Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Strategia generală a Partidului Popular Creştin Democrat pe termen mediu

|versiune pentru tipar||
PPCD / 20 mai 2001
Partidul Popular Creştin Democrat

PPCD — calea spre guvernare, calea spre Europa

PPCD — forţa politică determinantă

Partidul Popular Creştin Democrat este unica formaţiune politică de orientare democratică şi proeuropeană, reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova.

Republica Moldova nu poate fi dominată unilateral de o majoritate comunistă. Orice putere necesită un control. Puterea comunistă necesită un control şi mai riguros din partea societăţii care, în majoritatea ei, împărtăşeşte alte idei şi valori decât cele promovate de comunişti.

Cu importanta sa experienţă politică, cu un Program solid axat pe doctrina clasică a democraţiei creştine europene, cu afiliere la Internaţionala Democrat-Creştină, PPCD este forţa politică determinantă, capabilă să facă o opoziţie serioasă şi eficientă regimului comunist.

Moldova are nevoie de o guvernare de dreapta

În Republica Moldova, Dreapta politică reprezintă curentul democratic şi proeuropean care nu a guvernat niciodată.

De la proclamarea independenţei şi până în prezent, puterea a aparţinut şi continuă să aparţină guvernărilor de stânga, de esenţă comunistă, infiltrate şi sprijinite de cercurile interesate să menţină statul nostru pe orbita Moscovei.

Comuniştii de ieri şi de azi nu au fost şi nici nu sunt capabili să ofere ţării noastre perspective reale de dezvoltare politică şi economică. Republica Moldova a fost adusă de ei la stare de faliment. Depăşirea acestei stări va fi posibilă doar o dată cu venirea la guvernare a Dreptei politice, a cărei expresie fidelă este Partidul Popular Creştin Democrat.

În situaţia în care partidele şi blocurile electorale, care au afişat opţiuni apropiate PPCD-ului, au fost sancţionate aspru de alegători pentru corupţie sau inconsistenţă politică şi nu au efectiv nici o şansă de a se reabilita, Partidul Popular Creştin Democrat reprezintă alternativa reală a actualei guvernări comuniste.

Suntem pentru o reconciliere naţională

Calea spre o guvernare de dreapta nu poate ocoli o reconciliere naţională a forţelor care se identifică politic şi spiritual cu această dreaptă. Dezbinarea de pe acest segment al eşichierului politic este produsul unor factori externi care urmăresc un singur obiectiv: ţinerea curentului democratic şi naţional sub pragul puterii.

Noi întindem frăţeşte mâna tuturor celor care au inima şi mâinile curate şi care doresc să făurim împreună un viitor mai bun pentru Republica Moldova şi pentru poporul ei. Avem cu toţii un singur adversar politic: regimul comunist. Cei care dovedesc prin fapte concrete că au acelaşi adversar şi nu sunt dispuşi să colaboreze cu el, sunt potenţialii aliaţi ai Partidului Popular Creştin Democrat.

Stăvilirea revanşei comuniste — obiectivul nostru prioritar

Puterea comunistă instalată după ultimele alegeri parlamentare comportă pericole grave pentru sistemul democratic şi pentru însăşi existenţa Republicii Moldova ca stat de drept.

Toate acţiunile de până acum ale comuniştilor dovedesc caracterul antipopular al programului lor şi intenţia de a reface sistemul totalitar în formele sale cele mai groteşti.

Este în pericol şi libertatea presei, afectată grav de imixtiunile ideologice şi de cenzura insitituită la Televiziunea şi Radioul Naţional.

PPCD se va opune pe toate căile şi prin toate mijloacele legale acestei revanşe comuniste care ameninţă democraţia şi temelia statului de drept. Schimbarea regimului comunist este obiectivul prioritar al activităţii noastre.

Suntem adepţii subsidiarităţii. Noi considerăm că societatea şi statul trebuie să fie în serviciul oamenilor şi al binelui comun. Fiinţele umane şi comunităţile lor trebuie să aibă dreptul de a face din propria lor iniţiativă tot ceea ce le stă în puteri. Ceea ce nu pot realiza organizaţiile mai puţin numeroase trebuie să fie asumat de o organizaţie mai largă şi situată pe o treaptă superioară (judeţ, stat, organizaţii suprastatale). Astfel, subsidiaritatea constituie un principiu-cheie atât pentru descentralizare, cât şi pentru cooperarea regională şi integrarea europeană.

Orice activitate socială este subsidiară, adică complementară prin natura sa. Politica trebuie să susţină activităţile oamenilor, ale familiei şi ale societăţii intermediare, şi nu să le distrugă sau să le absoarbă.

Obiective pe termen mediu

PPCD are ca obiective pe termen mediu: fortificarea şi modernizarea structurilor partidului, obţinerea unor rezultate bune în alegerile locale din 2003 şi în alegerile parlamentare viitoare.

Ca obiectiv de bază, realizabil pe durata mandatului nostru de guvernare, ne angajăm să iniţiem procedurile tehnice şi să asigurăm condiţiile economice, sociale şi politice pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi la NATO până la sfârşitul acestui deceniu.

Pentru deblocarea şi accelerarea acestui proces este necesar să fie identificate de urgenţă soluţii optime pentru rezolvarea diferendului transnistrean.

