Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Apel către Sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 27 august 1989
Partidul Popular Creştin Democrat

Întreaga suflare românească din spaţiul dintre Prut şi Nistru a aşteptat cu mari speranţe apariţia proiectelor de legi privind destinele limbii noastre, proiecte care urmează să fie puse în discuţie la Sesiunea Sovietului Suprem al Republicii. Însuşi faptul elaborării lor constituie un act suprem de voinţă şi conştiinţă naţională a poporului nostru, act care se manifestă în contextul complex şi dramatic al procesului de democratizare şi transparenţă.

Salutând apariţia acestor proiecte de legi, MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ sprijină decizia Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti de a lua în dezbatere şi a adopta la Sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 29 august a.c. proiectele de legi “Cu privire la statutul limbii de stat a RSSM”, “Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM” şi “Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină” şi se adresează deputaţilor şi conducerii sovietice şi de partid a republicii cu chemarea de a se pătrunde de importanţa acestui eveniment şi de a fi conştienţi de marea responsabilitate pe care o poartă în faţa istoriei şi în faţa destinului spiritual ale acestui popor.

Prin concepţia lor şi prin prevederile ce le conţin, proiectele de legi menţionate reflectă just deformările naţionale şi cultural-lingvistice existente în republica noastră. Teama de a depăşi aceste deformări, tributul plătit ideologiei şi practicii pseudointernaţionaliste au facut însă ca în proiectele de legi sa-şi afle loc unele articole care, prin prevederile ce le conţin, nu pot fi calificate altfel decât încercări de a sugruma din faşă mugurii renaşterii limbii noastre naţionale. Articolele în cauză au fost modificate în sens negativ de Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM în urma presiunilor exercitate de reprezentanţii elitei de conducere din unităţile industriale rusofone. Manipularea abilă cu metalimbajul juridic are drept scop camuflarea nedorinţei aparatului birocratic din eşalonul de conducere al RSSM de a renunţa la actualele avantaje, când poţi dirigui un popor fără a-i cunoaşte limba. Legile ce urmează să fie adoptate trebuie să schimbe radical această situaţie anormală, antiumană şi insultătoare pentru poporul nostru.

În acest scop este necesar să se revină necondiţionat la variantele de proiecte adoptate de Comisiile Sovietului Suprem al RSSM şi să se excludă din proiectele de legi toate articolele şi formulările echivoce, care ar putea aduce prejudicii operei de renaştere a limbii noastre şi ar păstra actuala stare de lucruri din acest domeniu:

Proiectul de lege “Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM” să fie adoptat în următoarea redacţie:

În proiectul de lege “Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină” să fie introdusă litera Â-â, derivat din A-a.

MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ îşi exprimă încrederea că Sesiunea Sovietului Suprem al RSSM va ţine cont de aceste propuneri, va da dovadă de curaj şi fermitate, rezolvând în mod echitabil problema destinului de viitor al limbii moldoveneşti.

Chişinău, Piaţa Victoriei

Marea Adunare Naţională din 27 august 1989 Rezoluţia Marii Adunări Naţionale despre pământ