Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD la tema “Politica externă / integrare europeană”

PPCD a depus un demers pe numele conducatorilor de prim rang
29 octombrie 2013
Apelez la Dumneavoastră în legătură cu o problemă vitală pentru poporul şi pentru statul nostru. Este vorba de înţelegerile care urmează să fie semnate de exponenţii actualei puteri la Summitul de la Vilnius[]
Iurie Roşca: De la independenţa politică spre independenţa economică
23 iulie 2013
Republica Moldova se află azi la o răspântie istorică. Această răspântie este, în egală măsură, şi una geopolitică, şi civilizaţională. Ţara noastră este invitată să adere în perspectivă la unul dintre cele două “spaţii vamale largi” — Uniunea Europeană sau Uniunea Eurasiatică[]
PPCD a participat la Congresul Partidului Popular European
14 decembrie 2009
În perioada 9–10 decembrie la Bonn, Germania, şi-a ţinut lucrările Congresul al XIX-lea Statutar al Partidului Popular European (PPE)[]
Declaraţia PPCD cu privire la războiul energetic declanşat de Federaţia Rusă
11 ianuarie 2009
Războiul energetic declanşat de Federaţia Rusă în data de 6 ianuarie 2009 prin sistarea livrărilor de gaze naturale către Ucraina şi alte 17 state europene constituie un element al confruntării dintre Moscova şi lumea liberă[]
Declaraţia Congresului al XI-lea al PPCD cu privire la relaţiile dintre Republica Moldova şi Rusia
23 noiembrie 2008
Republica Moldova ca stat independent reprezintă expresia voinţei de libertate şi de emancipare naţională a poporului nostru, care s-a aflat sub dominaţia Imperiului Rus şi Sovietic, fiind supus unui proces sistematic de deznaţionalizare şi rusificare[]
Declaraţia PPCD cu privire la situaţia din Georgia
11 august 2008
Partidul Popular Creştin Democrat îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu agresiunea militară întreprinsă de Federaţia Rusă împotriva Georgiei[]
Proclamaţia Congresului al X-lea al Partidului Popular Creştin Democrat
1 iunie 2008
Partidul Popular Creştin Democrat este expresia politică a spiritului moral de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale a cetăţenilor din Republica Moldova[]
Rezoluţia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
25 noiembrie 2007
Ataşamentul necondiţionat al Republicii Moldova faţă de valorile şi principiile democratice împărtăşite de statele membre ale Uniunii Europene constituie condiţia esenţială pentru integrarea în Comunitatea Europeană[]
Rezoluţia privind necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO
25 noiembrie 2007
Afirmarea Republicii Moldova ca stat independent şi realizarea aspiraţiilor poporului nostru de a edifica o societate prosperă cu o democraţie stabilă şi un nivel înalt de dezvoltare economică sunt determinate într-o măsură substanţială de capacitatea clasei politice de a conştientiza nevoia înfăptuirii unui şir de reforme pe plan intern[]
Rezoluţia privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina
25 noiembrie 2007
Republica Moldova este situată geografic între România şi Ucraina. Raporturile ţării noastre cu aceşti doi vecini sunt strategic importante şi de calitatea lor depinde succesul nostru european şi euroatlantic[]
Rezoluţia privind problema identitară din Republica Moldova
25 noiembrie 2007
Republica Moldova a apărut ca stat independent în urma prăbuşirii imperiului sovietic. Procesul de devenire şi afirmare a noului stat a decurs sub semnul renaşterii culturale şi spirituale a populaţiei băştinaşe şi a cunoaşterii trecutului[]
Declaraţia preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, în legătură cu poziţia exprimată de preşedintele SUA George W. Bush la Praga
7 iunie 2007
Declaraţia preşedintelui SUA privind necesitatea retragerii trupelor ruse din Republica Moldova şi înlocuirea lor cu un contingent multinaţional de pacificare reconfirmă sprijinul consecvent al partenerilor noştri americani pentru independenţa şi unitatea teritorială a ţării noastre[]
Rezoluţia cu privire la integrarea Republicii Moldova în structurile europene şi euroatlantice
16 mai 2004
Congresul VIII al PPCD relevă că Republica Moldova nu a reuşit să valorifice oportunităţile oferite de noul context geopolitic pentru integrarea ţării în NATO şi UE. Demnitarii de prim rang care s-au succedat la guvernare din momentul proclamării Independenţei şi până în prezent s-au arătat incapabili să dea o direcţie fermă şi univocă politicii externe a ţării[]
Declaraţia Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova cu privire la noile încercări de lichidare a statului Republica Moldova
25 februarie 2004
Recentele propuneri şi recomandări ale OSCE şi ale mediatorilor — Rusia şi Ucraina — privind reglementarea conflictului transnistrean, difuzate la 13 februarie 2004, sînt o consecinţă a politicii de lichidare a statului Republica Moldova, promovate de Partidul Comuniştilor, aflat la putere[]
Declaraţia Comitetului pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova
11 decembrie 2003
După eşecul legat de intenţia de semnare a Memorandumului propus de Federaţia Rusă la 15 noiembrie a.c., regimul comunist pune la cale o nouă acţiune anticonstituţională[]
Declaraţie privind rezultatele Reuniunii de la Maastricht şi obiectivele Opoziţiei democratice
4 decembrie 2003
Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei Republicii Moldova, format la 24 noiembrie curent, a întrunit, în cadrul Adunării Naţionale a Cetăţenilor, desfăşurate în Piaţa Marii Adunări Naţionale în ziua de 30 noiembrie[]
Apelul Adunării Naţionale a Cetăţenilor pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova către participanţii la Reuniunea de la Maastricht a Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe din ţările membre ale OSCE
30 noiembrie 2003
