Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Poziţia candidaţilor PPCD cu privire la rolul Armatei Naţionale

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 iulie 2009
Partidul Popular Creştin Democrat

Pentru Patrie! Pentru Onoare! Pentru Tricolor!

Tradiţia naţională consfinţeşte cei trei piloni de bază ai unui neam care îl fac să dăinuie în istorie BISERICA, ARMATA, ŞCOALA

Forţele armate sunt subordonate exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii, a integrităţi teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. (Constituţia Republicii Moldova, art. 108)

Speculaţiile care se aud în ultimii ani, inclusiv în această campanie electorală, precum că s-ar impune dizolvarea Armatei Naţionale ca dovadă a caracterului paşnic şi neutru al ţării noastre şi ca premisă a rezolvării conflictului transnistrean sunt periculoase şi nefondate.

Armata Naţională este una din instituţiile fundamentale ale statului de drept şi apărătoarea intereselor naţionale ale ţării. Ea nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu formaţiunile paramilitare ale regimului separatist de la Tiraspol, impus prin forţa armelor de către Federaţia Rusă.Caracterul neutru al statului şi caracterul defensiv, de apărare, al Forţelor Armate, nu presupun inutilitatea Armatei Naţionale. Ideea potrivit căreia Republica Moldova nu ar avea nevoie de armată întrucât nu ar fi ameninţată din exterior este greşită şi periculoasă, deoarece în lumea modernă există destule riscuri de instabilitate şi ameninţări, de la terorismul internaţional până la evoluţiile imprevizibile pe plan militar.

Afirmaţiile potrivit cărora Republica Moldova, ca ţară mică, oricum nu ar dispune de o suficientă capacitate de apărare militară în cazul unei agresiuni sfidează existenţa şi funcţionarea eficientă a sistemului alianţelor politico-militare şi a conceptului de apărare colectivă, care oferă garanţii de stabilitate regională şi globală, au efecte de prevenire a unor potenţiale ameninţări şi asigură pacea, independenţa, unitatea teritorială şi dezvoltarea democratică fără amestecuri din afară a ţărilor participante la aceste înţelegeri internaţionale.

Prin participarea la programul Parteneriat pentru Pace şi prin semnarea Planului individual de acţiuni al parteneriatului (PIAP) Republica Moldova — NATO, ca şi prin participarea la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii, ţara noastră a făcut deja paşi importanţi spre integrarea în sistemul de apărare colectivă a ţărilor democratice.

Este salutabil faptul că în ţara noastră s-a încetăţenit tradiţia europeană de a avea un Ministru al Apărării civil. Acest aspect se înscrie în principiul democratic de control civila asupra sistemului de apărare şi securitate, exercitat în comun de către Parlament şi societatea civilă.

Armata Naţională are funcţii deosebite în educaţia patriotică a cetăţenilor, cultivând sentimentul demnităţii naţionale şi al mândriei pentru Patria noastră — Republica Moldova.

Ofiţerii Armatei Naţionale dispun de o pregătire de elită, având studii militare în cele mai prestigioase instituţii din străinătate. Relaţiile dintre ofiţeri şi soldaţi se bazează pe principiul subordonării, dar şi al respectului reciproc, practicile negative din trecut fiind în mare măsură depăşite.

Discuţiile despre o posibilă dizolvare a Armatei Naţionale subminează prestigiul acestei instituţii şi al militarilor, descurajează tineretul care trebuie să îşi satisfacă datoria cetăţenească de ostaşi şi aduc atingere onoarei corpului de ofiţeri, care trebuie să se bucure de respectul total şi necon­diţionat al factorilor de decizie şi al societăţii.

Armata Naţională trebuie să fie sprijinită substanţial printr-o finanţare adecvată de la bugetul de stat în scopul modernizării, echipării şi dotării ei exemplare. Statul trebuie să îşi asume cu respon­sabilitate toate necesităţile militarilor, de la calitatea alimentării soldaţilor până la nivelul de salarizare şi de asigurare cu spaţiu locativ a ofiţerilor.

Au declarat astăzi candidaţii PPCD: Victor Ciobanu şi Igor Ciuru.

Biroul de Presă al PPCD

Lichidarea sărăciei trebuie să pornească de la renovarea agriculturii şi a industriei alimentare Unele situaţii de incompatibilitate privind ocuparea funcţiilor publice