Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la suveranitatea RSSM

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 20 mai 1989
Partidul Popular Creştin Democrat

Suveranitatea naţional-statală a RSSM, fixată şi garantată de Constituţia republicii, trebuie să fie realizată pe deplin. Suveranitatea RSSM se manifestă prin dreptul inalienabil al republicii de a dispune şi a se folosi de întreaga sa avuţie naţională: pământul, apa, aerul, resursele naturale, resursele şi valorile financiare. Suveranitatea RSSM presupune conducerea tuturor ramurilor economiei naţionale, formarea bugetului, finanţelor, creditului bănesc, conducerea comerţului, politica vamală şi de impozite. Republica trebuie să se afle în posesie deplină a mijloacelor de transport, a sistemului energetic şi de comunicaţii, a sistemului bănesc republican. De competenţa RSSM ţine emiterea legilor şi asigurarea primatului lor asupra celor unionale, menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii statului, relaţiile cu străinătatea, reprezentanţa în organizaţiile internaţionale, reglementarea migraţiei, activitatea în domeniile ştiinţă, învăţământ, cultură, ecologie ş.a.

Suveranitatea RSSM trebuie să cuprindă statutul cetăţeniei republicane şi limbii de stat. Pe teritoriul republicii sunt în vigoare numai legile adoptate de către Parlamentul republicii.

RSSM lasă în competenţa comună unional-republicană drepturile sale suverane în domeniile apărării, politicii externe, dreptul de a dispune de finanţele comune ale federaţiei, precum şi funcţiile necesare pentru conducerea federaţiei, la exercitarea cărora Moldovei trebuie să-i fie asigurate drepturi egale cu celelalte republici unionale.

RSSM îşi rezervă dreptul la ieşire din componenţa URSS, drept realizat pe baza voinţei poporului, în conformitate cu prevederile Constituţiei.

Congresul I de constituire al FPM

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la sprijinirea liniei partidului spre restructurare Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la însemnele naţionale