Noi, participanţii la Adunarea Naţională a Cetăţenilor Republicii Moldova, solicităm Înaltului for al OSCE să ia în considerare voinţa noastră de a trăi într-un stat independent, liber şi democratic şi de a ne asigura un viitor european[]
Apelul Comitetului pentru Apararea Independentei si Constitutiei Republicii Moldova
24 noiembrie 2003
Noi, reprezentantii partidelor politice si ai societatii civile, exprimandu-ne atasamentul fata de independenta tarii si regimul ei constitutional, fiind ghidati de dorinta de a rezolva conflictul transnistrean in baza legislatiei in vigoare si a Constitutiei[]
Alocuţiunea dlui Iurie Roşca, preşedinte PPCD, rostită la şedinţa Mesei Rotunde cu Statut Permanent la 9 aprilie 2003 în prezenţa dlui Walter Schwimmer, Secretar General al Consiliului Europei
9 aprilie 2003
Mă vad nevoit să readuc în atenţia dumneavoastră faptul că în Republica Moldova Partidul Comunist aflat la guvernare continuă să consolideze un regim de factură totalitară[]
Intervenţia preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, în cadrul şedinţei Mesei Rotunde cu Statut Permanent: “Climatul politic din Republica Moldova a degradat”
24 martie 2003
Astăzi se împlinesc exact 11 luni din momentul adoptării Rezoluţiei APCE “Cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice”[]
Poziţia Partidului Popular Creştin Democrat privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană
12 martie 2003
Republica Moldova trebuie să adopte o poziţie fermă şi ireversibilă în problema integrării în Uniunea Europeană[]
Declaraţie cu privire la extinderea Alianţei Nord-Atlantice
1 decembrie 2002
Noi, cetăţeni ai Republicii Moldova, convocaţi astăzi, 1 Decembrie 2002, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, Salutăm decizia Summit-ului NATO de la Praga de a invita România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia şi Slovacia să adere la Alianţa Nord-Atlantică[]
Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent în legătură cu Rezoluţia APCE de la 25 septembrie 2002
2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent constată interesul constant al înaltului for continental faţă de respectarea, în R. Moldova, a instituţiilor democratice[]
Declaraţia participanţilor la MRSP în legătură cu propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de a forma o Comisie naţională pentru integrarea europeană
2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent salută intenţia şi disponibilitatea Preşedintelui Vladimir Voronin, date publicităţii, de a crea o Comisie Naţională de integrare europeană[]
Rezoluţie cu privire la necesitatea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor apreciază că pe parcursul celor unsprezece ani de existenţă Republica Moldova a avut de suportat prejudicii economice, politice şi de alt gen în mare măsură din cauza politicii sale externe inconsecvente şi duplicitare[]
Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la atitudinea partidului de guvernămînt faţă de Rezoluţia APCE de la 24 aprilie a.c.
26 iunie 2002
Apreciind drept oportună şi benefică asumarea de către guvernanţii Republicii Moldova a angajamentelor menite să consolideze sistemul democratic, prin îndeplinirea recomandărilor din Rezoluţia APCE[]
Apelul Marii Adunări Naţionale de la Chişinău către autorităţile Federaţiei Ruse
31 martie 2002
Facem apel către conducerea Federaţiei Ruse să-şi onoreze angajamentele asumate în cadrul Summitului OSCE de la Istanbul şi să-şi retragă complet, necondiţionat, ordonat şi în termenii stabiliţi trupele şi arsenalul militar de pe teritoriul ţării noastre[]
Rezoluţia Congresului al V-lea al FPCD cu privire la integrarea Republicii Moldova în structurile paneuropene şi euroatlantice
9 iunie 1996
Congresul al V-lea al FPCD reafirmă dezacordul formaţiunii noastre faţă de politica actualului regim orientată în exclusivitate spre fosta metropolă care îşi camuflează planurile imperiale prin aşa-numita Comunitate a Statelor Independente[]
Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la politica externă
24 aprilie 1994
Frontul Popular Creştin Democrat militează pentru intrarea Republicii Moldova în Consiliul Europei, NATO şi în alte structuri politice, economice şi militare europene[]
Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la pericolul anulării independenţei Republicii Moldova şi refacerii fostului imperiu sovietic
24 aprilie 1994
Prin aderarea la CSI s-a început procesul de abandonare totală a suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova[]
Rezoluţia Congresului al III-lea al FPCD cu privire la situaţia social-economică din Republica Moldova
16 februarie 1992
În perioada de activitate a Executivului Snegur-Muravschi situaţia social-economică din Republica Moldava s-a agravat, provocând un dezechilibru total[]
Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova
27 august 1991
Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale[]
Apelul Marii Adunări Naţionale a cetăţenilor Republicii Moldova către popoarele şi statele lumii
27 august 1991
Noi, cetăţenii Republicii Moldova, întruniţi astăzi, 27 august 1991, la cea de-a treia Mare Adunare Naţională, în oraşul Chişinău, capitala republicii, ne adresăm tuturor popoarelor şi statelor lumii cu ocazia proclamării Independenţei de stat a Republicii Moldova[]
Proclamaţia celei de-a doua Mari Adunări Naţionale
16 decembrie 1990
Întrunită la un moment de răscruce în istoria poporului nostru, cea de-a doua Mare Adunare Naţională a românilor din Basarabia, Transnistria şi nordul Bucovinei constată[]
Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la consulate
20 mai 1989
FPM cere Guvernului RSSM să intervină pe lângă Guvernul RSR în vederea deschiderii consulatului RSR la Chişinău şi al RSSM la Iaşi[]

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989 [20]
Alegeri [23]
Politica externă / integrare europeană