Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD publicate în 1994

Hotărârea Congresului al IV-lea al FPCD despre simbolul Mişcării FPCD
24 aprilie 1994
Congresul adoptă ca simbol al Mişcării FPCD imaginea, proiectată într-un cerc, a Sfântului şi Marelui Ştefan, care înalţă în semn de binecuvântare Sfânta Cruce[]

Activitatea internă de partid

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la politica externă
24 aprilie 1994
Frontul Popular Creştin Democrat militează pentru intrarea Republicii Moldova în Consiliul Europei, NATO şi în alte structuri politice, economice şi militare europene[]

Politica externă / integrare europeană

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la privatizare
24 aprilie 1994
Frontul Popular Creştin Democrat a optat întotdeauna pentru privatizare ca mijloc de formare a proprietăţii private şi condiţie indispensabilă pentru trecerea la economia de piaţă[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la Mitropolia Basarabiei
24 aprilie 1994
Frontul Popular Creştin Democrat se vede dator să înştiinţeze guvernele şi parlamentele ţărilor lumii asupra discriminării şi persecutării barbare a creştinilor ortodocşi români din Republica Moldova[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la reforma agrară
24 aprilie 1994
Frontul Popular Creştin Democrat, în calitatea sa de iniţiator şi promotor al reformelor în general şi al reformei agrare în particular, rămâne fidel politicii de dezvoltare a relaţiilor de piaţă şi a proprietăţii private[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la tendinţele de federalizare a Republicii Moldova
24 aprilie 1994
Congresul FPCD califică discuţiile politice despre o eventuală federalizare, făţişă sau mascată sub denumirea de “statute speciale”, drept o diversiune menită să ştirbească integritatea teritorială a Republicii Moldova în scopul menţinerii acesteia în sfera de influienţă a Rusiei[]

Atitudinea faţă de guvernareProblema TransnistreanăSecuritate naţională

Rezoluţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la pericolul anulării independenţei Republicii Moldova şi refacerii fostului imperiu sovietic
24 aprilie 1994
Prin aderarea la CSI s-a început procesul de abandonare totală a suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiPolitica externă / integrare europeană

Declaraţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la politica antisocială a actualei puteri
24 aprilie 1994
Frontul Popular Creştin Democrat constată caracterul profund antisocial al politicii economice promovate de actualul Guvern şi declară că toată responsabilitatea pentru dezastrul din economia republicii le revine partidelor din coaliţia guvernamentală[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Declaraţia Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la soarta deţinuţilor politici de la Tiraspol
24 aprilie 1994
Congresul FPCD declară că toată responsabilitatea pentru soarta deţinuţilor politici de la Tiraspol o poartă preşedintele statului Mircea Snegur, garant al respectării drepturilor omului şi a Consituţiei[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiProblema Transnistreană

Hotărârea Congresului al IV-lea al FPCD cu privire la activitatea Frontului Popular Creştin Democrat în perioada februarie 1992 – aprilie 1994 şi direcţiile de bază ale activităţii ulterioare a Mişcării
24 aprilie 1994
Se ia act de raportul domnului Iurie Roşca, preşedinte executiv al FPCD, “Cu privire la activitatea Frontului Popular Creştin Democrat în perioada februarie 1992 — aprilie 1994 şi direcţiile de bază ale activităţii ulterioare a Mişcării”[]

Activitatea internă de partid

Raportul dlui Iurie ROŞCA, preşedinte executiv al FPCD, prezentat la Congresul IV
24 aprilie 1994
Încercând să facem o trecere în revistă şi o analiză succintă a perioadei ce s-a scurs de la Congresul precedent din februarie 1992 pâna în prezent, am considerat oportun să evedenţiem cele mai importante evenimente care s-au produs în acest răstimp[]

Activitatea internă de partid

Congresul al IV-lea al Frontului Popular Creştin Democrat
24 aprilie 1994
În ziua de 24 aprilie 1994, în sala Operei Naţionale din Chişinău şi-a ţinut lucrările cel de-al IV-lea Congres al Frontului Popular Creştin Democrat. După intonarea Imnului naţional de stat, cei 832 delegaţi au primit binecuvantarea părintelui protoiereu Petru Buburuz[]

Activitatea internă de partid

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989 [20]
Alegeri [23]