Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Intervenţia preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, în cadrul şedinţei Mesei Rotunde cu Statut Permanent: “Climatul politic din Republica Moldova a degradat”

|versiune pentru tipar||
PPCD / 24 martie 2003
Partidul Popular Creştin DemocratOnorată asistenţă,

Astăzi se împlinesc exact 11 luni din momentul adoptării Rezoluţiei APCE “Cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice”. Prin acest document, înaltul for european s-a angajat să contribuie la ameliorarea conflictului politic între Partidul Comuniştilor de guvernămînt şi Partidul Popular Creştin Democrat de opoziţie. Se ştie că manifestaţiile noastre de protest de la începutul anului trecut au fost provocate de politica antidemocratică, antieuropeană şi de rusificare, promovate de actuala putere. Consiliul Europei a înţeles să intervină în criza politică din Republica Moldova şi să propună Opoziţiei să suspende acţiunile de protest, iar Puterii să îndeplinească o serie de recomandări. Aceeaşi Rezoluţie a propus crearea “mesei rotunde” ca instrument al dialogului politic între Putere şi Opoziţie. Întrucît puterea comunistă nu a dat curs recomandărilor APCE, la 26 septembrie, anul trecut, acelaşi for a adoptat o nouă Rezoluţie, în care reia toate recomandările formulate în documentul din 24 aprilie.

Timp de aproape un an de zile, “masa rotundă” şi-a ţinut cu regularitate şedinţele. Între timp ne-am bucurat de o atenţie specială din partea CE. Dl Secretar General al CE, Walter Schwimmer, şi-a delegat la Chişinău reprezentantul său personal, dl Jorgen Grunnet. Însă, trebuie să recunoaştem astăzi că toate eforturile întreprinse de CE în direcţia readucerii ţării noastre pe albia democraţiei şi a respectului faţă de drepturile omului nu s-au încununat de succes.

Linia dură a PCRM de revizuire a legislaţiei, care asigură funcţionarea instituţiilor democratice, şi de instaurare a unui regim de factură totalitară, ignorarea recomandărilor APCE şi a opiniei Opoziţiei au transformat “masa rotundă” într-un club de discuţii politice sterile. Nici noul format al “mesei rotunde”, la care participăm astăzi, nu va depăşi rolul de loc de discuţii, mai mult sau mai puţin plăcute, dacă dl Vladimir Voronin şi partidul pe care îl conduce nu vor renunţa la tactica de inducere în eroare a opiniei publice şi a partenerilor noştri occidentali prin simularea unui discurs proeuropean, menit să camufleze instaurarea dictaturii.

“Masa rotundă” a devenit ineficientă din motive extrem de simple. Primul motiv: Consiliul Europei are la dispoziţie doar mecanisme de recomandare, nu şi de constrîngere. CE nici nu-şi propune, în astfel de situaţii de criză, altceva decît dialogul deschis, argumente juridice şi politice, asistenţă legislativă. Instrumentele de impunere a unor măsuri nu fac parte din arsenalul Consiliului Europei. Cel de-al doilea motiv, care a determinat ineficienţa “mesei rotunde”, este următorul: în ultimul an, puterea comunistă, pe de o parte, a mimat dialogul politic, iar pe de altă parte, a continuat distrugerea legislaţiei în vederea anihilării capacităţii Opoziţiei de a relua ample manifestaţii de protest. A fost revizuită Legea învăţămîntului, astfel încît ministrul Învăţămîntului a căpătat dreptul să demită orice director al oricărei instituţii de învăţămînt, iar şefului statului i s-a atribuit dreptul de a crea şi a desfiinţa orice instituţie de învăţămînt. Asta ca să intimideze conducătorii instituţiilor de învăţămînt, cadrele didactice, elevii şi studenţii, iar în caz de necesitate, să-i dea afară, dacă aceştia ar îndrăzni să-şi exprime dezacordul cu Puterea. A fost revizuită legea cu privire la statutul deputatului şi legea întrunirilor publice, astfel încît să limiteze dreptul la reuniuni publice. Poliţia, Procuratura şi Serviciul de Informaţii şi Securitate îndeplinesc funcţii represive de poliţie politică. Nu este respectat nici măcar dreptul la libera circulaţie a cetăţeanului, garantat prin articolul 27 al Constituţiei. Se ştie că, în preajma oricăror mitinguri sau demonstraţii, organele de poliţie şi de securitate, ca şi Ministerul Transporturilor, acţionează în tot teritoriul ţării pentru a bloca deplasarea cetăţenilor spre Chişinău. Guvernarea a impus societăţii secretomania, teroarea psihologică, frica.

Acum să revenim la Recomandările APCE.

