de cetăţeni moldoveni plecaţi la munci în diverse ţări ale Uniunii Europene, ceea ce produce schimbarea mentalităţilor la scară largă şi asigură transferul în ţară a unor remitenţe într-un volum comparabil cu valoarea bugetului de stat. Un alt avantaj îl reprezintă faptul că limba română, ca limbă a majorităţii populaţiei Republicii Moldova, este de la l ianuarie 2007 limbă oficială şi de lucru a tuturor instituţiilor europene, ceea ce asigură posibilităţi de comunicare de care nu dispune nici un alt actual vecin al UE şi transformă limba română în instrument real de integrare europeană.

Congresul Partidului Popular Creştin Democrat apreciază că obiectivul major de integrare europeană a Republicii Moldova poate fi atins doar prin accelerarea reformelor interne politice, economice şi democratice în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare de la Copenhaga şi recunoaşterii statutului de ţară eligibilă pentru aderare la Uniunea Europeană.

Totodată, Republica Moldova trebuie să lanseze un şir de mesaje politice clare, aşteptate de Uniunea Europeană şi partenerii occidentali, prin care ţara noastră ar consfinţi ireversibilitatea cursului de transformare a ţării noastre într-un stat de drept, democratic, european.

Deoarece Planul de acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană expiră în luna februarie 2008, se impune consolidarea instrumentelor instituţionale şi a mecanismelor utilizate în vederea demarării negocierilor de obţinere a statutului de membru asociat al UE. Republica Moldova trebuie să urmeze aceeaşi cale de integrare europeană pe care o parcurg în prezent alte ţări membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est.

În scopul asigurării securităţii sale economice şi politice, Republica Moldova va trebui să aplice din decembrie 2007 regimul preferinţelor comerciale autonome (Regim Comercial Asimetric) oferit de Uniunea Europeană care substituie actualul regim comercial GSP+. Un asemenea factor, împreună cu semnarea în perspectivă a Acordului de comerţ liber cu UE, ar fi în măsură să dinamizeze dezvoltarea economică a ţării şi să consolideze statul de drept.

Republica Moldova va trebui să-şi intensifice şi participarea în cadrul tuturor iniţiativelor regionale şi subregionale de cooperare din Europa de sud-est, fie că este vorba de iniţiative politice, comercial-economice sau de implementare a programelor de vecinătate. In vederea dinamizării acestui proces, Republica Moldova trebuie să solicite asistenţa multidimensională a României, ca vecin european nemijlocit şi ţară înrudită, în particular în punerea la dispoziţie a aquis-ului comunitar, precum şi în toate celelalte activităţi ce ţin de integrarea în Comunitatea Europeană.

Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO Rezoluţia privind etapele şi elementele obligatorii pentru soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean