Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţie cu privire la derusificarea minorităţilor naţionale din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PPCD / 1 septembrie 2002
Partidul Popular Creştin DemocratAdunarea Naţională a Alegătorilor constată cu profundă îngrijorare că toate minorităţile naţionale neruse din Republica Moldova sînt victime ale unei politici metodice de rusificare, promovate de administraţia de stat. Aceste practici, contrare normelor europene în materie de minorităţi naţionale, sînt ilustrate de situaţia reală din învăţămîntul de stat. Circa şaptezeci şi cinci la sută din copiii care studiază în şcolile cu predare în limba rusă sînt de alte naţionalităţi decît cea rusă, fiind lipsiţi de posibilitatea de a studia în limbile lor materne. Ajunşi la vîrsta maturităţii, aceştia sînt înregimentaţi în noţiunea arbitrară şi discriminatorie de “rusofoni”. Astfel, statul continuă să promoveze politica de asimilare a ucrainenilor, găgăuzilor, bulgarilor, romilor, evreilor şi a altor minorităţi din Republica Moldova. Guvernarea comunistă refuză să aloce fonduri bugetare necesare dezvoltării învăţămîntului în limbile naţionale neruse, utilizînd în continuare banii publici pentru rusificarea acestor minorităţi.

Politica statului de rusificare a minorităţilor neruse şi a majorităţii româneşti poartă un caracter provocator şi este de natură să aducă prejudicii imense minorităţii ruse din Republica Moldova, împotriva căreia este orientată această politică iresponsabilă.

Adunarea Naţională a Alegătorilor cere puterii comuniste să pună capăt politicii de rusificare a minorităţilor naţionale şi să se conformeze normelor de drept internaţional în domeniu.

www.inima.dnt.md
Rezoluţie cu privire la necesitatea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană Rezoluţie cu privire la deţinuţii politici de la Tiraspol