Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Marea Adunare Naţională din 27 august 1989

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 27 august 1989
Partidul Popular Creştin Democrat

La 27 august 1989, cu doar două zile înainte de sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti care trebuia să decidă soarta limbii şi alfabetului românilor de la est de Prut, Frontul Popular din Moldova convoacă şi organizează Marea Adunare Naţională, ca formă cunoscută în istoria neamului românesc de exercitare a suveranităţii în mod direct de către popor.

Din toate colţurile pământului românesc înstrăinat de la est de Prut au sosit delegaţi, care cu transport, care pe jos, care cu drapel, care cu pancarte. Toţi însă într-o mare vrere de a obţine dreptul la limbă şi la alfabet, dreptate şi libertate.

Cronicile timpului au anunţat circa 750 mii de participanţi la Marea Adunare Naţională. Piaţa Victoriei era neîncăpătoare încât delegaţii au ocupat şi toate parcurile şi pieţele alăturate.

În cadrul Adunării au luat cuvântul personalităţi marcante — oameni de stat, membri ai Frontului Popular, oameni de cultură, confraţi din Bucovina şi Sudul Basarabiei, oaspeţi din Ucraina, Georgia şi Ţările baltice.

Marea Adunare Naţională a adoptat un Apel Către Sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti prin care se cere adoptarea legilor “Cu privire la statutul limbii de stat a RSSM”, “Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM” şi “Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină”, prezentând totodată amendamente concrete şi principiale la proiectele de legi.

Apoi au fost votate două Rezoluţii — “Despre pământ” şi “Despre drapelul naţional”.

În încheiere Marea Adunare Naţională a votat Documentul final “Despre suveranitatea statală şi dreptul nostru la viitor”, document care revendică dreptul la libertate şi unitate naţională.

Apelul Frontului Popular din Moldova către cetăţenii republicii Apel către Sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti