Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD publicate în 1989

Documentul final al Marii Adunări Naţionale
27 august 1989
În decurs de veacuri, în Istoria sa de o măreţie şi un tragism fără asemănare în această parte a Europei, înfruntând numeroase invazii, suportând împărţiri imperiale şi imperialiste, poporul nostru a tins totdeauna spre suveranitate statală, libertate naţională şi progres[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale despre drapelul naţional
27 august 1989
Marea Adunare Naţională constată nepotrivirea dintre simbolurile oficiale actuale ale RSSM şi tradiţia istorică a moldovenilor[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale despre pământ
27 august 1989
Pământul este avuţia de bază a poporului moldovenesc. A sosit timpul sa-l apărăm. Declararea şi consolidarea proprietăţii de stat asupra pământului de către cunoscutul decret leninist, în condiţiile sistemului administrativ de comandă a ajuns la nivelul de proprietate a nimănui[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Apel către Sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti
27 august 1989
Întreaga suflare românească din spaţiul dintre Prut şi Nistru a aşteptat cu mari speranţe apariţia proiectelor de legi privind destinele limbii noastre, proiecte care urmează să fie puse în discuţie la Sesiunea Sovietului Suprem al Republicii[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Marea Adunare Naţională din 27 august 1989
27 august 1989
La 27 august 1989, cu doar două zile înainte de sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti care trebuia să decidă soarta limbii şi alfabetului românilor de la est de Prut, Frontul Popular din Moldova convoacă şi organizează Marea Adunare Naţională[]

Atitudinea faţă de guvernareDrepturile şi libertăţile omului

Apelul Frontului Popular din Moldova către cetăţenii republicii
20 mai 1989
Ne adresăm tuturor oamenilor de bună credinţă din RSSM şi din afara ei: conlucraţi cu Frontul Popular din Moldova, militaţi pentru izbânda idealurilor lui, încadraţi-vă în rândurile FPM![]

Activitatea internă de partidDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la mijloacele de informare în masă
20 mai 1989
FPM consideră necesară elaborarea în republică a unei legi cu privire la presă care ar scoate organele de informare în masă din supuşenia aparatului birocratic, ar asigura dreptul real la cuvânt tuturor cetăţenilor, ar lichida hotarele transparenţei în cadrul pluralismului de opinii[]

Drepturile şi libertăţile omuluiMass-mediaPolitici guvernamentale

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la drepturile cetăţeneşti
20 mai 1989
Congresul FPM consideră că adoptarea legii despre cetăţenia RSSM este o chestiune de neamânat a politicii interne a republicii. Această lege ar asigura reglementarea multor probleme privitoare la drepturile omului[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentale

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la alegeri
20 mai 1989
FPM pledează pentru elaborarea unei legi cu privire la alegeri care ar asigura în egală măsură dreptul tuturor formaţiunilor obşteşti de a-şi înainta propriii lor candidaţi[]

AlegeriDrepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentale

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la sărbătorile naţionale
20 mai 1989
Congresul FPM subliniază importanţa deosebită a sărbătorilor naţionale pentru consolidarea conştiinţei de neam şi manifestarea organizată a virtuţilor şi particularităţilor creatoare ale poporului[]

Domeniul socio-cultural

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la consulate
20 mai 1989
FPM cere Guvernului RSSM să intervină pe lângă Guvernul RSR în vederea deschiderii consulatului RSR la Chişinău şi al RSSM la Iaşi[]

Atitudinea faţă de guvernarePolitica externă / integrare europeană

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la unităţile militare teritoriale
20 mai 1989
Întrucât RSSM este un stat suveran, FPM cere ca tineretul Moldovei să dispună de dreptul de a-şi face serviciul militar pe teritoriul republicii RSSM, atât în limba naţiunii moldoveneşti, cât şi în cea rusă[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la conaţionalii din afara republicii
20 mai 1989
În urma politicii migraţioniste aberante, promovate de către conducerea republicii şi cu deplinul concurs al departamentelor de subordonare unională, de-a lungul întregii perioade postbelice, mase compacte de moldoveni se află împrăştiate pe teritoriile Uniunii Sovietice[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la Pactul Molotov-Ribbentrop
20 mai 1989
La 23 august 1939 Molotov şi Ribbentrop au semnat pactul şi protocoalele secrete, în care erau prevăzute sferele de influenţă ale URSS şi ale Germaniei fasciste[]

Drepturile şi libertăţile omuluiSecuritate naţională

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la limbă
20 mai 1989
RSSM este singurul teritoriu din URSS unde limbile naţiunii moldoveneşti şi a poporaţiei găgăuze pot funcţiona pe deplin în toate sferele[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la relaţiile interetnice
20 mai 1989
Actualele tensiuni existente în relaţiile interetnice din RSSM îşi au cauze atât în deformările socialismului, cât şi în linia promovată de unele grupări influente din verigile superioare ale ierarhiei sociale din republică[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la însemnele naţionale
20 mai 1989
Culorile naţionale ale moldovenilor au fost, până la 1940, albastrul, galbenul, roşul, cu excepţia perioadelor când o parte sau alta a teritoriului ţării îşi pierdea independenţa şi intra în componenţa altor state[]

Domeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentale

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la suveranitatea RSSM
20 mai 1989
RSSM îşi rezervă dreptul la ieşire din componenţa URSS, drept realizat pe baza voinţei poporului, în conformitate cu prevederile Constituţiei[]

Drepturile şi libertăţile omuluiPolitici guvernamentale

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la sprijinirea liniei partidului spre restructurare
20 mai 1989
Congresul FPM consideră că depăşirea stărilor de criză şi renovarea revoluţionară a societăţilor depind de succesul restructurării. Pornind de la aceasta, Congresul declară[]

Drepturile şi libertăţile omului

Congresul I de constituire al Frontului Popular din Moldova | 
20 mai 1989
Sâmbătă, 20 mai 1989, în sala mare a Uniunii Scriitorilor din Moldova şi-a desfăşurat lucrările Congresul I de constituire al Frontului Popular din Moldova (FPM)[]

Activitatea internă de partid

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007 [20]
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989
Alegeri [23]