Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD la tema “Politici guvernamentale”

Creştin-democraţii îi propun lui Filat un set de reforme democratice şi de măsuri pentru combaterea corupţiei
8 iulie 2011
Joi, 7 iulie, în cadrul consultărilor iniţiate de premierul Vladimir Filat, preşedintele PPCD, Victor Ciobanu, i-a prezentat un document care conţine principalele reforme politice şi instituţionale menite să consolideze statul de drept şi instituţiile democratice, precum şi să lanseze o puternică campanie anticorupţie[]
Rezoluţia Congresului XIII PPCD “Cu privire la situaţia economică a ţării şi căile de redresare a acesteia” | 
20 februarie 2011
Moldova are cel mai scăzut nivel de dezvoltare economică din Europa şi cel mai redus nivel al calităţii vieţii, iar perspectivele de îmbunătăţire a acestei situaţii sunt sumbre[]
Rezoluţia Congresului XIII PPCD “Cu privire la Independenţa Justiţiei” | 
20 februarie 2011
Congresul PPCD îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că actuala putere a comis un atac grav la Independenţa Justiţiei, prejudiciind principiul constituţional al separaţiei celor trei puteri[]
Rezoluţia Congresului XIII PPCD “Cu privire la depăşirea crizei politice şi necesitatea realizării unei reforme constituţionale” | 
20 februarie 2011
Partidul Popular Creştin Democrat îşi menţine poziţia consecventă că forma optimă de guvernământ pentru ţara noastră este de republică parlamentară[]
PPCD se adresează Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova
11 martie 2010
Astăzi, 11 martie, Partidul Popular Creştin Democrat a depus o scrisoare pe numele doamnei Birute Abraitiene, Reprezentant Special al Secretarului General, Şef al Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova în care se menţionează următoarele[]
Declaraţia PPCD cu privire la uzurparea puterii de stat în Republica Moldova
10 martie 2010
Partidul Popular Creştin Democrat îşi exprimă îngrijorarea şi protestul în legătură cu încălcarea în mod sistematic a legislaţiei şi Constituţiei ţării de către coaliţia de guvernământ, autointitulată Alianţa pentru Integrare Europeană[]
Rezoluţia Congresului XII al PPCD: Economia Socială de Piaţă — calea optimă de depăşire a crizei social-economice actuale
21 februarie 2010
Republica Moldova traversează astăzi o profundă criză economică, însoţită de efecte sociale deosebit de grave. Ea rămâne în continuare nu doar cea mai săracă ţară a Europei, ci şi cea mai coruptă[]
Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la situaţia politică de moment
21 februarie 2010
Cele două campanii electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2009 au arătat în mod izbitor impactul fără precedent al resurselor financiare enorme, de provenienţă dubioasă, mobilizate de piaţa politică şi mediatică din Republica Moldova[]
Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la necesitatea aprofundării reformelor politice şi instituţionale
21 februarie 2010
PPCD, ca promotor consecvent al reformelor democratice, al principiilor statului de drept şi al respectării drepturilor omului, apreciază că odată cu instalarea actualei guvernări se creează premise noi pentru continuarea şi aprofundarea unor transformări fundamentale care să apropie în continuare şi cu mai mare intensitate Republica Moldova de legislaţia, practicile şi instituţiile europene[]
Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la lustraţie
21 februarie 2010
Necesitatea implementării unui mecanism care ar asigura eliberarea societăţii noastre de influenţa nocivă a fostelor servicii secrete şi a instituţiilor care au practicat poliţia politică, este incontestabilă[]
Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la combaterea corupţiei
21 februarie 2010
Republica Moldova ca democraţie aflată în tranziţie timp de două decenii, a rămas încă un stat slab şi vulnerabil, cu instituţii democratice slabe, cu oameni de stat cu un trecut dubios, lipsiţi de calităţi morale şi profesionale[]
Unele situaţii de incompatibilitate privind ocuparea funcţiilor publice
20 octombrie 2009
Marţi, 20 octombrie 2009, a avut loc Conferinţa de presă organizată de Asociaţia Juriştilor Creştin Democraţi, în cadrul căreia au fost vizate unele situaţii de incompatibilitate privind ocuparea funcţiilor publice[]