Vom cere implicarea directă a comunităţii europene în procesul de reglementare a acestui conflict.

Rusia trebuie să se conformeze rigorilor internaţionale şi să-şi evacueze arsenalul militar şi trupele din această zonă până la sfârşitul anului 2002, în acord cu propriile sale angajamente asumate în cadrul summitului OSCE de la Istanbul.

În cadrul procesului general de integrare europeană şi în vederea dinamizării acestui proces, se impune cu necesitate crearea în regiunea noastră a unui spaţiu economic unic între Republica Moldova şi România, care ar însemna libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor, a forţei de muncă, a capitalului, armonizarea legislaţiei economice, coordonarea politicii monetar-creditare, bugetare, fiscale, vamale şi valutare.

Crearea spaţiului economic unic va avea drept obiective creşterea economică şi ridicarea nivelului de trai, dezvoltarea complementară a sectoarelor economice, sincronizarea şi armonizarea strategiilor de restructurare şi reformare, lărgirea posibilităţilor de desfacere a produselor, capitalizarea rapidă şi concentrarea producerii în ramuri şi subramuri, minimalizarea dependenţei de alte pieţe.

Politica echilibrului — politica viitorului

PPCD va promova o politică menită să armonizeze interesele naţionale cu procesele de integrare europeană, progresul economic cu cel social, libertatea cu responsabilitatea, tradiţia cu modernitatea, nevoile fireşti ale minorităţilor naţionale cu aspiraţiile populaţiei majoritare.

Suntem împotriva oricărui fel de extremism.

Pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova, PPCD este formaţiunea care le poate schimba viaţa în bine şi le poate proteja identitatea.

Republica Moldova se mai face vinovată de asimilarea forţată a minorităţilor prin rusificarea lor. Uniformizarea artificială a etniilor minoritare prin reducerea lor la categoria arbitrară şi discriminatorie de “rusofoni” este o practică mai veche a regimului comunist, aplicată şi în prezent de acest regim. Înlăturarea acestui fenomen ar face imposibilă apariţia în viitor a unor eventuale conflicte interetnice şi ar fi în consonanţă deplină cu normele internaţionale în domeniu. PPCD se pronunţă pentru derusificarea minorităţilor naţionale neruse. Statul trebuie să asigure fiecărei minorităţi condiţii de însuşire a limbii ei materne şi a limbii oficiale.

Vom promova pe plan extern o politică echilibrată şi coerentă, urmărind stabilirea unor punţi de comunicare permanentă cu cancelariile europene, pentru a obţine sprijinul economic şi politic de care are nevoie statul nostru în această perioadă de criză profundă.

Vom acorda prioritate relaţiilor noastre cu România care este un factor de stabilitate în Balcani şi, totodată, partenerul nostru strategic.

România poate să acorde Republicii Moldova un sprijin substanţial în eforturile ei de a se integra în comunitatea europeană.

PPCD va insista ca Rusia să-şi construiască relaţiile sale cu Republica Moldova de o altă manieră decât a făcut-o până în prezent, renunţând la presiuni şi elemente de şantaj economic sau politic. Noi privim Rusia ca pe un stat în curs de democratizare, dar şi ca pe un partener de dialog al Uniunii Europene şi al NATO.

Vom stabili relaţii strânse cu forţe politice de la Moscova, favorabile integrării ţărilor din Sud-Estul Europei în Uniunea Europeană şi în NATO şi reglementării echitabile a problemei transnistrene.

PPCD va acorda o atenţie deosebită relaţiilor sale cu forţe politice influente din Ucraina, considerându-le ca fiind de o importanţă strategică. Având un partener de nădejde în persoana Ucrainei, Republica Moldova ar putea să-şi rezolve mai multe probleme, cu care se confruntă, inclusiv problema separatismului din zona de est.

PPCD va anunţa în a doua jumătate a anului 2001 formarea unui Guvern de alternativă care va prelua adminstrarea treburilor publice la nivel central o dată cu încheierea mandatului guvernării comuniste.

Partidul Popular Creştin Democrat îşi reînnoieşte crezul şi apelul său către întreaga societate: Noi, creştin-democraţii din Republica Moldova, dorim să ne aducem contribuţia la edificarea unei lumi noi în care locul vechilor animozităţi şi ranchiune va fi ocupat de cooperare şi parteneriat veritabil.

În calitatea noastră de membri ai Internaţionalei Democrat-Creştine, dorim să înfăptuim această lucrare inspirându-ne din valorile şi principiile fundamentale ale moralei creştine, cum sunt adevărul, liberatea, responsabilitatea, dreptatea şi solidaritatea.

Adresăm tuturor bărbaţilor şi femeilor din această ţară — tineri sau bătrâni, majoritari sau minoritari — apelul de a ni se alătura pentru ca împreună să construim pentru copiii noştri şi pentru noi înşine o lume mai bună, mai dreaptă, mai solidară, mai liberă şi mai democratică.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Congresul al VII-lea al PPCD

Raportul preşedintelui PPCD, Iurie ROŞCA, prezentat la Congresul VII Rezoluţia Congresului al VII-lea al PPCD cu privire la deţinuţii politici de la Tiraspol