Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Unele situaţii de incompatibilitate privind ocuparea funcţiilor publice

|versiune pentru tipar||
PPCD / 20 octombrie 2009
Partidul Popular Creştin Democrat

Marţi, 20 octombrie 2009, a avut loc Conferinţa de presă organizată de Asociaţia Juriştilor Creştin Democraţi, în cadrul căreia au fost vizate unele situaţii de incompatibilitate privind ocuparea funcţiilor publice. Reprezentanţii Asociaţiei Juriştilor Creştin Democraţi: Radu Buşilă, Dinu Ţurcanu şi Alexei Capbătut, au menţionat faptul că în ultima vreme se admit unele încălcări grave ale legislaţiei în vigoare privind ocuparea funcţiilor de deputat concomitent cu ocuparea altor funcţii publice.

Aceste situaţii juridice sunt reglementate în art. 2, 3, 5 şi 7 din Legea privind Statutului deputatului în Parlament. Astfel, chiar dacă deputaţii care se află în incompatibilitate au depus cererea de demisie şi aceasta are avizul Comisiei juridice din cadrul Parlamentului, ea nu este inclusă în ordinea de zi a Legislativului pentru a fi luată o Hotărâre în acest sens. Mai mult, în cazul deputatului Dorin Chirtoacă, care a depus cererea de demisie, atunci când se supune votului pentru includerea acesteia pe ordinea de zi, el votează împotrivă, alături de ceilalţi colegi din majoritate, astfel respingând propria cerere.

Totodată, Asociaţia Juriştilor Creştin Democraţi îşi exprimă dezacordul cu modificările adoptate astăzi de Parlament în Legea privind statutul deputatului în Parlament, şi anume mărirea termenului de aflare în starea de incompatibilitate a deputaţilor de la 30 de zile la 6 luni.

Aceste modificări nu au avizul de expertizare a Consiliului Europei şi totodată este încălcat expres Art. 6 din Constituţia Republicii Moldova, care prevede principiul separării puterilor în stat. De asemenea, Asociaţia Juriştilor Creştin Democraţi sesizează Misiunea OSCE, Reprezentantul Secretarului general al CE, Comitetul de Cooperare UE-RM, coraportorii AP a Consiliului Europei asupra acestor cazuri de modificări legislative nejustificate şi arbitrare, care aduc atingere principiilor statului de drept, al separării puterilor în stat şi al autonomiei puterii locale, al stabilităţii actelor legislative,care sunt croite nu în funcţie de interesul cetăţenilor şi nici în baza recomandărilor organismelor europene, ci doar în funcţie de interesele personale şi de grup ale unor demnitari. Amintim că un stat de drept se bazează pe supremaţia legii, care este un principiu obligatoriu şi pentru deputaţi.

Iar dacă aceştia abuzează de propriul statut, nesocotesc legalitatea şi democraţia practicând o politică legislativă improvizată şi politicianistă, are de suferit atât eficienţa instituţiilor statului pe care le conduc, cât şi cetăţenii.

Biroul de presă al PPCD

Poziţia candidaţilor PPCD cu privire la rolul Armatei Naţionale Apelul AJCD către instituţiile europene