  1. În loc să fie restabilită independenţa puterii judecătoreşti, ea a fost distrusă totalmente, prin modificări legislative şi prin izgonirea judecătorilor incomozi pentru putere.
  2. În loc să fie consolidată autonomia puterii locale, aceasta a fost lichidată.
  3. În loc să fie transformată în instituţie publică a audiovizualului, Compania “Teleradio-Moldova” este în continuare controlată de putere şi serveşte drept instrument de manipulare a opiniei publice şi de denigrare a oponenţilor politici. Modificările cosmetice la legea respectivă au fost făcute doar pentru a înşela CE şi societatea. În loc să renunţe la cenzura la Compania “Teleradio-Moldova”, Puterea încearcă să o impună şi altor instituţii mass-media. Cel mai scandalos caz este cel al postului de radio “Antena C”, cînd realizatorul emisiunii Hyde Park şi cei mai activi vorbitori în cadrul acestei emisiuni sînt intimidaţi prin intermediul Serviciului de Informaţii şi Securitate.
  4. În loc să respecte moratoriul asupra predării cursului de Istorie a românilor şi asupra statutului limbii ruse, puterea continuă să urmărească eliminarea acestui obiect de studii şi să impună limba rusă drept limbă dominantă, atît prin ajustări legislative, cît şi prin practici în exercitarea actului guvernării. Nu s-a renunţat nici la intenţia de a impune societăţii o aşa-numită a doua limbă de stat.
  5. Mitropolia Basarabiei a fost admisă în legalitate, însă prigoana împotriva clericilor şi enoriaşilor acestei biserici a luat o amploare fără precedent. Concomitent cu admiterea în legalitate a acestei biserici a fost modificat Codul penal, care stabileşte 15 ani privaţiune de libertate pentru iniţiatorii trecerii unor comunităţi religioase de sub jurisdicţia canonică a Mitropoliei Moldovei sub cea a Mitropoliei Basarabiei. Guvernul a adoptat o hotărîre absurdă sub aspect juridic, prin care dreptul succesorial asupra proprietăţilor bisericeşti, care au aparţinut pînă la 1944 Mitropoliei Basarabiei, este atribuit Mitropoliei Moldovei.
  6. Dosarele exponenţilor Opoziţiei nu au fost închise. Dimpotrivă, au fost intentate alte cîteva dosare, iar cele iniţiate acum un an nu au fost clasate, ci doar suspendate.
  7. Cazul răpirii lui Vlad Cubreacov nu a fost elucidat, iar propunerile de asistenţa din partea partenerilor noştri occidentali au fost ignorate.
  8. În Parlament, Opoziţia este tratată cu acelaşi dispreţ. Oponenţii partidului de guvernămînt sînt consideraţi drept infractori politici, elemente antisociale care trebuie anihilate. În teritoriu, toţi conducătorii instituţiilor de stat sînt ameninţaţi cu concedierea, dacă aceştia doresc să respecte legea şi să acorde deputaţilor din Opoziţie posibilitatea de a se întîlni cu alegătorii.
  9. Comisia Electorală Centrală a fost subordonată puterii şi transformată într-o unealtă de luptă contra Opoziţiei. Blocarea iniţiativei de organizare a unui referendum pentru aderarea R. Moldova la UE şi NATO este cunoscută de toată lumea.

În concluzie, putem constata că, la o distanţa de 11 luni din momentul adoptării cunoscutei Rezoluţii a APCE, climatul politic din Republica Moldova a degradat, iar puterea a continuat să instaureze o guvernare totalitară.

Onorată asistenţă, dacă dorim ca într-adevăr “masa rotundă” să nu rămînă doar un element decorativ în campania propagandistică a Puterii, este nevoie să rugăm cu insistenţă Consiliul Europei să ne acorde o asistenţă legislativă mult mai operativă şi mai temeinică. Avizele pe care le primim de la CE asupra unor legi, deseori, sînt ignorate de putere. R. Moldova are nevoie de prezenţa la Chisinau, pentru cel puţin cîteva luni, a unor experţi în drept care să examineze cu meticulozitate legislaţia ce ţine de instituţiile democratice şi respectarea drepturilor omului şi să propună modele legislative conforme normelor europene. În felul acesta s-ar pune capăt polemicii între Putere şi Opoziţie în materie de corespundere a legislaţiei noastre strandardelor europene. Dacă preşedintele Vladimir Voronin şi preşedintele grupului parlamentar comunist, Victor Stepaniuc, acceptă propunerea noastră, am putea apela, cît mai curînd posibil, la conducerea CE pentru a cere expedierea unor specialişti în drept care să ne acorde ajutor în materie de armonizare a legislaţiei noastre naţionale cu cea europeană.

Dacă, însă, această propunere va fi declinată, “masa rotundă” va rămîne şi de acum încolo doar un club de discuţii politice fără nici o finalitate practică benefică pentru societate.

Desigur, “masa rotundă” trebuie să-şi continue activitatea. Dar fiecare şedinţă trebuie să aibă subiecte de discuţie concrete, care să se soldeze cu expresia legislativă a intenţiilor noastre de a consolida o societate democratică.

/Flux, an. VII, nr. 28 (1016), 25 martie 2003/
Poziţia Partidului Popular Creştin Democrat privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană Alocuţiunea dlui Iurie Roşca, preşedinte PPCD, rostită la şedinţa Mesei Rotunde cu Statut Permanent la 9 aprilie 2003 în prezenţa dlui Walter Schwimmer, Secretar General al Consiliului Europei