Lichidarea sărăciei trebuie să pornească de la renovarea agriculturii şi a industriei alimentare
15 iulie 2009
Astăzi, 15 iulie 2009, în cadrul Pieţei Centrale din capitală, a avut loc o conferinţă de presă organizată de candidaţii PPCD la funcţia de deputat: Victor Ciobanu şi Sergiu Rabei[]
Proiectul Bugetului de stat pe anul 2009
31 octombrie 2008
La o analiză comparativă şi cât se poate de obiectivă, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2009, sub aspectul cifrelor de bază, dar şi al structurii de venituri şi cheltuieli, se prezintă mult mai reuşit decât bugetele anterioare[]
Declaraţia Fracţiunii parlamentare a PPCD cu privire la situaţia creată la SA “Termocom”
13 iunie 2008
O vorbă veche spune: Fă-ţi vara sanie şi iarna căruţă. Iată de ce Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat aduce în atenţia legislativului şi a opiniei publice anume astăzi situaţia gravă din sistemul termoenergetic al ţării şi în particular din municipiul Chişinău, situaţie care se răsfrânge direct asupra populaţiei noastre, care are nevoie de căldură şi apă caldă în apartamente[]
Declaraţia Fracţiunii PPCD din CMC cu privire la situaţia alarmantă în domeniul prestării serviciului public de alimentare cu apă
19 mai 2008
În urma multiplelor sesizări venite din partea populaţiei, consilierii PPCD din CMC s-au întrunit luni, 19 mai curent într-o şedinţă extraordinară în care au constatat situaţia alarmantă creată în domeniul prestării serviciului public de alimentare cu apă ca urmare a aplicării Deciziei 5/4 din 25.03.2008 a Consiliului municipal Chişinău[]
Rezoluţia privind situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD apreciază că pentru ameliorarea situaţiei din domeniul ocrotirii sănătăţii se impun următoarele măsuri[]
Rezoluţia cu privire la criza economică din Republica Moldova
16 mai 2004
Anii de guvernare comunistă au adus economia Republicii Moldova într-o stare de criză profundă. Corupţia a luat proporţii îngrijorătoare, investitorii străini sunt terorizaţi şi eliminaţi de pe piaţă[]
Rezoluţia cu privire la corupţie
16 mai 2004
Congresul VIII al PPCD apreciază că Partidul Comunist aflat la guvernare a ajuns la putere speculând nostalgiile oamenilor vârstnici dezamăgiţi de dificultăţile tranziţiei şi simulând un discurs justiţiar, de condamnare a corupţiei şi a delapidării banilor publici[]
Principii programatice de coalizare a formatiunilor democratice intr-n bloc electoral unic al Opozitiei din Republica Moldova
3 februarie 2004
Calificand acuala guvernare comunista drept ineficienta si periculoasa pentru independenta tarii si pentru soarta democratiei in Republica Moldova[]
Declaratia mitingului de protest al PPCD “Cu privire la criza economica din Republica Moldova”
26 octombrie 2003
Doi ani de guvernare comunista a adus economia Republicii Moldova intr-o stare de profunda criza. Coruptia a luat proportii ingrijoratoare, investitorii straini sunt terorizati si eliminati de pe piata[]
Rezolutia Conferintei Municipale Chisinau a Partidului Popular Crestin Democrat “Cu privire la situatia social-economica din tara”
20 septembrie 2003
Analizand situatia social-economica din tara, Conferinta municipala Chsinau a PPCD constata ca in urma venirii la guvernare a Partidului Comunist criza social-economica din tara s-a aprofundat[]
Rezoluţie cu privire la corupţia din Republica Moldova
1 decembrie 2002
Fenomenul corupţiei blochează Republica Moldova în evoluţia ei către o economie de piaţă şi o societate democratică funcţională[]
Rezoluţie cu privire la degradarea climatului investiţional din Republica Moldova
1 decembrie 2002
Adunarea alegătorilor, convocată de Grupul parlamentar al Partidului Popular Creştin Democrat, constată cu îngrijorare faptul că guvernarea comunistă promovează o politică agresivă şi perfidă de eliminare a capitalului occidental de pe piaţă[]
Declaraţia participanţilor la Masa Rotundă cu Statut Permanent în legătură cu atitudinea guvernării actuale faţă de compania spaniolă “Union Fenosa” şi faţă de investitorii occidentali
13 noiembrie 2002
Noi, participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent, constatăm cu îngrijorare că actuala guvernare demonstrează o atitudine tot mai evidentă de discriminare şi de intimidare a investitorilor străini din Republica Moldova[]
