Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale cu privire la abolirea dictaturii comuniste şi restabilirea democraţiei pluraliste

|versiune pentru tipar||
PPCD / 31 martie 2002
Partidul Popular Creştin Democrat

Convocată astăzi, 31 martie 2002, ca reacţie firească de protest faţă de activitatea Partidului Comuniştilor şi faţă de urmările guvernării regimului Voronin;

Constatând faptul că într-un an de exercitare a mandatului său partidul de guvernământ a distrus temelia statului de drept prin suprimarea principiului separaţiei puterilor în stat şi a independenţei puterii judecătoreşti, prin tentativa de lichidare a autonomiei locale şi universitare;

Luând act de acţiunile sistematice ale comuniştilor de sfidare a angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, a normelor constituţionale şi a legislaţiei în vigoare privind libertăţile cetăţeneşti şi drepturile fundamentale ale omului;

Având în vedere blocarea relaţiilor Republicii Moldova cu instituţiile financiar-creditare internaţionale, stoparea reformelor în economie şi recroirea întregii legislaţii care asigură funcţionarea eficientă a economiei de piaţă, precum şi practica de persecutare şi eliminare de pe piaţă a investitorilor străini;

Înţelegând incapacitatea actualei puteri de a evita falimentul financiar al statului şi de a opri degradarea vertiginoasă a nivelului de viaţă al populaţiei;

Dezaprobând intensificarea procesului de rusificare, prin măsuri legislative şi administrative, prin şcoală, biserică şi mass-media, a minorităţilor naţionale şi a majorităţii româneşti a populaţiei;

Remarcând cu nelinişte tensionarea continuă a relaţiilor dintre autorităţile comuniste şi Autonomia Găgăuză, precum şi aprofundarea stării de conflict cu administraţia autoproclamată de la Tiraspol, ca şi deteriorarea relaţiilor cu România şi Ucraina;

Fiind profund îngrijoraţi de valul de represiuni politice îndreptate împotriva Opoziţiei parlamentare, de tentativele de lichidare a Partidului Popular Creştin Democrat şi de condamnare penală a deputaţilor creştin-democraţi Iurie Roşca, Ştefan Secăreanu şi Vlad Cubreacov, de persecutarea, anchetarea şi trimiterea abuzivă în judecată a sute de elevi, studenţi şi cadre didactice, a altor cetăţeni, care au participat la acţiunile paşnice de protest organizate de grupul parlamentar al PPCD;

Fiind îndureraţi de dispariţia fără urmă a deputatului Vlad Cubreacov, vicepreşedinte al PPCD şi membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, dispariţie al cărei autor moral este Partidul Comuniştilor;

Luând cunoştinţă de încălcările masive ale drepturilor constituţionale ale cetăţenilor la libera circulaţie, la întruniri, precum şi de violarea libertăţii conştiinţei, a opiniei şi a exprimării;

Calificând drept incompatibile cu normele legale şi democratice intoleranţa, spiritul revanşard şi utilizarea unui limbaj agresiv şi a unor falsuri grosolane contra oponenţilor de către preşedintele Voronin şi alţi lideri comunişti;

MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ apreciază că actualul Partid al Comuniştilor din Republica Moldova este succesorul direct, moral şi politic al fostului Partid Comunist din Moldova, care a exercitat în mod dictatorial puterea până în 1991. Partidul de guvernământ condus de Voronin şi-a instituit propria sa ideologie ca ideologie oficială, exercitând puterea de stat în nume propriu. Astfel, regimul Voronin a uzurpat puterea de stat, comiţând cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Toate acestea impun reconsiderarea de urgenţă a prezenţei în viaţa publică a Partidului Comuniştilor.

Hotărârea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova din 23 august 1991 “Cu privire la Partidul Comunist din Moldova”, ca expresie a voinţei populare formulate în Proclamaţia Marii Adunări Naţionale din 16 decembrie 1990, a fost o condiţie de bază pentru afirmarea noului stat independent şi democratic. Partidul care s-a făcut vinovat de represiuni politice în masă, deportări, colectivizare forţată, distrugerea tradiţiilor religioase şi naţionale, asimilarea prin rusificare şi falsificarea istoriei, comiţând un adevărat genocid, a reprezentat o structură de ocupaţie în teritoriul nostru naţional şi a fost interzis.

Dar, în urma unor jocuri perfide de culise şi a influenţei exponenţilor vechilor structuri de sorginte sovietică, la 7 septembrie 1993 Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova, condus de fostul prim-secretar al PCM, Petru Lucinschi, a comis un act de înaltă trădare a intereselor noastre naţionale şi a valorilor democratice, anulând Hotărârea din 23 august 1991 şi conferind legitimitate Partidului Comunist.

Reactivarea acestei formaţiuni politice cu un trecut criminal, de esenţă antidemocratică şi inumană, într-o societate în care afirmarea pluralismului politic şi a drepturilor fundamentale ale omului se aflau abia în stare incipientă, a însemnat minarea dezvoltării normale a proceselor democratice.

În temeiul celor expuse,
MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ,
exercitând în mod direct suveranitatea, CERE:

În 48 de ore,

  1. Parlamentul Republicii Moldova — să se convoace în şedinţă plenară şi să adopte modificări la Legea partidelor prin care să interzică crearea şi activitatea partidelor de orientare fascistă, nazistă şi comunistă, precum şi folosirea de către partide a denumirii şi simbolicii fasciste, naziste şi comuniste, a numelor sau imaginilor persoanelor care au reprezentat aceste doctrine şi grupări politice totalitare.
  2. Guvernul, Procurorul General, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, preşedintele Companiei de Stat “Teleradio Moldova”, directorul televiziunii şi directorul postului naţional de radio — să-şi prezinte demisia în cadrul aceleiaşi şedinţe a Parlamentului.
  3. Cei 101 deputaţi, precum şi supleanţii de pe listele respective — să-şi depună mandatele.
  4. Preşedintele Republicii Moldova — să stabilească data alegerilor parlamentare anticipate şi să-şi dea demisia.

Marea Adunare Naţională va continua până la realizarea deplină a acestor revendicări.

Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale

Apelul Marii Adunări Naţionale de la Chişinău către autorităţile Federaţiei Ruse Rezoluţia Conferinţei filialei municipale Chişinău a PPCD