Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia privind Armata Naţională

|versiune pentru tipar||
PPCD / 25 noiembrie 2007
Partidul Popular Creştin Democrat

Proiect

Luând act cu îngrijorare de faptul că în contextul dezbaterilor din ultimul timp pe marginea diferendului moldo-rus din Transnistria s-au făcut afirmaţii publice repetate prin care principiul demilitarizării este tratat într-un mod periculos pentru interesele naţionale ale Republicii Moldova;

Înţelegând că se încearcă impunerea din exterior a unei interpretări distorsionate a rolului Armatei Naţionale a Republicii Moldova potrivit căreia aceasta ar urma să fie dizolvată ca nefiind necesară ţării;

Constatând că în felul acesta se urmăreşte sustragerea atenţiei opiniei publice şi a comunităţii internaţionale de la adevăratul sens al termenului DEMILITARIZARE, care este parte integrantă a conceptului celor Trei D (DEMILITARIZARE, DECRIMINALIZARE, DEMOCRATIZARE), cu referinţă expresă la zona separatistă aflată sub ocupaţia militară a Federaţiei Ruse, concept elaborat de societatea civilă şi inclus în legislaţia ţării;

Subliniind că, potrivit conceptului celor Trei D, principiul demilitarizării stabileşte în mod expres şi univoc evacuarea completă şi necondiţionată a trupelor şi armamentului Federaţiei Ruse aflate ilegal pe teritoriul naţional al Republicii Moldova, precum şi dizolvarea formaţiunilor paramilitare şi de securitate ale regimului criminal de la Tirasapol.

Congresul PPCD apreciază următoarele:

  1. Armata Naţională este una din instituţiile fundamentale ale statului de drept şi apărătoarea intereselor naţionale ale ţării. Ea nu poate fi pusă pe picior de egalitate cu formaţiunile paramilitare ale regimului separatist de la Tiraspol, impus prin forţa armelor de către Federaţia Rusă;

  2. Tentativele de a induce ideea potrivit căreia demilitarizarea ar însemna desfiinţarea concomitentă a Armatei Naţionale şi a grupărilor armate ilegale din stânga Nistrului şi că această măsură ar contribui la rezolvarea diferendului moldo-rus din Transnistria aduc atingere însăşi legitimităţii apariţiei Republicii Moldova ca stat independent şi plasează autorităţile legale ale ţârii pe picior de egalitate cu regimul criminal de la Tiraspol;

  3. Ideea potrivit căreia Republica Moldova nu ar avea nevoie de armată întrucât nu ar fi ameninţată din exterior este greşită şi periculoasă, deoarece în lumea modernă există destule riscuri de instabilitate şi ameninţări, de la terorismul internaţional până la evoluţiile imprevizibile pe plan militar;

  4. Afirmaţiile potrivit cărora Republica Moldova, ca ţară mică, oricum nu ar dispune de o suficientă capacitate de apărare militară în cazul unei agresiuni sfidează existenţa şi funcţionarea eficientă a sistemului alianţelor politico-militare şi a conceptului de apărare colectivă, care oferă garanţii de stabilitate regională şi globală, au efecte de prevenire a unor potenţiale ameninţări şi asigură pacea, independenţa, unitatea teritorială şi dezvoltarea democratică fără amestecuri dinafară a ţărilor participante la aceste înţelegeri internaţionale;

  5. Prin participarea la programul Parteneriat pentru Pace şi prin semnarea Planului individual de acţiuni al parteneriatului (PIAP) Republica Moldova — NATO, ca şi prin participarea la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii, ţara noastră a făcut deja paşi importanţi spre integrarea în sistemul de apărare colectivă a ţărilor democratice;

  6. Încercările de a pretexta desfiinţarea Armatei Naţionale cu trimiterea la norma constituţională privind neutralitatea statului sunt naive şi păguboase, deoarece acest principiu a fost inclus în textul Legii Fundamentale fiind inspirat din exterior şi urmărindu-se blocarea perspectivelor de aderare a ţării noastre la Alianţa Nord-Atlantică. pe care Rusia o priveşte ca pe un rival geopolitic regional şi mondial. Neutralitatea stabilită în Constituţia ţării a fost şi rămâne a fi un gest unilateral, fără garanţii externe, dovadă fiind şi prezenţa militară rusă pe teritoriul nostru, situaţie care sfidează această normă;

  7. Armata Naţională reprezintă nu doar & instituţie de bază care garantează apărarea intereselor naţionale ale ţării, ci şi un simbol important al statului, ea având şi funcţii deosebite în educaţia patriotică a cetăţenilor, cultivând sentimentul demnităţii naţionale şi al mândriei pentru Patria noastră — Republica Moldova;

  8. Discuţiile despre o posibilă dizolvare a Armatei Naţionale subminează prestigiul acestei instituţii şi a militarilor, descurajează tineretul care trebuie să îşi satisfacă datoria cetăţenească de ostaşi şi aduc atingere onoarei corpului de ofiţeri, care trebuie să se bucure de respectul total şi necondiţionat al factorilor de decizie şi al societăţii;

  9. Armata Naţională trebuie să fie sprijinită substanţial printr-o finanţare adecvată de la bugetul de stat în scopul modernizării, echipării şi dotării ei exemplare. Statul trebuie să îşi asume cu responsabilitate toate necesităţile militarilor, de la calitatea alimentării soldaţilor până la nivelul de salarizare şi de asigurare cu spaţiu locativ a ofiţerilor.

În acelaşi context, Congresul PPCD îşi exprimă nedumerirea în legătură cu dispariţia de pe agenda Parlamentului a proiectului Concepţiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, elaborat de o Comisie specializată, instituită prin decret prezidenţial, compusă din reprezentanţi ai administraţiei de stat, ai societăţii civile, ai cercurilor academice şi merită să înlocuiască vechea Concepţie a Securităţii Naţionale adoptată la 15 mai 1995, ale cărei efecte juridice s-au epuizat. Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova este de o însemnătate crucială şi urma să contureze priorităţile statului în domeniul securităţii: restabilirea integrităţii teritoriale a statului, eliminarea prezenţei militare străine, consolidarea independenţei şi suveranităţii statului, dezvoltarea dinamică a proceselor de integrare europeană, consolidarea relaţiilor cu NATO, precum şi dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere cu statele membre ale UE şi NATO, consolidarea securităţii militare naţionale, participarea Republicii Moldova la consolidarea securităţii internaţionale etc.

Congresul PPCD cere Parlamentului Republicii Moldova să adopte în regim de urgentă Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, astfel încât să demonstrăm ataşamentul necondiţionat al ţării noastre faţă de valorile şi principiile democratice împărtăşite de ţările membre ale UE şi NATO care se constituie într-o garanţie sigură pentru securitatea naţională a Republicii Moldova.

Congresul al IX-lea al PPCD
Rezoluţia privind situaţia din învăţământ Rezoluţia privind autonomia publică locală