Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Declaraţii şi comunicate de presă ale PPCD publicate în 2007

Rezoluţia privind situaţia social-economică a tinerilor
25 noiembrie 2007
Atestăm o gravă criză economică, socială şi intelectuală a tinerilor din Republica Moldova, iar guvernarea nu dispune de o strategie de educare şi susţinere a tinerilor din ţară[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-culturalDrepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia privind protecţia socială a populaţiei
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD apreciază că situaţia social-economică precară a deteriorat substanţial nivelul de viaţă al populaţiei, generând grave probleme de ordin social[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-cultural

Rezoluţia privind situaţia economică a Republicii Moldova
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD constată că, deşi parametrii macroeconomici care figurează în statisticile oficiale arată o dinamică pozitivă în dezvoltarea economiei naţionale, aceasta se datorează nu atât unor politici consistente ale Guvernului, cât fluxurilor de capital[]

Atitudinea faţă de guvernareDomeniul socio-cultural

Rezoluţia privind etapele şi elementele obligatorii pentru soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean
25 noiembrie 2007
Orice abordare a chestiunii diferendului transnistrean trebuie să se bazeze pe Declaraţia de Independenţă, Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova[]

Problema Transnistreană

Rezoluţia privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
25 noiembrie 2007
Ataşamentul necondiţionat al Republicii Moldova faţă de valorile şi principiile democratice împărtăşite de statele membre ale Uniunii Europene constituie condiţia esenţială pentru integrarea în Comunitatea Europeană[]

Politica externă / integrare europeană

Rezoluţia privind necesitatea aderării Republicii Moldova la NATO
25 noiembrie 2007
Afirmarea Republicii Moldova ca stat independent şi realizarea aspiraţiilor poporului nostru de a edifica o societate prosperă cu o democraţie stabilă şi un nivel înalt de dezvoltare economică sunt determinate într-o măsură substanţială de capacitatea clasei politice de a conştientiza nevoia înfăptuirii unui şir de reforme pe plan intern[]

Politica externă / integrare europeanăSecuritate naţională

Rezoluţia privind necesitatea predării religiei în şcoală
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD apreciază că în Republica Moldova predarea religiei în şcolile publice este necesară şi răspunde doleanţelor şi aşteptărilor elevilor şi părinţilor, în proporţie covârşitoare persoane religioase[]

Domeniul socio-cultural

Rezoluţia privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina
25 noiembrie 2007
Republica Moldova este situată geografic între România şi Ucraina. Raporturile ţării noastre cu aceşti doi vecini sunt strategic importante şi de calitatea lor depinde succesul nostru european şi euroatlantic[]

Politica externă / integrare europeană

Rezoluţia privind situaţia din domeniul ocrotirii sănătăţii
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD apreciază că pentru ameliorarea situaţiei din domeniul ocrotirii sănătăţii se impun următoarele măsuri[]

Domeniul socio-culturalPolitici guvernamentale

Rezoluţia privind predarea Istoriei în şcoală
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD apreciază că cetăţenii au dreptul să studieze o istorie nemanipulată. Statul trebuie să ocrotească acest drept şi să încurajeze o abordare ştiinţifică a istoriei, fără denaturări politice, ideologice sau religioase[]

Domeniul socio-cultural

Rezoluţia privind funcţionarea instituţiilor democratice
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD constată că în ultimii ani s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiilor democratice în ţara noastră[]

Administraţie publică

Rezoluţia privind problema identitară din Republica Moldova
25 noiembrie 2007
Republica Moldova a apărut ca stat independent în urma prăbuşirii imperiului sovietic. Procesul de devenire şi afirmare a noului stat a decurs sub semnul renaşterii culturale şi spirituale a populaţiei băştinaşe şi a cunoaşterii trecutului[]

Domeniul socio-culturalPolitica externă / integrare europeană

Rezoluţia privind promovarea femeii în societate şi în politică
25 noiembrie 2007
Congresul subliniază că Partidul Popular Creştin Democrat rămâne fidel valorilor sale programatice cum simt familia, comunitatea şi solidaritatea şi împărtăşeşte viziunea creştin-democrată asupra rolului şi locului femeii în societate[]

Drepturile şi libertăţile omului

Rezoluţia privind autonomia publică locală
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD apreciază că reforma administraţiei publice locale este în impas. In pofida recomandărilor Consiliului Europei şi a prevederilor Planului de Acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană, cu toate insistenţele opoziţiei, actuala guvernare nu a dat curs realizării principiului autonomiei administraţiei publice locale şi al autoguvernării colectivităţilor locale[]

Administraţie publică

Rezoluţia privind Armata Naţională
25 noiembrie 2007
Luând act cu îngrijorare de faptul că în contextul dezbaterilor din ultimul timp pe marginea diferendului moldo-rus din Transnistria s-au făcut afirmaţii publice repetate prin care principiul demilitarizării este tratat într-un mod periculos pentru interesele naţionale ale Republicii Moldova[]

Activitatea internă de partidSecuritate naţională

Rezoluţia privind situaţia din învăţământ
25 noiembrie 2007
Congresul PPCD constată că la ora actuală sistemul de învăţământ traversează o criză profundă, fiind ineficient şi de o slabă calitate. Sistemul nostru educaţional este desconsiderat, discriminat şi suferă de deficienţe majore[]

Domeniul socio-cultural

Raportul Preşedintelui PPCD, Iurie ROŞCA, prezentat Congresului al IX-lea
25 noiembrie 2007
Mă bucur foarte mult că ne-am adunat astăzi în această sală la forul nostru suprem într-un număr atât de impresionant. Prezenţa noastră masivă aici este dovada forţei şi a unităţii familiei noastre politice[]

Activitatea internă de partid

Congresul al IX-lea al Partidului Popular Creştin Democrat
25 noiembrie 2007
La Congres au participat 2502 delegaţi din toate filialele raionale şi municipale, inclusiv din UTA Găgăuzia şi Transnistria, precum şi 125 de invitaţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic, organizaţii neguvernamentale, oameni de cultură, reprezentanţi ai presei scrise şi electronice[]

Activitatea internă de partid

Acord de constituire de către PL, AMN, PPCD şi PD a unei majorităţi în Consiliului Municipal Chişinău pentru anii 2007–2011
24 iulie 2007
Având în vedere votul exprimat de către alegători în alegerile din 3 iunie 2007 pentru funcţiile de consilieri în Consiliul Municipal Chişinău, fiind conştienţi de necesitatea unei majorităţi în Consiliul Municipal Chişinău, asumându-ne angajamentul de realizare a schimbării mult aşteptate de alegători, partidele politice semnatare au convenit asupra celor ce urmează[]

Administraţie publicăRelaţii interpartinice

Declaraţia preşedintelui PPCD, Iurie Roşca, în legătură cu poziţia exprimată de preşedintele SUA George W. Bush la Praga
7 iunie 2007
Declaraţia preşedintelui SUA privind necesitatea retragerii trupelor ruse din Republica Moldova şi înlocuirea lor cu un contingent multinaţional de pacificare reconfirmă sprijinul consecvent al partenerilor noştri americani pentru independenţa şi unitatea teritorială a ţării noastre[]

Politica externă / integrare europeanăProblema Transnistreană

Arhiva

2014 [7]
2013 [4]
2012 [34]
2011 [17]
2010 [29]
2009 [12]
2008 [21]
2007
2006 [5]
2005 [1]
2004 [21]
2003 [29]
2002 [28]
2001 [5]
1999 [3]
1996 [9]
1994 [12]
1992 [9]
1991 [5]
1990 [15]
1989 [20]
Alegeri [23]