Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Apelul Marii Adunări Naţionale a cetăţenilor Republicii Moldova către popoarele şi statele lumii

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 27 august 1991
Partidul Popular Creştin Democrat

Noi, cetăţenii Republicii Moldova, întruniţi astăzi, 27 august 1991, la cea de-a treia Mare Adunare Naţională, în oraşul Chişinău, capitala republicii, ne adresăm tuturor popoarelor şi statelor lumii cu ocazia proclamării Independenţei de stat a Republicii Moldova, facându-le cunoscută opţiunea noastră ireversibilă în ceea ce priveşte promovarea valorilor reale ale umanismului şi democraţiei, la nivelul standartelor europene.

Suntem, totodată, hotărâţi să trecem cu toată fermitatea la edificarea statului de drept şi economiei de piaţă pe întreg teritoriul nostru naţional.

Profund ataşaţi ideii respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, vom face din acordarea deplinelor garanţii persoanelor ce aparţin comunităţilor naţionale o adevărată profesiune de credinţă.

Aderând la Organizaţia Naţiunilor Unite şi la agenţiile sale specializate, Republica Moldova va contribui activ la efortul comun al creării unei lumi mai bune şi mai drepte, întemeiate pe principiile şi scopurile Cartei O.N.U.

Racordând, totodată, acţiunile statului nostru independent la acţiunile organismelor europene, începând cu Consiliul Europei şi alte structuri de vocaţie europeană, este în intenţia noastră să creăm, în această parte a Europei, o zonă de stabilitate politică şi economică de natură să contribuie la edificarea noii arhitecturi politice a continentului.

În acest scop suntem gata să impulsionăm aderarea republicii noastre la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, dorind, totodată, să fim sprijiniţi pentru a fi admişi fără întârziere la C.S.C.E. şi la mecanismele sale cu drepturi egale.

Subliniind cele de mai sus, care constituie elementele de bază ale strategiei noastre naţionale, atât pe plan intern cât şi pe plan extern, avem în vedere prosperitatea generaţiilor prezente şi viitoare în Republica Moldova, contăm în acest scop pe sprijinul ţărilor Dumneavoastră, concretizat în recunoaşterea independenţei de stat a Republicii Moldova în conformitate cu principiile dreptului şi practicii internaţionale în materie. Ne exprimăm convingerea, că Republica Moldova, în virtutea drepturilor sale suverane, va trece de îndată, după recunoaşterea independenţei sale de stat, la stabilirea de relaţii politice, economice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu toate statele lumii, în primul rând cu ţările europene, procedând, de asemenea, la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea.

Fideli idealurilor libertăţii, democraţiei, independenţei şi unităţii naţionale, contăm pe sprijinul Dumneavoastră, popoare şi state ale lumii, şi, în acest sens, Vă mulţumim cu anticipaţie!

Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale

Moţiunea Marii Adunări Naţionale de la Chişinău adresată Parlamentului Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova