Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Conferinţei filialei municipale Chişinău a PPCD

|versiune pentru tipar||
PPCD / 9 iunie 2002
Partidul Popular Creştin DemocratConferinţa filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, convocată la 9 iunie 2002, în Capitală, analizînd situaţia politică de moment din Republica Moldova, a constat următoarele:
  1. Regimul comunist instalat pe cale democratică şi-a dezvăluit esenţa totalitară, prezentînd un pericol real pentru democraţia din ţara noastră. Sînt ameninţate în continuare instituţiile democratice, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, independenţa judecătorească, autonomia locală şi cea universitară, drepturile opoziţiei, este ştirbită suveranitatea statului, iar independenţa lui devine tot mai precară.
  2. Rezoluţia 1280 din 24 aprilie 2002 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind funcţionarea instituţiilor democratice din Republica Moldova este ignorată sfidător de puterea comunistă de la Chişinău, fapt ce comportă riscuri majore pentru stabilitatea politică şi socială.
  3. Nerespectarea întocmai şi în termenii stabiliţi a angajamentelor internaţionale asumate în faţa Consiliului Europei poate pune în pericol echilibrul fragil atins prin rolul activ de mediator al forului continental între puterea comunistă şi opoziţia creştin-democrată.

Reafirmînd ataşamentul faţă de valorile şi principiile democratice, faţă de ideea integrării europene şi euro-atlantice, Conferinţa cere actualului regim:

Conferinţa declară că orice acţiune a puterii comuniste, contrară spiritului democratic şi normelor de drept internaţional, va întîmpina protestul nostru hotărît şi energic, amplificînd mişcarea de rezistenţă anticomunistă şi readucînd, în definitiv, Republica Moldova pe coordonatele legalităţii, libertăţii, europenismului şi modernităţii.

/Ţara, nr. 63 (1041)/
Rezoluţia Marii Adunări Naţionale cu privire la abolirea dictaturii comuniste şi restabilirea democraţiei pluraliste Rezoluţie cu privire la necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO