Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD publicate în 2002

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent
18 decembrie 2002
Noi, Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, ne exprimăm îngrijorarea şi atenţionăm opinia publică în legătură cu conturarea practicii partidului de guvernămînt de ignorare a principiilor funcţionării instituţiilor democratice în Republica Moldova[]

Alegeri

Declaraţie cu privire la extinderea Alianţei Nord-Atlantice
1 decembrie 2002
Noi, cetăţeni ai Republicii Moldova, convocaţi astăzi, 1 Decembrie 2002, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, Salutăm decizia Summit-ului NATO de la Praga de a invita România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia şi Slovacia să adere la Alianţa Nord-Atlantică[]

Politica externă / integrare europeanăSecuritate naţională

Rezoluţie cu privire la corupţia din Republica Moldova
1 decembrie 2002
Fenomenul corupţiei blochează Republica Moldova în evoluţia ei către o economie de piaţă şi o societate democratică funcţională[]

Atitudinea faţă de guvernarePolitici guvernamentale

Rezoluţie cu privire la degradarea climatului investiţional din Republica Moldova
1 decembrie 2002
Adunarea alegătorilor, convocată de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, constată cu îngrijorare faptul că guvernarea comunistă promovează o politică agresivă şi perfidă de eliminare a capitalului occidental de pe piaţă[]

Politici guvernamentale

Rezoluţie cu privire la gradul de îndeplinire a Rezoluţiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova
1 decembrie 2002
Noi, cetăţenii cu drept de vot din toate judeţele Republicii Moldova şi din municipiul Chişinău, convocaţi astăzi, 1 Decembrie 2002, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat[]

Atitudinea faţă de guvernare

Propunerile participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind intensificarea proceselor integraţioniste în Republica Moldova
13 noiembrie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent îşi exprimă convingerea că pentru integrarea societăţii este necesară solidaritatea şi parteneriatul cetăţenilor, indiferent de apartenenţa lor etnică sau politică, obiectivitatea în aprecierea trecutului istoric al ţării[]

Domeniul socio-cultural

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu atitudinea guvernării actuale faţă de compania spaniolă “Union Fenosa” şi faţă de investitorii occidentali
13 noiembrie 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, constatăm cu îngrijorare că actuala guvernare demonstrează o atitudine tot mai evidentă de discriminare şi de intimidare a investitorilor străini din Republica Moldova[]

Declaraţii comunePolitici guvernamentale

Declaraţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent în legătură cu Rezoluţia APCE de la 25 septembrie 2002
2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent constată interesul constant al înaltului for continental faţă de respectarea, în R. Moldova, a instituţiilor democratice[]

Politica externă / integrare europeană

Declaraţia participanţilor la MRSP în legătură cu propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de a forma o Comisie naţională pentru integrarea europeană
2 octombrie 2002
Masa Rotundă cu Statut Permanent salută intenţia şi disponibilitatea Preşedintelui Vladimir Voronin, date publicităţii, de a crea o Comisie Naţională de integrare europeană[]

Politica externă / integrare europeanăRelaţii interpartinice

Memoriul Mesei Rotunde cu Statut Permanent
4 septembrie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent califică Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice drept un instrument important de anihilare a tentativelor guvernării comuniste de a submina principiile statului de drept şi libertăţile fundamentale ale omului[]

Domeniul socio-culturalMass-media

Declaraţia Adunării Naţionale a Alegătorilor din 1 septembrie 2002
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor constată că independenţa de stat a Republicii Moldova, proclamată la 27 august 1991, nu s-a realizat pe deplin din cauza unor factori de presiune externi de natură militară, politică, economică, culturală, religioasă, educaţională şi mediatică[]

Politici guvernamentale

Rezoluţie cu privire la depăşirea crizei transnistrene
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor, convocată de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, apreciază că la baza reglementarii paşnice şi echitabile a crizei transnistrene trebuie să stea următoarele principii[]

Problema Transnistreană

Rezoluţie cu privire la retragerea trupelor militare ruse de ocupaţie
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegatorilor constată că după unsprezece ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, Federaţia Rusă continuă să-şi menţină trupe militare de ocupaţie pe teritoriul ţării noastre, contrar prevederilor Constituţiei Republicii Moldova[]

Problema Transnistreană

Rezoluţie cu privire la deţinuţii politici de la Tiraspol
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor constată cu profundă îngrijorare faptul că trei cetăţeni ai Republicii Moldova — Alexandru Lescu, Tudor Petrov-Popa şi Andrei Ivantoc — continuă să fie deţinuţi în mod ilegal, timp de 10 ani, de regimul criminal şi terorist de la Tiraspol[]

