Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la pericolul anulării independenţei Republicii Moldova şi refacerii fostului imperiu sovietic

|versiune pentru tipar||
FPCD (astăzi PPCD) / 24 aprilie 1994
Partidul Popular Creştin Democrat

La 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova, în numele întregii populaţii a republicii şi în faţa întregii lumi, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale, a declarat Republica Moldova stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec din afară.

În baza acestei declaraţii a fost recunoscută independenţa republicii de către majoritatea statelor lumii şi tot în baza ei Republica Moldova a fost admisă în calitate de membru cu drepturi depline în Organizaţia Naţiunilor Unite.

În scurt timp de la proclamarea independenţei, preşedintele Mircea Snegur a şi încălcat principiile Declaraţiei de independenţă prin semnarea, la 21 decembrie 1991, la Alma-Ata, a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la aşa-zisa Comunitate a Statelor Independente.

La 8 aprilie 1994 coaliţia guvernamentală a Partidului Democrat Agrar, a Blocului Socialist şi a mişcării “Edinstvo” a ratificat Acordul CSI, legiferând astfel această încălcare.

CSI este noua formă a aceluiaşi imperialism rus şi bolşevic, vinovat de distrugerea spirituală, etnică şi materială a românilor basarabeni, de starea jalnică la care a ajuns republica noastră. Nu există nici o îndoială că prin integrarea în structurile CSI independenţa Republicii Moldova devine a pură ficţiune, cum a fost şi independenţa republicilor ex-sovietice. Şi mai grav este că această integrare erodează, până la anularea în fapt, un drept imprescriptibil al Ţării-mame, România, asupra unei părţi din teritoriul său, în favoarea puterii care l-a anexat cu forţa şi vrea să-l păstreze printr-un simulacru democratic. În acelaşi timp se urmăreşte îndepărtarea noastră de la spaţiul căruia îi aparţinem în mod firesc, Europa democraţiei şi a drepturilor omului, şi impingerea noastră spre o comunitate asiatică. Ataşamentul oamenilor de la putere faţă de independenţa de stat a Republicii Moldova poate fi pusă la îndoială şi pentru faptul că nu au făcut nici cel mai mic gest pentru a-i trage la răspundere pe autorii politicii de genocid realizate prin schimbarea structurii etnice a populaţiei (deportarea autohtonilor şi colonizarea masivă a teritoriilor cu rusofoni).

Congresul FPCD atrage atenţia cetăţenilor Republicii Moldova asupra faptului că atât Acordul CSI, cât şi numeroasele documente semnate ulterior în cadrul acestei comuniuni, inclusiv Acordurile despre Uniunea Economică şi despre crearea Băncii Interstatale, conţin o serie de prevederi care limitează suveranitatea şi independenţa republicii prin subordonarea intereselor ei intereselor comunităţii, atât pe plan economico-financiar, cât şi în domeniul politicii externe. Atât condiţiile puse în aceste documente, cât şi comportamentul administraţiei de la Kremlin denotă în mod clar această subordonare faţă de interesele Rusiei.

Amestecul militar şi economic, impunerea unei politicii financiare unice şi de acorduri economice inechitabile, preţurile dezavantajoase la produsele provenite din fostele colonii şi preţurile mari la produsele importate de acestea din fosta metropolă, impunerea unor “planuri de dezvoltare” care permit presiuni politice şi economice, susţinerea instaurării de guverne manevrate de fosta metropolă, acţiuni menite să fărâmiţeze noile state, menţinerea de trupe militare în fostele colonii — aceste acţiuni, sub masca intenţiilor “nobile” de a evita ruperea relaţiilor tradiţionale şi de apărare a drepturilor minorităţilor naţionale, au fost şi continuă să fie prezente în raporturile Federaţiei Ruse cu Republica Moldova. Acest comportament orientat spre menţinerea dominaţiei asupra fostelor colonii prin forme noi, mai rafinate, denotă tendinţa specifică fostei metropole de a-şi reconstitui imperiul, tendinţă pe care Rusia, de această dată, şi-o realizează prin aşa-zisa Comunitate a Statelor Independente.

Prin aderarea la CSI s-a început procesul de abandonare totală a suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Congresul al IV-lea al PPCD

Declaraţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la politica antisocială a actualei puteri Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la tendinţele de federalizare a Republicii Moldova