Declaraţia Adunării Naţionale a Alegătorilor din 1 septembrie 2002
1 septembrie 2002
Adunarea Naţională a Alegătorilor constată că independenţa de stat a Republicii Moldova, proclamată la 27 august 1991, nu s-a realizat pe deplin din cauza unor factori de presiune externi de natură militară, politică, economică, culturală, religioasă, educaţională şi mediatică[]
Recomandările Mesei Rotunde cu Statut Permanent privind combaterea corupţiei în Republica Moldova
3 iulie 2002
MRSP a venit cu iniţiativa, sprijinită de partidul de guvernămînt, să examineze problema combaterii corupţiei în societate[]
Strategia generală a Partidului Popular Creştin Democrat pe termen mediu
20 mai 2001
Partidul Popular Creştin Democrat este unica formaţiune politică de orientare democratică şi proeuropeană, reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova[]
Declaraţia Congresului al VI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat
11 decembrie 1999
Întruniţi la Forul suprem al PPCD, convocat la o simbolică cumpănă a mileniilor, creştin-democraţii din Republica Moldova îşi afirmă cu acest prilej obiectivele strategice pentru etapa următoare[]
Rezoluţia Congresului al III-lea al FPCD cu privire la actualul raport dintre puterea executivă şi cea legislativă din Republica Moldova
16 februarie 1992
După instituirea postului prezidenţial conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova din 2 septembrie 1990, din partea Preşedintelui republicii au fost făcute mai multe încercări de a scoate Guvernul de sub controlul Parlamentului[]
Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova
27 august 1991
Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale[]
Marea Adunare Naţională din 27 august 1991
27 august 1991
Cea de-a treia Mare Adunare Naţională a dat naştere statului independent şi suveran, unitar şi indivizibil Republica Moldova[]
Hotărârea Marii Adunări Naţionale cu privire la reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova
16 decembrie 1990
Să susţină proiectul de lege prezentat Sovietului Suprem al Republicii Moldova Cu privire la reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova[]
Hotărârea Marii Adunări Naţionale despre schimbarea denumirii republicii
16 decembrie 1990
Marea Adunare Naţională hotărăşte a schimba actuala denumire a republicii în Republica Moldova[]
Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la raportul dintre FPM şi puterea de stat
1 iulie 1990
În urma alegerilor din anul 1990, mulţi dintre candidaţii susţinuţi de FPM au devenit deputaţi în Parlamentul republicii şi în organele puterii locale. Reprezentanţi ai FPM au fost aleşi în organele puterii de stat, atât în cele legislative, cât şi în cele executive[]
Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la mijloacele de informare în masă
20 mai 1989
FPM consideră necesară elaborarea în republică a unei legi cu privire la presă care ar scoate organele de informare în masă din supuşenia aparatului birocratic, ar asigura dreptul real la cuvânt tuturor cetăţenilor, ar lichida hotarele transparenţei în cadrul pluralismului de opinii[]
Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la drepturile cetăţeneşti
20 mai 1989
Congresul FPM consideră că adoptarea legii despre cetăţenia RSSM este o chestiune de neamânat a politicii interne a republicii. Această lege ar asigura reglementarea multor probleme privitoare la drepturile omului[]
Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la alegeri
20 mai 1989
FPM pledează pentru elaborarea unei legi cu privire la alegeri care ar asigura în egală măsură dreptul tuturor formaţiunilor obşteşti de a-şi înainta propriii lor candidaţi[]
Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la însemnele naţionale
20 mai 1989
Culorile naţionale ale moldovenilor au fost, până la 1940, albastrul, galbenul, roşul, cu excepţia perioadelor când o parte sau alta a teritoriului ţării îşi pierdea independenţa şi intra în componenţa altor state[]
Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la suveranitatea RSSM
20 mai 1989
RSSM îşi rezervă dreptul la ieşire din componenţa URSS, drept realizat pe baza voinţei poporului, în conformitate cu prevederile Constituţiei[]

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989 [20]
Alegeri [23]
Politici guvernamentale