Drepturile şi libertăţile omuluiProblema Transnistreană

Rezoluţie cu privire la derusificarea minorităţilor naţionale din Republica Moldova
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor constată cu profundă îngrijorare că toate minorităţile naţionale neruse din Republica Moldova sînt victime ale unei politici metodice de rusificare[]

Domeniul socio-cultural

Rezoluţie cu privire la necesitatea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor apreciază că pe parcursul celor unsprezece ani de existenţă Republica Moldova a avut de suportat prejudicii economice, politice şi de alt gen în mare măsură din cauza politicii sale externe inconsecvente şi duplicitare[]

Politica externă / integrare europeană

Rezoluţie cu privire la necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor din Republica Moldova salută procesul de extindere a Alianţei Nord-Atlantice[]

Securitate naţională

Proclamaţia Mesei Rotunde cu Statut Permanent
24 iulie 2002
Noi, subsemnaţii, proclamăm consensul nostru deplin asupra următoarelor principii şi acţiuni de reglementare paşnică şi echitabilă a crizei transnistrene[]

Problema Transnistreană

Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent privind combaterea corupţiei în Republica Moldova
3 iulie 2002
MRSP a venit cu iniţiativa, sprijinită de partidul de guvernămînt, să examineze problema combaterii corupţiei în societate[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentalePolitici tarifare

Regulamentul desfăşurării şedinţelor Mesei Rotunde cu Statut Permanent a partidelor, organizaţiilor social-politice si obşteşti
3 iulie 2002
Noi, reprezentanţii partidelor, organizaţiilor social-politice şi obşteşti, participanţi la Masa Rotundă cu Statut Permanent (MRSP), întruniţi în scopul iniţierii unui cadru de cooperare între forţele politice şi obşteşti, preocupate de necesitatea protejării şi promovării democraţiei şi a pluralismului politic în Republica Moldova, am convenit asupra următoarelor[]

Declaraţii comuneRelaţii interpartinice

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent cu privire la atitudinea partidului de guvernămînt faţă de Rezoluţia APCE de la 24 aprilie a.c.
26 iunie 2002
Apreciind drept oportună şi benefică asumarea de către guvernanţii Republicii Moldova a angajamentelor menite să consolideze sistemul democratic, prin îndeplinirea recomandărilor din Rezoluţia APCE[]

Domeniul socio-culturalPolitica externă / integrare europeană

Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent privind acţiunile partidului de guvernămînt de lichidare a autonomiei locale
26 iunie 2002
Luînd cunoştinţă de acţiunile, din ultimul timp, ale partidului de guvernămînt faţă de statutul, rolul şi modul de funcţionare al autorităţilor administraţiei publice locale participanţii la MRSP constată următoarele[]

Relaţii interpartinice

Rezoluţia Conferinţei filialei municipale Chişinău a PPCD
9 iunie 2002
Conferinţa filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, convocată la 9 iunie 2002, în Capitală, analizînd situaţia politică de moment din Republica Moldova, a constat[]

Atitudinea faţă de guvernare

Comunicat de presă a Mesei Rotunde cu Statut Permanent
30 aprilie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent au salutat prezenţa, în şedinţa din 30 aprilie curent, a liderilor celor trei Fracţiuni parlamentare[]

Colaborarea internaţionalăRelaţii interpartinice

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale cu privire la abolirea dictaturii comuniste şi restabilirea democraţiei pluraliste
31 martie 2002
Marea Adunare Naţională apreciază că actualul Partid al Comuniştilor din Republica Moldova este succesorul direct, moral şi politic al fostului Partid Comunist din Moldova, care a exercitat în mod dictatorial puterea până în 1991[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omuluiSecuritate naţională

Apelul Marii Adunări Naţionale de la Chişinău către autorităţile Federaţiei Ruse
31 martie 2002
Facem apel către conducerea Federaţiei Ruse să-şi onoreze angajamentele asumate în cadrul Summitului OSCE de la Istanbul şi să-şi retragă complet, necondiţionat, ordonat şi în termenii stabiliţi trupele şi arsenalul militar de pe teritoriul ţării noastre[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitica externă / integrare europeanăProblema Transnistreană

Declaraţia Marii Adunări Naţionale cu privire la dispariţia lui Vlad Cubreacov
31 martie 2002
Dispariţia liderului creştin-democrat de talie europeană Vlad Cubreacov constituie un act de terorism politic fără precedent pentru Republica Moldova[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omului

Marea Adunare Naţională din 31 martie 2002
31 martie 2002
În cadrul Adunării Naţionale a Alegătorilor, din 24 februarie 2002, Grupul parlamentar al PPCD, organizatorul întrunirii şi îndrumătorul oficial al acţiunilor de protest declanşate la 9 ianuarie, a făcut publică decizia de a convoca la 31 martie 2002 Marea Adunare Naţională[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omului

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989 [20]
Alegeri [23]